Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur-bestuurder


Sluitingsdatum
28 april 2022

‘Nije Gaast zijn we allemaal. Ontwikkelingsgericht en ruimte gevend voor kleurrijk en krachtig onderwijs.’ 

Stichting Nije Gaast telt in totaal tien basisscholen in de Friese zuidwesthoek; zeven christelijke scholen, een Algemeen Bijzondere Basisschool, een Neutraal Bijzondere Basisschool en een School Voor Nieuwkomers. Er zijn ongeveer 1.050 leerlingen. De scholen werken vanuit een cultuur, gebaseerd op respect, waar verbondenheid, eigenaarschap, samenwerking, zelfstandigheid en integriteit centraal staan. Openheid, transparantie en goede communicatie zijn bij Nije Gaast vanzelfsprekend. 

Op de scholen van Nije Gaast krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Ieder kind mag trots mag zijn op zichzelf, zijn cultuur en levensovertuiging.  

De stichting biedt een veilige leeromgeving, waarbinnen passend, betekenisvol, boeiend en uitdagend onderwijs wordt geven. Er werken circa 150 medewerkers en er wordt samengewerkt met de ouders en met verschillende organisaties, zoals (zorg)instellingen, het bedrijfsleven, gemeenten en andere scholen. 

Nije Gaast is een relatief kleine onderwijsorganisatie, waardoor de lijnen binnen de stichting kort zijn. De leerkrachten zijn enthousiast en betrokken en doen er alles aan om de kinderen een goede en fijne schooltijd te geven. Iedere medewerker voelt zich hiervoor verantwoordelijk: van docent tot conciërge. De omvang van de organisatie kent ook extra uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om het inspelen op veranderende leerlingenaantallen en om het binden en boeien van medewerkers. 

Nije Gaast is een stichting met een eenhoofdig College van Bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, heeft de dagelijkse leiding en is leidinggevende van de schooldirecteuren en het stafbureau.  

De vacature ontstaat in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige bestuurder per 1 oktober. 

Profiel 

De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting binnen de kaders die zijn gesteld. Dit betekent dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor strategische beleidsontwikkelingen, de kwaliteit van het onderwijs, de inrichting van de onderwijsprocessen, personeel en organisatie, de in- en externe communicatie, de bedrijfsvoering, het financiële beleid en het resultaat. Hij of zij geeft direct leiding aan de directeuren en stafmedewerkers van de stichting.  

De directeur-bestuurder is ambassadeur van Nije Gaast en actief in het bestuurlijke netwerk in het werkgebied van de organisatie. 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

Wij zoeken voor deze vacature een onderwijskundig leider, een directeur-bestuurder die de doorontwikkeling van het kleurrijke onderwijs van Nije Gaast weet te versterken. Iemand die gelooft in een ander en intrinsiek gemotiveerd is om het beste onderwijs voor leerlingen te organiseren. De directeur-bestuurder die Nije Gaast zoekt, heeft ruime bestuurlijke kwaliteiten, is bedrijfsmatig sterk en heeft stevige managementervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. De directeur-bestuurder die de school zoekt staat voor de organisatie en achter de medewerkers. 

Je toont leiderschap, bent kwaliteitsgericht en hebt ervaring met visie- en beleidvorming. Je bent betrokken en weet een veilige omgeving te creëren. Door je natuurlijk leiderschap inspireer je de medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Je maakt gebruik van de kwaliteiten, kennis en kunde die in de organisatie aanwezig zijn.  

Je werkt op basis van vertrouwen, blijft dicht bij de scholen staan en bent samenwerkingsgericht. Je stijl van leidinggeven laat zich kenmerken als richting gevend, kaders stellend en ruimte gevend. Je bent strategisch sterk, en weet wat de organisatie aankan en in welk tempo. Daarbij houd je altijd oog voor de ontwikkeling van de kwaliteit die in huis is en de talenten die aanwezig zijn. Daartoe ben je stimulerend en inspirerend en worden medewerkers door jou gefaciliteerd en ondersteund. Indien nodig worden mensen aangesproken en zet je jouw probleemoplossend vermogen in om conflicten op te lossen. Je staat open voor het oordeel en meningen van anderen, luistert objectief maar gaat een discussie niet uit de weg.  

Je bent een stevige gesprekpartner in het maatschappelijke veld waar de organisatie in staat en bent daarbij vasthoudend, zonder de verbinding te verliezen.  

Overige kenmerken die jou typeren zijn:  

  • helder en duidelijk in de communicatie;  
  • organisatiesensitief;  
  • sterke ontwikkelingsgerichte drive; 
  •  ondernemend en netwerker; 
  • verbindend; 
  • tactvol, hartelijk en met humor.

We verwachten van je dat je je kunt identificeren met de waarden van de stichting. Het hebben van ervaring in het primair onderwijs is niet noodzakelijk.  

Het betreft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.   

Belangstelling?   

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 28 april a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Laura Wilpstra, 050-4092720   

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.