Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | profiel bedrijfsvoering


Sluitingsdatum
4 april 2024

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen. Op die manier gaat Cosis voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen telt en iedereen meedoet.

Voor Cosis zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij een achtergrond in bedrijfseconomie? Heb je daarnaast bestuurlijke ervaring en een sterk netwerk? Wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan de visie die Cosis heeft? Dan komen we graag in contact.

De kernboodschap van Cosis: ‘De bedoeling’

Een goed leven, met zoveel mogelijk eigen regie. Een thuis, vrienden en een zinvolle bijdrage leveren. Dat is waar Cosis elke dag haar cliënten bij helpt. Zodat ze grip krijgen op hun leven. Dat is onze bedoeling. En daarvoor bewegen wij mee. Mee met onze cliënten, mee met jou en mee met de woelige wereld waarin wij leven. Voorop staat dat we dit samen doen, want alleen in verbinding kunnen wij gericht meebewegen. Samen zorgen wij dat onze cliënten krijgen wat het beste past bij hun hulpvraag, van diegene die dat het beste kan bieden. Vroeg, snel en dichtbij. Samen maken we kleine stappen. Zo gaan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen telt en meedoet.

‘De bedoeling’, de visie van Cosis is daarom als volgt samengevat:

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Cosis houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de uitvoering daarvan. De RvT let daarbij op de effecten, processen en belangen. Daarnaast is de RvT de werkgever van de RvB en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB.

De RvT is betrokken en zoekt op een actieve wijze de verbinding met de organisatie. De samenwerking tussen de RvT en de RvB wordt door de betrokkenen als positief en constructief ervaren. De RvT pakt zaken gezamenlijk op en houdt elkaar daarin scherp door met een positief kritische opstelling in dialoog te gaan. Er zijn in de RvT verschillende expertises aanwezig en de betrokkenheid bij de organisatie is groot. Men werkt zeer professioneel en op basis van vertrouwen. Het goede gesprek voeren staat daarbij voorop. Het mag daarbij schuren en er is geen onderwerp dat uit de weg wordt gegaan.

Voor het eigen functioneren houdt de RvT zich aan de Governancecode voor de Zorg en de statuten en het reglement van de organisatie.

Algemeen profiel lid RvT

In zijn algemeenheid wordt er van een lid van de RvT verwacht dat je affiniteit hebt met mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Uiteraard wordt er tevens verwacht dat je affiniteit hebt met de doelstelling en visie van Cosis en haar werkmaatschappijen. Je hebt oog voor de maatschappelijke veranderingen waaraan het toezicht op Cosis onderhevig is en hebt kennis van de complexiteit van zorg, de dillema’s en de wisselwerking met de samenleving.  

Vanuit je eigen deskundigheid draag je als teamspeler bij aan de RvT als collectief en heb je het vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de RvB en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren. Je beschikt over een strategisch werk- denkniveau. Daarnaast ben je flexibel in je denken en houding en beschik je over voldoende tijd om de functie uit te oefenen. 

De balans tussen betrokkenheid bij de zorg en de mensen en distantie tot de organisatie weet je goed te bewaren, je behoudt een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vanuit je toezichthoudende positie ben je toegankelijk voor de verschillende vormen van medezeggenschap.

Als lid van de RvT ben je bereid om de ontwikkelingen van het toezichthouderschap bij te houden, onder andere door het deelnemen aan verdiepingsprogramma’s van de NVTZ.

Vacature | profiel bedrijfsvoering

Binnen de RvT ontstaan twee vacatures, een met het profiel bedrijfsvoering en een met het profiel innovatie. Voor beide vacatures zoeken we iemand die vanuit ‘De bedoeling’ in staat is om ook de ongemakkelijke, ontregelende vragen aan de orde te stellen. Je bent analytisch sterk en een ‘blootlegger’; je herkent de onderstroom en vraagt daar goed op door. 

Bovenal zoeken we mensen met een krachtige persoonlijkheid die met rust, tact en humor het gesprek naar een hoger niveau brengen. De Raad van Toezicht hecht aan een goed gebalanceerde samenstelling. Daarom zullen beide vacatures in samenhang met elkaar worden ingevuld. Het is niet nodig dat beide nieuwe leden toezichthoudende ervaring hebben, er is ruimte voor iemand voor wie dit een eerste rol als toezichthouder is. Daarbij is een goed zicht op governance en een gevoel voor rollen en verhoudingen wel voor beide nieuwe leden van belang.

De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling waarin de gewenste diversiteit in kennis en kunde, man en vrouw, culturele achtergrond en leeftijd is gerealiseerd.

Specifiek voor deze vacature, met het profiel bedrijfsvoering, zoeken we iemand met een achtergrond in bedrijfseconomie, die goed wil weten of Cosis de zaken bedrijfskundig ook in de basis goed op orde heeft. Je bent een Rijnlands denker die ook oog heeft voor de manier waarop Cosis in het netwerk opereert. Je hebt strategisch inzicht, bestuurlijke ervaring en een sterk netwerk.  

De kandidaat voor deze vacature wordt tevens lid van de auditcommissie.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 4 april 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.