Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur


Sluitingsdatum
5 september 2022

OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o., de twee zelfstandige dochters van Adenium, verzorgen onderwijs op 31 scholen in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Een van de 11 scholen binnen PCBO Smallingerland e.o. is ‘t Foarhûs.

’t Foarhûs; een vruchtbare bodem voor een rijke oogst! 

PCBO It Foarhûs is een schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen. De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. ’t Foarhûs is een zogenaamde Kanjerschool, dat wil zeggen dat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de uitgangspositie vormen van het sociale veiligheidsplan van de school. 

De cultuur binnen de school laat zich omschrijven als open en gemoedelijk met aandacht voor elkaar. Het team is betrokken en denkt na over de doelen die men met de leerlingen wil bereiken. Men traint zichzelf en werkt hard om deze doelen tot uitvoering te brengen. Dit denken in doelen geeft handvatten om te differentiëren, zodat niet alle leerlingen in dezelfde klas op hetzelfde moment hetzelfde aangereikt krijgen.  

Bij ’t Foarhûs wil men voorzien in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Uitdaging voor eenieder op een eigen niveau sluit hierbij aan. 

Directeur 

Wij zoeken voor ’t Foarhûs een ervaren onderwijskundig leider die zorgt voor stabiliteit. 

De directeur is het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en ouders. Hij of zij is verantwoordelijk voor continuiteit en borging van de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering. Dit betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van financiën, personeel, huisvesting en planning & control. Daarnaast levert de directeur een actieve bijdrage aan bovenschoolse beleidsontwikkeling en neemt hiertoe onder andere deel aan de expertiseteams van de organsisatie. 

De directeur geeft direct leiding aan medewerkers van de school. Ook is de directeur formeel gesprekspartner van de MR en onderhoudt hij of zij de contacten met externe relaties. Ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs is een ambitieus onderwijsplan opgesteld. Van de nieuwe directeur wordt gevraagd hier een visie op te ontwikkelen.  

De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur en participeert in Adenium brede overleggen. 

Profiel 

De directeur die de medewerkers van ’t Foarhûs en het College van Bestuur zoeken, kan zich inleven in de kinderen, heeft oog voor het kind en is zichtbaar aanwezig en benaderbaar voor zowel ouders als medewerkers.  

Je gelooft in de ander en bent intrinsiek gemotiveerd om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren.  

Je bent een verbinder en werkt vanuit een visie op mens en organisatie, gericht op ontwikkeling binnen een positieve sfeer. Je weet zakelijke sturing met heldere kaders en een duidelijke bedrijfsvoering te vatten in een verbindende stijl die samenwerking binnen het team stimuleert. 

Je weet de juiste prioriteiten te stellen en zorgt ervoor dat de basis op orde is en de school toekomstbestendig. Je stelt je empathisch en inlevend op, weet met een gezonde dosis humor op het juiste moment te relativeren en kunt met enthousiasme het team en de school verder ontwikkelen. Zowel informeel als formeel weet je de verbinding met het team te maken. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent duidelijk, standvastig in discussies en durft beslissingen te nemen wanneer nodig.  

Je bent samenwerkingsgericht en omgevingsbewust, waarbij samenwerking verder reikt dan alleen binnen de school, maar ook binnen Adenium, in de wijk en in het dorp. Als boegbeeld van de school draag je de visie en identiteit uit.  

Het betreft een functie voor 0,5 FTE.

Belangstelling?     

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag
5 september a.s. tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.