Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur-bestuurder


Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg worden verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten. Bij Jeugdhulp Friesland werken ongeveer 650 mensen (479 fte).

De functie
De directeur-bestuurder heeft als opdracht het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en zorgdragen voor goed werkgeverschap. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen op regionaal en nationaal niveau nauwlettend volgt, kansen ziet en deze weet te vertalen naar een strategisch beleid, passend bij de ontwikkelingen in het zorglandschap. De directeur-bestuurder is tevens verantwoordelijk voor:
• de vertaling van het vastgestelde beleid, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de maatschappelijke opdracht die er ligt, naar uitvoering en de realisatie ervan;
• de externe representatie, waaronder het opbouwen en onderhouden van contacten met de externe stakeholders;
• de kwaliteit van de zorg;
• de bedrijfsvoering;
• het personeels- en organisatiebeleid;
• een financieel-economisch gezonde organisatie;
• de in- en externe communicatie.

Functie-eisen
Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dient u te beschikken over ervaring als bestuurder in een (middel-)grote organisatie. U hebt een visie op en aandacht voor de wijze waarop de organisatie haar taak dient te vervullen om de gewenste kwaliteit aan de cliënten te kunnen leveren. U stuurt hiertoe op kwaliteit, niet op kwantiteit. U bent goed in staat om strategische plannen te vertalen naar uitvoering, hebt een goed oog voor prioritering, brengt die aan, pakt door en zorgt dat doelen worden behaald en resultaten geboekt. U kunt goed omgaan met stressvolle en/of (sterk) wisselende omstandigheden en hebt een goed ontwikkeld vermogen om te reflecteren op, verantwoordelijkheid te dragen voor en verantwoording af te leggen over het eigen handelen. Verder wordt van u verwacht dat u beschikt over:
• ervaring met het (samen) werken met politiek-bestuurlijke organisaties;
• kennis van het sociale domein;
• affiniteit met de ondersteuning en hulp die jeugdzorg biedt;
• ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en met het doorvoeren van veranderingsprocessen;
• een groot relevant netwerk of het vermogen dit snel op te bouwen;
• een academisch werk- en denkniveau.

Profiel
De nuchtere directeur-bestuurder die wij zoeken straalt een natuurlijk gezag uit en brengt rust in de organisatie. U bent een bevlogen en energieke maatschappelijk ondernemer, sterk in de bedrijfsvoering, een goede organisator met daadkracht die kansen ziet. U bent extern gericht vanuit verbinding met de organisatie en met oog voor de mens. Het is belangrijk dat u gevoel hebt voor de ontwikkelingen en de dynamiek waarin de jeugdhulp zit. U bent gericht op samenwerking. Als leider mobiliseert u de aanwezige kennis en kunde en stimuleert en enthousiasmeert u de mensen waarmee u samen werkt. Samenvattend: uw stijl van werken is de combinatie van resultaat- en mensgerichtheid. U bent gewend om te schakelen tussen de verschillende bestuurlijke niveaus en tussen uiteenlopende mensen en bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van zakelijke contacten.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra, TALENT PERFORMANCE: 050-4092720 of 06-53897499
Seerp Leistra, BOER & CROON: 020-3014307 of 06-21577245.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet via .

De reactietermijn sluit op maandag 6 januari 2020.