Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | bestuurlijk profiel


Sluitingsdatum
20 mei 2024

“De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

CVO Zuid-West Fryslân is een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt circa 550 medewerkers.

Voor de Raad van Toezicht van CVO Zuid-West Fryslân zoeken we een lid met ervaring op bestuurlijk of vergelijkbaar niveau binnen organisaties die qua omvang vergelijkbaar zijn met CVO Zuid-West Fryslân. Beschik je vanuit deze ervaring ook over ruime ervaring met bedrijfsvoering (HR, IT, Financiën en Vastgoed)? Heb je ervaring met het aangaan van samenwerkingsverbanden? Dan komen we graag in contact.

CVO Zuid-West Fryslân

Het beleid van de scholen van CVO is gericht op het bieden van passend en kwalitatief goed onderwijs, zodat de leerlingen zich ontwikkelen. Hierbij staat centraal, naast het verwerven van kennis en vaardigheden, het maken van bewuste keuzes en de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die deze keuzes hebben op hun leefwereld en de wereld om hen heen. De drijfveren van CVO Zuid-West Fryslân zijn terug te vinden in de kernwaarden: Aandacht en Moed. Aan de hand van deze waarden voert CVO Zuid-West Fryslân haar activiteiten uit. Ze geven richting aan strategische keuzes en zijn voelbaar en zichtbaar in de mentaliteit en kwaliteit van onderwijs en cultuur.

Om onderwijs en organisatie te bevorderen, werkt CVO Zuid-West Fryslân binnen Onderwijsgroep Fricolore samen met 12 scholen in de regio. De Onderwijsgroep wordt gevormd door scholen voor christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de Kop van Overijssel.

Het beleids- en beheersorgaan van de organisatie is ondergebracht in de gemeenschappelijke dienst.  De dienst is er ter ondersteuning van de scholen. Zij kunnen terecht voor ondersteuning op het gebied van Administratie, Secretarieel, Inkoop, Facilitair, Personeel en Organisatie, Financiën, ICT, Kwaliteitszorg en PR en Communicatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CVO Zuid-West Fryslân bestaat uit gedreven en betrokken leden. Zij zijn actieve sparringpartners voor het bestuur en nodigen de bestuurder uit om zijn visie met hen te delen. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De maatschappelijke opgave waaraan CVO Zuid-West Fryslân bijdraagt is de toetssteen van de Raad van Toezicht. Primaire stakeholders van de Raad van Toezicht zijn de leerlingen, ouders en medewerkers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht de volgende secundaire stakeholders: de lokale en regionale samenleving, gemeenten in het werkgebied en de landelijke overheid en inspectie. De taken van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgesteld. Daarbij hanteert deze de kaders en normen van goed bestuur, zoals mede verwoord in de Code Goed Onderwijs Bestuur VO.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur (CvB) de stichting bestuurt conform de missie, visie en kernwaarden van de stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op de wijze waarop het beleid bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van CVO Zuid-West Fryslân, waaronder kwaliteit van onderwijs en een adequate besteding van de middelen.                                    

De Raad van Toezicht dient een aantal zaken (conform de statuten) goed te keuren. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het CvB. In de ontwikkeling naar samenwerking(en) zullen de leden van de Raad van Toezicht ook een rol vervullen als ambassadeur en actief deelnemer aan de verschillende netwerken.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, de onderwijscommissie en de commissie mens en organisatie. In de commissies worden de agendapunten voor de vergaderingen voorbereid. 

De Raad van Toezicht is betrokken, legt het accent op het zijn van sparringpartner, inspireert, stimuleert en daagt waar nodig de bestuurder uit. 

Lid Raad van Toezicht | bestuurlijk profiel

De kandidaat die we voor deze vacature zoeken, is iemand met ervaring op bestuurlijk of vergelijkbaar niveau binnen organisaties die qua omvang vergelijkbaar zijn met CVO Zuid-West Fryslân. Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid en ervaring die je hebt, beschik je ook over ruime ervaring met bedrijfsvoering (HR, IT, Financiën en Vastgoed). Je hebt ervaring met complexe besluitvormingsprocessen en kijkt bij vraagstukken naar de grote lijnen met een scherp oog voor details waar dat moet. Je kunt uitstekend omgaan met onzekere, dynamische en veranderende situaties.

Om deze toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen, is affiniteit met het (voortgezet) onderwijs een must.  

Gezien de samenwerking die CVO Zuid-West Fryslân heeft met verschillende organisaties en de samenwerkingen die ze nog aan het onderzoeken zijn, is het tevens belangrijk dat je ervaring hebt met het aangaan van samenwerkingsverbanden. Je gaat deel uitmaken van de commissie mens en organisatie en de auditcommissie.

Als persoon ben je analytisch, intrinsiek geïnteresseerd in anderen, verbindend, omgevingssensitief, innovatief en een teamspeler. 

Je bent woonachtig in Noord-Nederland. 

Belangstelling?

Als je  belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 20 mei 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra:   050 – 4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.