Ga naar de inhoud
Vacature

directeur-bestuurder


Libau en Monumentenwacht Groningen zijn met elkaar verbonden en gehuisvest in het pakhuis Libau aan de Hoge der Aa in Groningen. Er is een personele unie tussen de Monumentenwacht Groningen en Libau. Dat houdt in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor beide organisaties, dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op beide organisaties en dat een aantal mensen werkzaam is voor beide stichtingen. Bij Libau werken 26 medewerkers en bij Monumentenwacht 8. Het zijn gedreven professionals (WO, HBO en MBO opgeleid) in de verschillende vakgebieden.  

Libau is dé onafhankelijke en maatschappelijk verankerde adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit (in de breedte) en cultureel erfgoed (in het bijzonder) in de provincies Groningen en Drenthe. Libau adviseert naar gemeenten en gemeenschappen vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand, cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie.  Stichting Monumentenwacht Groningen heeft als doelstelling het voorkomen van het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie Groningen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Opdrachtgevers van de stichtingen zijn: gemeenten, lokale gemeenschappen, provinciale- en rijksoverheden en particulieren. Libau heeft als doelstelling de bevordering van de landschappelijke en bouwkundige schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe. De brede expertise op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit en Cultureel Erfgoed wordt daartoe ingezet. De stichting heeft een waardenoogmerk en geen winstoogmerk. Als ruimtelijk adviesbureau en erfgoedadviesbureau positioneert Libau zich maatschappelijk primair als beleidsadviseur, sparringpartner en expertisecentrum ten behoeve van een goede beleidsontwikkeling en een goed opdrachtgeverschap van overheden. Daarnaast kan Libau ingezet worden als uitvoerder ten behoeve van onderzoeken en planvorming op alle expertisevelden. 

Stichting Monumentenwacht Groningen is in 1973 opgericht vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Gemiddeld worden (twee-)jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed in de provincie Groningen geïnspecteerd. Daarnaast ondersteunt de Monumentenwacht eigenaren bij het onderhoud door werkzaamheden met betrekking tot het aanvragen van subsidie en het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In aanvulling op de normale werkzaamheden (inspecties en adviezen) wordt de Monumentenwacht ook gevraagd specifieke opnames te doen voor provincie en Nationaal Coördinator Groningen (erfgoedmonitor) ten behoeve van het in beeld brengen van de basiskwaliteit van in principe alle monumenten in Groningen.  De laatste jaren wordt Monumentenwacht ook intensief betrokken bij schade aan monumenten die door aardbevingen ontstaan. 

Directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder die de medewerkers van Libau-Monumentenwacht zoeken onderschrijft en verbindt zich met de missie, doelstellingen en identiteit van Libau en Monumentenwacht. beschikt over ruime managementervaring, bent goed bekend met het werkveld en heeft een stevige basis in één van de volgende gebieden: architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of omgevingskwaliteit. De samenwerkingsgerichtdirecteur-bestuurder die wij zoeken kent het Noorden en is een sterke netwerker die strategisch denkt. U draagt zorg voor een goede verstandhouding met de verschillende stakeholders, bent een stevige gesprekspartner en schakelt makkelijk. Daarnaast bent u sterk in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk en heeft u kennis van en sensitiviteit met betrekking tot politieke en bestuurlijke processen en mechanismen.    

Gezocht wordt een besluitvaardig persoon met natuurlijk gezag die bij dilemma’s knopen door durft te hakken. Een directeur die midden in de organisatie staat, oog heeft voor de medewerkers en zakelijk sterk is. Het gevraagde leiderschap laat zich typeren als inspirerend, dienend en coachend, richtinggevend en ruimte biedend met oog voor de persoonlijke groei van de medewerkers. Daarnaast wordt ondernemerschap gevraagd: het zien van kansen en deze benutten om de omzet te vergroten. 

De directeur die de medewerkers zoeken is nieuwsgierig, enthousiast, betrokken en gepassioneerd. U vindt een goede balans tussen mensgerichtheid en bedrijfsmatigheid en bent open, transparant en toegankelijk. De externe gerichtheid gaat gepaard met zorgdragen voor goede verbinding met de interne organisatie. U staat achter en naast de mensen. Uw stijl van leiderschap is ondersteunend en spiegelend. Verdere persoonlijke kenmerken die de u typeren zijn: integer, onafhankelijk, senioriteit, empathisch en authentiek. 

Als directeur-bestuurder zet u het ingezette beleid verder door en ontwikkelt de organisatie door naar een organisatie in de geest van de tijd: ondernemend, creatief en maatschappijgericht. Hierbij is de verbinding van organisatie en maatschappij, van intern naar extern en vice versa van groot belang. De goede administratieve en financiële bedrijfsvoering wordt door u doorgezet en kansen voor groei worden benut. 

Informatie   

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.    

 Belangstelling?   

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Deze kunt u uploaden via het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 5 augustus a.s.