Ga naar de inhoud
Vacature
logo hanzehogeschool

dean Academie voor Verpleegkunde


De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multi-sectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 16 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland. Voor (internationale) professionals op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten is de Hanzehogeschool een dynamische werkgever, die ruimte biedt voor ontwikkeling, met aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Ondernemend, praktijkgericht en gedreven. Het onderwijs, onderzoek en de relatie met de beroepspraktijk komen het beste tot hun recht als deze onlosmakelijk verbonden zijn in de leergemeenschap. Daarom vervlecht de Hanzehogeschool haar onderwijs verder met haar onderzoek en met de beroepspraktijk. 

De Academie voor Verpleegkunde is een snelgroeiende en zich ontwikkelende academie met 164 medewerkers. De academie is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en biedt de volgende opleidingen aan: bacheloropleiding Verpleegkunde (voltijd, deeltijd en duaal), master Advanced Nursing Practice (mANP) en opleidingen en bij- en nascholingscursussen van HanzePro. Er studeren ruim 2200 studenten bij de Academie voor Verpleegkunde waarbij de modulaire deeltijdopleiding een sterke groei doormaakt. Daarnaast maakt het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek deel uit van de Academie. Onze Groninger kleur – Healthy Ageing, onderzoekende houding en verpleegkundige diagnostiek – is ondersteunend aan de missie van de Academie. 

Het MT bestaat, naast de dean, uit 4 teamleiders en 1 teamleider trainee. Aan de Academie is het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek verbonden. Vanuit jouw functie sta je in nauwe verbinding met de andere organisatieonderdelen van de Hanzehogeschool en met het werkveld. Als dean rapporteer je rechtstreeks aan één van de collegeleden.  

Binnen de Academie wordt gewerkt vanuit de lean-filosofie. Passend bij de missie is het doel: continu verbeteren waarbij we steeds denken vanuit de waarde voor de klant en waarbij verspilling wordt tegengegaan. Eigen regie en eigenaarschap van de medewerker wordt gestimuleerd. Daarnaast ligt de nadruk op het vieren van successen en het werken vanuit vertrouwen.   

Functie 

Als dean voor de Academie voor Verpleegkunde ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan het managementteam en de betrokken lectoren. Je stimuleert de verbinding van het onderwijs met het praktijkgericht onderzoek. Je stuurt vanuit kwaliteits- en kostenbewustzijn. Je bevordert een inspirerend en innoverend leer- en werkklimaat, waarin zowel studenten als medewerkers in staat worden gesteld optimale resultaten te behalen. 

Naast jouw rol binnen de Academie vervul je ook een belangrijke en actieve rol in het netwerk binnen en buiten de hogeschool. Je zoekt actief de samenwerking op binnen de Hanzehogeschool, over de grenzen van de Academie heen: met collega-deans en –directeuren van andere Schools, Kenniscentra en vanzelfsprekend ook met de Stafbureaus. Tevens heb je als boegbeeld van de Academie een actieve rol richting het werkveld, je volgt de ontwikkelingen van het werkveld voor Verpleegkunde op de voet en weet deze ontwikkelingen te vertalen naar visie op het onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Een nauwe samenwerking met het werkveld is onontbeerlijk omdat de Academie de zorgprofessional van de toekomst opleidt 

De afgelopen jaren hebben het management en de medewerkers van de Academie nadrukkelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een professionele kwaliteitscultuur waarbij verbindend, innovatief en praktisch handelen van elke medewerker zichtbaar is, met meer eigen regie en aandacht voor een leerklimaat waar continu verbeteren een vanzelfsprekendheid is. Kwaliteitsbewustzijn zit verankerd in het DNA van elke medewerker van de Academie. Als dean van de Academie bouw jij deze ingezette koers verder uit. Je faciliteert en stimuleert de verdere ontwikkeling naar zelforganisatie en neemt daarin het voortouw.  

Wie ben je? 

Je bent een leider die inspirerend, authentiek en waardengericht wil werken. Je weet wat docenten, onderzoekers en zorgprofessionals drijft en kan daar goed op aansluiten. Je bent gericht op continu verbeteren en werkt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van de ander. Je bent naast een uitstekende leidinggevende, ook hét boegbeeld van de Academie, zowel intern als extern. Je bent communicatief sterk, overtuigend en in staat om cohesie en teamvorming verder vorm te geven. Je stuurt met visie, geeft professionele ruimte en je hebt oog voor zowel de mens als het proces. Je vindt het vanzelfsprekend om te werken vanuit professionele kracht in plaats van positionele macht. Als persoon ben je benaderbaar, toegankelijk, transparant en helder. Je geeft vertrouwen en bent recht-door-zee. Je bent iemand die het belang inziet van samenwerken en je zoekt de samenwerking ook actief op. Je durft het aan om te experimenteren, waarbij er ruimte is om fouten te maken, dit laat je zien door voorbeeldgedrag.   

Functie-eisen 

  • minimaal een afgeronde masteropleiding; 
  • ervaring binnen de zorgsector, bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond; 
  • ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een complexe, professionele organisatie, waarin veel verschillende partijen en belangen een rol spelen, bij voorkeur heb je ervaring in het (hoger) onderwijs; 
  • ervaring met veranderprocessen en de transitie naar zelforganiserende teams. 

Belangstelling? 

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 10 december a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met: Laura Wilpstra of AnnelizeWilpstra,  050-4092720.