Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur-bestuurder


Beter Wonen is actief in de woningmarktregio Oost-Nederland met een duidelijke focus op Almelo. De organisatie verhuurt in totaal circa 6350 woningen. Daarnaast worden garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes verhuurd. De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de organisatie werken 90 medewerkers.

 

De functie

Als directeur-bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor en geeft u leiding aan een organisatie waar gewerkt wordt aan verdere professionalisering. U draagt zorg voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie en bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het strategisch beleid, de operationele uitvoering daarvan en de te bereiken resultaten. Concreet houdt dit in dat u eindverantwoordelijk bent voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht die Beter Wonen heeft, voor de strategie, het beleid, de financiering, de resultatenontwikkeling, de interne risicobeheersingsmaatregelen, de naleving van wet- en regelgeving en een goede samenwerking met zowel de interne stakeholders als de externe stakeholders.

 

Functie-eisen

De directeur-bestuurder die Beter Wonen zoekt heeft ervaring met het leidinggeven aan een organisatie op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. U bent een ondernemer met oog voor de maatschappelijke opdracht die de woningcorporatie heeft, iemand die de financiële structuur van volkshuisvesting begrijpt en weet wat het is om binnen een politiek-bestuurlijke context te werken. Aan u zal worden gevraagd of u de mogelijkheid en/of bereidheid heeft om in Almelo of de directe omgeving daarvan te gaan wonen.

Verder wordt van u verwacht dat u:

  • affiniteit heeft met volkshuisvesting, de doelgroep en het werkgebied;
  • gevoel heeft voor de sociale vraagstukken;
  • het vermogen heeft om de volkshuisvestelijke ontwikkelingen te vertalen in beleid passend bij Almelo, waaruit tevens blijkt hoe Beter Wonen een bijdrage levert aan het gewenste sociale evenwicht;
  • financieel-economisch goed onderlegd bent en ruime ervaring heeft met bedrijfsvoering;
  • ervaring heeft met het regisseren van de bestuurlijke contacten, met de belangrijkste stakeholders, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen;
  • ervaring heeft met medezeggenschap;
  • in staat bent huurders op vernieuwende wijze bij het beleid van de corporatie te betrekken;
  • ervaring heeft met het omgaan met media;
  • sensitief bent ten aanzien van ontwikkelingen in de maatschappij en de innovatie die dat vraagt van Beter Wonen en dat u het vermogen heeft om de organisatie daarin mee te nemen;
  • beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

Als directeur-bestuurder wordt u ervaren als iemand die samenwerkingsgericht is en werkt vanuit verbinding. U bent, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zichtbaar en weet daarin een goede balans te bewaren. U bent gemakkelijk benaderbaar. In uw communicatie bent u helder, open en transparant. U schakelt in uw communicatie gemakkelijk, kijkend naar wie uw gesprekspartners zijn.

 

U bent een innovatieve, ondernemende, bestuurder met lef, die kansen ziet en vanuit de verantwoordelijkheid met betrekking tot volkshuisvesting het verschil in Almelo wil maken. U stuurt op opgaven en ambities van de stad. Daarbij heeft u oog voor de geldende regels en procedures. U staat open voor de wensen en belangen die de verschillende partijen hebben en koerst in de samenwerking bij voorkeur op ‘win-win’ resultaten.

 

In de organisatie toont u leiderschap. U richt zich op de grote lijnen, bent besluitvaardig, koersvast en zorgt voor de focus. U geeft ruimte en stimuleert op een enthousiasmerende wijze zowel leden van het managementteam als medewerkers de verantwoordelijkheid die zij vanuit hun professionaliteit hebben te nemen en hun rol op een professionele wijze vervullen. U werkt op basis van vertrouwen, bent richting gevend, stelt kaders en stuurt bij, als dit nodig is.

 

Vacaturefilm

Voor de vacaturefilm van Beter Wonen klikt u hier.

 

Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op donderdag 23 mei a.s.