Ga naar de inhoud
Vacature
logo hanzehogeschool

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing


Healthy Ageing is één van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is het bevorderen van leefbaarheid, (positieve) gezondheid en preventie met betrekking tot de participatie van burgers in de samenleving.  De Hanzehogeschool is daarbij een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op het gebied van Healthy Ageing (HA).

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) wil maatschappelijke en economische impact realiseren via co-creatie. Dit zijn samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties. Er wordt samen gewerkt aan innoveren, onderzoeken, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities. Het CoE HA representeert de HG op het terrein van Healthy Ageing naar buiten toe.

Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor het (doen) realiseren van het strategisch plan van het CoE HA. Op korte termijn wordt er een nieuw strategisch plan opgesteld op basis van de strategische doelen van de Hanzehogeschool. U weet verschillende disciplines uit de hogeschool en externe partners te verbinden ten behoeve van onderzoek en onderwijs binnen het CoE HA. U weet de Hanzehogeschool te positioneren op het gebied van Healthy Ageing innovatie in de regionale, landelijke en internationale context.

U neemt actief deel aan de netwerken van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zoeken een directeur die netwerken vanuit zorgtransities kan omzetten in experimenten en die kansen vanuit het werkveld weet om te zetten in concrete projecten en activiteiten. U zorgt ervoor dat technologie en innovatie wordt geïntegreerd binnen de activiteiten van het CoE HA in samenwerking met de Health Hub Roden. Als directeur voor het CoE HA speelt u een belangrijke rol in de strategische doelen die de Hanzehogeschool heeft op het vlak van Healthy Ageing en in het versnellen van innovaties voor het werkveld.

U geeft leiding aan het programmateam dat bestaat uit ca. 10 medewerkers. U draagt zorg voor adequate (samengevoegde) rapportage aan het College van Bestuur en andere relevante stakeholders, inclusief financiële verantwoording. U legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

U werkt nauw samen met de leden van de stuurgroep CoE HA, de leden van de stuurgroep zijn de deans van de aangesloten schools. Hierbij fungeert u als voorzitter van de Stuurgroep. Beleid en strategie worden vastgesteld in samenspraak met de stuurgroep, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. U faciliteert in de verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een stevige persoonlijkheid. Iemand die een boegbeeld is op het gebied van Healthy Ageing. Een directeur die sterk gericht is op samenwerking en zich als een vis in het water voelt bij het werken in een matrixstructuur. U maakt gemakkelijk contact, beweegt gemakkelijk in het HA-netwerk van de hogeschool en weet mensen te verbinden ten behoeve van het realiseren van gezamenlijke doelen. Als directeur zorgt u voor de verbinding van buiten naar binnen. U kunt (aantoonbaar) resultaatgericht functioneren in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en weet verschillende disciplines uit de hogeschool te verbinden t.b.v. onderzoek, onderwijs en ondernemerschap binnen het CoE.

U bent communicatief sterk, weet anderen op een positieve wijze te beïnvloeden en te overtuigen en weet commitment te verkrijgen. U neemt initiatief in het uitbreiden van het netwerk van het CoE. Als directeur van het CoE HA weet u op een innovatieve, enthousiasmerende, stimulerende en verbindende wijze lectoren, schools en externe partners te betrekken bij nieuwe initiatieven en de realisatie daarvan. Bij het realiseren van beleid houdt u de missie van CoE HA goed voor ogen, bent u besluitvaardig en koersvast. Uw samenwerkingspartners kunnen op u rekenen.

Van u wordt verder verwacht dat u:

  • beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring binnen complexe netwerkorganisaties, groepsgericht en individueel;
  • affiniteit hebt met (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur bent u gepromoveerd;
  • heeft ervaring met valorisatie van onderzoek, met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en met het zichtbaar maken van de impact van onderzoek;
  • beschikt over relevante netwerken binnen én buiten Nederland, bij voorkeur weet u de weg van de Europese subsidies op het thema HA.

Informatie 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.

Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 8 december a.s.