Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur – bestuurder


Sluitingsdatum
9 januari 2023

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle Drentse inwoners met een zorgvraag. Het scharnier tussen systeem- en leefwereld. Zorgbelang Drenthe werkt in opdracht van verschillende overheden, zorgaanbieders en zorg- verzekeraars en wordt volledig gefinancierd uit publieke middelen. De activiteiten hebben met elkaar gemeen dat ze de positie van de Drentse inwoners dienen te versterken. De Drent écht centraal!  

Zorgbelang Drenthe bevindt zich in een periode waarin een groot beroep wordt gedaan op de kennis, ervaring en dienstverlening van de organisatie. De dienstverlening in de zorg staat onder druk. Zorgbelang Drenthe heeft als uitgangspunt dat leven, gezondheid en veerkracht centraal dient te staan, in plaats van ziekte en beperkingen. Dat betekent dat de Drentse inwoners in staat moeten worden gesteld om goed geïnformeerd, eigen beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld bij de toepassing van nieuwe (medische) kennis en technologie of voor het beslechten van moreel ethische kwesties. Een stelsel waarin oprechte samenwerking tussen zorgvrager en professional de nieuwe norm wordt, waar de regie van de inwoner steeds meer centraal staat en waar wordt gehandeld op basis van de waarden van het gedachtegoed van positieve gezondheid. De komende jaren zullen in het teken staan van de verdeling van schaarste in de zorg. Er is onvoldoende geld en menskracht beschikbaar om de verwachte stijging van de zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Zowel qua personele als financiële middelen zal er in het brede zorg- en gezondheidsdomein aan de aanbodzijde sprake zijn van stabilisatie of mogelijke krimp. Tegelijkertijd is er een gestage toename van zorgvragen en de complexiteit daarvan.  

Functie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opgave die de organisatie heeft en is daarmee integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Als directeur-bestuurder zet je je met hart en ziel in voor goede zorgvoorzieningen vanuit het perspectief van de inwoners in Drenthe. Je zorgt er voor dat Zorgbelang Drenthe goed gepositioneerd wordt in het zorglandschap en richting de inwoners van de provincie Drenthe. Daarom is het belangrijk dat je de regio begrijpt en ook gemakkelijk aansluiting weet te vinden met de inwoners.  

Profiel

Zorgbelang Drenthe zoekt in een directeur-bestuurder een maatschappelijk ondernemer die kansen ziet. Iemand die buiten de gebaande paden durft te treden en uitdagingen aangaat. Het is belangrijk dat je samenwerkingsgericht bent en in staat bent om over je eigen schaduw heen te stappen. Tevens beschikt de directeur-bestuurder die wordt gezocht over een vertrouwenwekkende en innemende persoonlijkheid, weet zich makkelijk te bewegen in verschillende netwerken en beschikt bij voorkeur over een voor de functie relevant netwerk. 

Je weet een zakelijke en resultaatgerichte houding te combineren met een mensgerichte stijl van leidinggeven. Daarin heb je oog voor de mens achter de medewerker, fungeert als sparringpartner en weet de medewerkers goed mee te nemen in veranderingen. Je weet innovatief denken en werken te stimuleren.  

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van de organisatie. Je weet je interne en externe netwerken te benutten en weet je ook goed te bewegen in een politiek-bestuurlijke context. Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en bent gericht op actieve informatievoorziening naar alle betrokkenen.

Je hebt affiniteit met belangenbehartiging en bent intrinsiek gemotiveerd om de positie van patiënt, de cliënt, te versterken. Op zorginhoudelijk vlak ben je in staat om anderen te inspireren en je bent bekend met de hedendaagse denkbeelden over positieve gezondheid.  Vanzelfsprekend heb je oog voor een kwalitatief goede uitvoering en het behalen van concrete resultaten. Visie, drive, samenbindend vermogen, betrokkenheid, een optimistische en inspirerende houding zijn belangrijke competenties. Daarnaast heb je ervaring met het leidinggeven aan professionals.  

Als mens ben je open en toegankelijk. Je bent communicatief sterk en positief kritisch.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 9 januari 2023.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.