Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur-bestuurder


De Nicolaas-Stichting is een onderwijsorganisatie die bestaat uit één school: de Sint Nicolaasschool, een onderwijsinstelling voor primair onderwijs in Haren. Vanuit heel Haren, aangrenzende dorpen en vanuit het zuidelijke deel van de stad Groningen komen leerlingen naar de school. Kernactiviteit van de school is het verzorgen van katholiek onderwijs aan leerplichtige kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Katholiek onderwijs betekent op de Sint Nicolaasschool dat iedereen er welkom is, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. De school vormt met team, kinderen en ouders/verzorgers een warme en veilige leer- en opvoedingsgemeenschap. Inspirerende bronverhalen geven er kleur, proportie en samenhang aan gedeelde waarden. Kinderen oefenen er in positieve houdingen naar zichzelf, elkaar en de wereld. Ze vinden er taal voor hun identiteit en voor dialoog met anderen.  Op de school krijgen ongeveer 420 kinderen les. Er werken 38 medewerkers, in zowel onderwijzende als ondersteunende functies. 

De drie motto’s van de school – kwaliteit voor en door kinderen, zien en gezien worden en wij van de Sint Nicolaasschool – zijn voelbaar op school. Aan de nieuwe directeur-bestuurder de opdracht om dit te borgen en te benutten. Het werk in de klas dient daarbij centraal te staan. 

Als directeur-bestuurder van de Sint Nicolaasschool ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de school binnen de kaders die zijn gesteld. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor strategische beleidsontwikkelingen, de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van de onderwijsprocessen, personeel en organisatie, de in- en externe communicatie, de bedrijfsvoering, het financiële beleid en het resultaat. Je geeft direct leiding aan de medewerkers van de school. 

Profiel   

Wij zoeken een empathische, verbindende en communicatief vaardige directeur-bestuurder. Iemand die gelooft in een ander en intrinsiek gemotiveerd is om het beste onderwijs voor leerlingen te organiseren. De directeur-bestuurder die wij zoeken is een persoonlijkheid die leiderschap toont, kwaliteitsgericht is en ervaring heeft met visievorming.  

Je bent betrokken, weet een veilige omgeving te creëren en bent zichtbaar en benaderbaar voor kinderen, ouders en docenten. Door je natuurlijk leiderschap inspireer je de individuele docenten en het team als geheel om het beste uit zichzelf te halen. Je maakt gebruik van de kwaliteiten, kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is. Als directeur-bestuurder sta je voor de school en achter het team. 

Overige kenmerken die jou als kandidaat typeren zijn:  

• intrinsieke interesse in de ander;  

• helder en duidelijk in de communicatie;  

• open en transparant als het gaat om besluitvorming;  

• organisatiesensitief;  

• lef en daadkracht;  

• tactvol, hartelijk en humor;  

• besluitvaardig.  

We verwachten van je dat je je kunt identificeren met de katholieke identiteit van de school.  Om de functie succesvol te kunnen vervullen wordt verwacht dat je beschikt over ruime managementervaring op eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. Het hebben van ervaring in het primair onderwijs is niet noodzakelijk. 

Belangstelling?    

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 11 november 2021 tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen,
 050-4092720.