Ga naar de inhoud
Vacature
logo hanzehogeschool

dean Academie voor Gezondheidsstudies


De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move theworld’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 18  Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.   

De Academie voor Gezondheidsstudies biedt een veelzijdig, innovatief en internationaal georiënteerd aanbod aan bacheloropleidingen die opleiden tot een specialistisch beroep in de gezondheidszorg. De Academie biedt aan circa 3.500 studenten de volgende bacheloropleidingen aan: FysiotherapieLogopedieManagement in de ZorgMedisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek. De Academie verzorgt tevens de masteropleidingen Physician Assistant en HealthyAgeing Professional. Daarnaast is het lectoraat HealthyAgeing, Allied Health Care andNursing verbonden aan de Academie, waarin acht lectoren werkzaam zijn. Bij de Academie werken 300 medewerkers. Het MT van de Academie bestaat, naast de dean, uit acht teamleiders. Per jaar werken er bij de School ongeveer 30 promovendi aan hun promotieonderzoek. 

De Functie 

Als dean van de Academie voor Gezondheidsstudies bent u integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. U geeft richting en sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de Academie waarbij ‘running andchangingthe business’ parallel lopen. U geeft leiding, richting en ruimte aan het managementteam en de betrokken lectoren en faciliteert hen. Samen met hen zet u een heldere, koersvaste lijn uit voor de toekomst, in afstemming en verbinding met medezeggenschap. U stimuleert een omgeving waarin eigenaarschap en innovatie vanzelfsprekend zijn. U bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het verstevigen van praktijkgericht onderzoek op het gebied van HealthyAgeing. Als dean hebt u tevens een voortrekkersrol als het gaat om een visie op de transitie in de zorg en welzijn, een visie op de ontwikkeling van de beroepen van de toekomst, onderzoek en onderwijsinnovatie. Uiteraard zorgt u ook voor een goede verbinding tussen de verschillende opleidingen en het lectoraat binnen de Academie, maar ook zeker met de andere organisatieonderdelen binnen de HG. Vanuit uw bestuurlijke rol als dean sluit u aan bij relevante strategische netwerken op regionaal, landelijk en internationaal niveau.   

Profiel 

Wij zijn op zoek naar een stevigeverbindende leider. Iemand die in staat is de opleidingen en het lectoraat strategisch te positioneren, zowel binnen de Hanzehogeschool als daarbuiten. U bent duidelijk in uw communicatie, samenwerkingsgericht en een netwerker. U heeft oog voor de processen, systemen en werkwijzen en beschikt over de kennis en ervaring om resultaten te behalen binnen de complexe processen van de Hanzehogeschool. U beschikt over bestuurlijke kwaliteiten maar heeft tevens de ervaring en het vermogen om te schakelen naar de tactische en operationele zaken waar de teamleiders verantwoordelijk voor zijn. Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich als richtinggevend, faciliterend en verbindend. U bent een toegankelijke en betrokken persoonlijkheid, zowel voor medewerkers als voor studenten. U hebt oog voor de talenten en kwaliteiten van de medewerkers en de ontwikkeling daarvan. Daartoe bent u zichtbaar en aanspreekbaar voor de medewerkers van de academie. De dean die wij zoeken stuurt met visie en geeft professionele ruimte. Hierbij bent u transparant en integer. U geeft vorm aan de centrale waarden van de HG: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, respect en actieve tolerantie.  

Kenmerkend voor uw stijl van werken is de balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid. U werkt vanuit verbinding, stelt zich positief kritisch op en weet anderen te overtuigen en commitment te verkrijgen. U bent een stevige gesprekspartner, stelt zich onafhankelijk op, durft, werkt vanuit visie en hebt daarbij oog voor de grote lijnen, de samenwerking met de verschillende Schools en de maatschappelijke opdracht die de Hanzehogeschool heeft.   

Van u wordt verder verwacht dat u, behalve over een afgeronde masteropleiding, beschikt over: 

  • ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een complexe, professionele  organisatie, bij voorkeur binnen het onderwijs;    
  • het vermogen om school- en domein overstijgend te denken;  
  • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, ook in de Engelse taal; 
  • een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat dat betekent voor de opleidingen. 

 

Informatie 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.   

 

Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Deze kunt u uploaden via het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 8 mei a.s.