Ga naar de inhoud
Vacature
logo Veiligheidsregio Fryslan

directeur bedrijfsvoering


Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân werkt hierbij als netwerkorganisatie structureel samen met diverse andere organisatie zoals de politie, het waterschap, defensie en met diverse partijen in de zorgsector. Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de 18 Friese gemeenten en ondersteunt hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dat vraagt om het bundelen van specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken bijna 2.000 medewerkers, waarvan 1.100 bij de vrijwillige brandweer. Onder het motto ‘betrokken, betrouwbaar en professioneel’ heeft de organisatie de ambitie om dicht bij burgers een maximale bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat. 

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit vier afdelingen: P&O, Financiën, Informatiemanagement en Facilitair Bedrijf en Communicatie. De afdelingen worden elk aangestuurd door een afdelingshoofd of clusterhoofd. Binnen elk van de vier functionele gebieden leveren de in totaal circa 115 hoogopgeleide, zelfstandige professionals producten en diensten op het gebied van beleid, advies en uitvoering. De taken van de afdeling Bedrijfsvoering zijn erop gericht bij te dragen aan de primaire activiteiten van de organisatie en aan de speerpunten van beleidsplannen, waaronder de digitale dienstverlening, duurzaam voorbeeldgedrag en uitstekend werkgeverschap. 

 Functie   

Als directeur Bedrijfsvoering bent u verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën, P&O, Facilitair Bedrijf, Informatiemanagement en Communicatie. Ieder van deze afdelingen heeft een afdelingshoofd en 1 afdeling (Communicatie) heeft een clusterhoofd. U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop de afdelingen vanuit hun deskundigheid bijdragen aan de primaire taken op het gebied van Veiligheid (Brandweer en Crisisbeheersing) en Gezondheid (GGD). Als lid van het directieteam adviseert en ondersteunt de overige leden van het directieteam bij organisatiebrede thema’s op het gebied van Bedrijfsvoering zoals informatiemanagement, financieel beheer, werkgeverschap, communicatie en inkoop & aanbesteding. zorgt voor het beheer en toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering binnen de organisatie. U legt hierbij verbinding met en vindt aansluiting bij de organisatieonderdelen Veiligheid en Gezondheid. Als directeur Bedrijfsvoering bent u tevens extern vertegenwoordiger van het organisatieonderdeel en participeert hiertoe actief in onder andere de landelijke netwerken en overleggen op het gebied van bedrijfsvoering van de GGD’en en de veiligheidsregio’s. Daarnaast onderhoudt u contacten op regionaal bestuurlijk niveau en bent u lid van de auditcommissie. U bent als directeur Bedrijfsvoering eindverantwoordelijk voor de afdelingen die deel uitmaken van het onderdeel Bedrijfsvoering en geeft direct leiding aan de vijf hoofden. 

 Profiel   

De directeur Bedrijfsvoering die Veiligheidsregio Fryslân zoekt, heeft een sterke persoonlijkheid, is samenwerkingsgericht en durft grenzen te stellen en op te zoeken. U bent ontwikkelgericht en hebt tegelijkertijd een scherpe focus op de beheerkant. U bent een verbindende leider die in staat is te luisteren en de ander werkelijk te zien. U weet wat de medewerkers drijft en kan daar goed op aansluiten. Ook bent u gericht op continu verbeteren en werkt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van de ander. U weet een goede balans tussen mensgerichtheid, resultaatgerichtheid en focus op inhoud te behouden en combineert dit met relativeringsvermogen en humor. U bent klantgericht, zowel intern als extern, en weet de verbinding van buiten naar binnen en vice versa te maken. 

U heeft ervaring met extern stakeholdermanagement en begrijpt de politiek bestuurlijke context waarbinnen de organisatie zich beweegt heel goed. In het directieteam bent u een collega die breed meedenkt, gericht is op samenwerking en deskundigheid inbrengt op de bedrijfsvoeringthema’s. Een kritische sparringpartner, die over grenzen heen kijkt en oplossingsgericht is. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: benaderbaar, positief ingesteld, energiek, toegankelijk en open. U hecht waarde aan gezamenlijke inzet en prestaties, ziet het belang van samenwerken in en zoekt de samenwerking ook actief op. U geeft vertrouwen en is recht door zee. 

Functie-eisen   

Om de functie succesvol te kunnen vervullen dient u, naast een academisch werk- en denkniveau, te beschikken over: 

  • aantoonbare ervaring op het brede terrein van bedrijfsvoering, opgedaan in meerdere contexten, waaronder het publieke domein; 
  • ervaren en deskundig op het gebied van publieke financiën;  
  • het vermogen strategisch denken en handelen te combineren met operationele slagkracht; 
  • het vermogen overtuigend te schakelen met alle partijen, zowel in- als extern; 
  • sensitiviteit voor de politiek bestuurlijke context; 
  • een overtuigend interventierepertoire; 
  • voldoende zelfinzicht. 

Belangstelling?   

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 28 januari 2021 tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra,  050-4092720.