Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
4 januari 2024

Dialyse Centrum Groningen is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum dat thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda biedt.

Voor Dialyse Centrum Groningen zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht met een zorginhoudelijke achtergrond. Heb je daarnaast bestuurlijke ervaring en kennis van kwaliteitsvraagstukken? Dan komen we graag in contact.

Dialyse Centrum Groningen

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden.

Dialyse Centrum Groningen (DCG) werkt nauw samen met huisartsen, het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis GroningenTreant Zorggroep – locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Deze goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en Dialyse Centrum Groningen draagt bij aan goede ketenzorg voor patiënten met een chronische nierziekte. Om dat te kunnen ondersteunen biedt men alle dialysebehandelingen, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

Voor de ongeveer 145 medewerkers van het DCG zijn, passend bij de visie en missie, drie kernwaarden voor de verleende zorg geformuleerd: aandacht, ontwikkeling en zelfstandigheid. De kern van de zorgorganisatie bestaat uit dialyseverpleegkundigen, artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en dialyse-, voedings- en afdelingsassistenten. Het managementteam, de stafafdelingen en de zorgondersteunende afdelingen (logistiek en techniek) ondersteunen de zorg.

De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij het werk dat zij doen, bij de patiënten en bij elkaar. De onderlinge loyaliteit is groot. Het is een platte organisatie, met korte lijnen en een informele sfeer. 

De organisatie kent een tweetal medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Deze raden overleggen regelmatig met de directie en worden actief betrokken bij belangrijke ontwikkelingen. 

Raad van Toezicht

De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen DCG. 

De RvT houdt toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie. De RvT ziet toe op het strategisch (meerjaren-) beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. 

De RvT van DCG volgt de Governance Code Zorg en past een toezichtkader toe. 

Tevens is de RvT werkgever en treedt de RvT op als kritisch klankbord voor de directie ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. 

De leden van de RvT werken integraal en overstijgend en hebben allen een of meer aandachtsgebieden. De RvT van DCG is een zeer betrokken Raad. Er wordt goed samengewerkt, zowel onderling als met de directie.

Vacante positie

De kandidaat die we zoeken wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

We zoeken iemand met een zorginhoudelijke achtergrond. Iemand die het zorglandschap in het noorden kent. Tevens is het belangrijk dat je bestuurlijke ervaring hebt. Daarnaast beschik je over kennis van kwaliteitsvraagstukken. 

Als persoon ben je samenwerkingsgericht en werk je vanuit de verbinding. Je hebt een onafhankelijke opstelling en reflecterend vermogen. Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekende houding. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de RvT verwacht dat zij beschikken over:

  • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
  • voldoende beschikbaarheid.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 4 januari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.