Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | Financieel profiel


Sluitingsdatum
24 januari 2023

Voor CVO Zuid-West Fryslân zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een sterke financiële achtergrond. Het is daarnaast belangrijk dat je over kennis beschikt van en ervaring hebt met de financiering van onderwijs, ICT-vraagstukken en vraagstukken omtrent huisvesting. De kandidaat voor deze positie wordt de beoogde voorzitter van de auditcommissie.  

Persoonlijke kenmerken die het nieuwe lid van de Raad van Toezicht typeren zijn: analytisch, intrinsiek geïnteresseerd in anderen, verbindend, omgevingssensitief, innovatief, teamplayer. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij de christelijke identiteit van CVO Zuid-West Fryslân onderschrijven en belangstelling hebben voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen en vraagstukken. Zij hebben affiniteit met onderwijs, in het bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij een positief kritische instelling hebben. De leden van de Raad van Toezicht weten het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Binnen dit evenwicht zijn zij in staat hun specifieke deskundigheid in te zetten ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs van de stichting, alsmede continuïteit voor de organisatie en zijn medewerkers. Ook zijn zij in staat om met verschillende belangen om te gaan en zijn zij samenwerkingsbereid. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de signalen uit en ontwikkelingen in de samenleving binnenbrengen. De leden voelen zich bij voorkeur maatschappelijk betrokken en verbonden bij en met de provincie Fryslân. 

Over CVO Zuid-West Fryslân

CVO Zuid-West Fryslân is een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt circa 530 personeelsleden. 

“De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.” 

Het beleid van de scholen is gericht op het bieden van passend en kwalitatief goed onderwijs, zodat de leerlingen zich ontwikkelen. Hierbij staat centraal, naast het verwerven van kennis en vaardigheden, het maken van bewuste keuzes en de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die deze keuze heeft op hun leefwereld en de wereld om hen heen. De drijfveren van CVO Zuid-West Fryslân zijn terug te vinden in de kernwaarden: Aandacht en Moed. Aan de hand van deze waarden voert CVO Zuid-West Fryslân haar activiteiten uit. Ze geven richting aan strategische keuzes en zijn voelbaar en zichtbaar in de mentaliteit en kwaliteit van onderwijs en cultuur. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 24 januari 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet. 

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050 – 409 2720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.