Ga naar de inhoud
Vacature

Clustermanager Zorg


Sluitingsdatum
4 april 2022

‘Deze energieke, eigenzinnige zorgorganisatie heeft een duidelijke visie: aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’ 

De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die een sfeervol en veilig thuis biedt voor ouderen. De diensten van de organisatie omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. ZINN heeft zes woonlocaties: De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren. Daarnaast zijn er 17 professionele thuiszorgteams. Dagelijks zetten circa 3.000 medewerkers zich met hart en ziel in voor meer dan 2.000 cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De organisatie en haar medewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden: Passie, Ondernemend, Warm, Eigenzinnig en Resultaatgericht, kortom: POWER. 

In de vertaling van het merkmanifest naar strategische doelen komt tot uiting de manier waarop men zorg wil verlenen en hoe de organisatie naar haar medewerkers kijkt: 

 • Aandacht geeft het leven glans; 
 • Alle ruimte voor vakmanschap; 
 • De beste plek om te werken; 
 • De fijnste plek om te wonen. 

Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. ZINN streeft naar optimale kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. Goede familierelaties en optimale samenwerking met en ondersteuning van familie zijn hierin van essentieel belang. 

De organisatie kent een platte structuur en korte lijnen. Zowel de aanpak van de ondersteunende diensten als de kwaliteit van de zorg zijn zeer professioneel. De medewerkers krijgen de ruimte tot het uitoefenen en ontplooien van hun vakmanschap.  

Recent is de vacature Clustermanager Zorg voor de locaties De Burcht in Hoogezand, De Es in de wijk Selwerd in Groningen en De Pelster in de binnenstad van Groningen ontstaan. 

In De Burcht in Hoogezand ontvangen ruim 180 ouderen hoogwaardige zorg, begeleiding en revalidatie in een gezellige, sfeervolle omgeving. Zij kunnen rekenen op hulp, zorg en verpleging op maat waarbij hun indicatie het uitgangspunt is. 

De Es telt 26 appartementen en 80 studio’s. In de appartementen wonen mensen zelfstandig en met zorg in de buurt. De studio’s zijn verdeeld over acht woongroepen, waar mensen met somatische en psychogeriatrische zorg wonen.  

De Pelster is een kleinschalige woonzorglocatie waar de 40 bewoners beschikken over een eigen zorgappartement met badkamer en kitchenette. 

De clustermanager is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, het welzijn van de cliënten en die van de medewerkers en voor een gezonde bedrijfsvoering op de locaties binnen het cluster. Het totaal aantal medewerkers, exclusief stagiairs en flexmedewerkers, van dit cluster is ongeveer 676 (in totaal 311fte). De manager geeft rechtstreeks leiding aan De Burcht 6, De Pelster 1, De Es 3 en aan twee leidinggevenden facilitair. Er wordt nauw samengewerkt met de medici en verpleegkundig specialisten van ZINN Gezondheidszorg. Naast de verantwoordelijkheid voor de eigen locaties wordt de clustermanager betrokken bij organisatie brede programmalijnen. 

De manager gaat deel uitmaken van een samenwerkingsgericht managementteam waar een professionele, open en constructieve sfeer heerst waarin men respect heeft voor elkaars expertise en open staat voor discussie. Men voelt en toont zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie als geheel waarin men het beste nastreeft voor bewoners en medewerkers. 

Profiel 

Wij zoeken een samenwerkingsgerichte kandidaat die oog heeft voor en geïnteresseerd is in de ander: bewoners en medewerkers. 

Je weet de visie die je hebt op de ontwikkelingen in de ouderenzorg te vertalen naar beleid en uitvoering. Daartoe combineer je strategisch denken met een hands on mentaliteit. Je bent ontwikkelgericht, ziet kansen en kunt de rol van aanjager pakken als dat nodig is. Je hebt oog voor de ontwikkelingen en weet daar tijdig op te anticiperen door bijvoorbeeld samenwerkingsvormen en zorgvernieuwingsprojecten te ontwikkelen.  

Je bent bedrijfsmatig sterk en hebt ervaring met veranderprocessen. Je bent een oplossingsgericht en praktische, pragmatische denker en schakelt gemakkelijk tussen strategisch-, tactisch- en operationeel (afdelings-) niveau. Je kunt goed omgaan met de dynamiek in de sector, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en je bent stressbestendig en in staat tot omdenken. 

Je stijl van leidinggeven laat zich typeren als coachend, richtinggevend, inspirerend en motiverend en je maakt gemakkelijk verbinding met uiteenlopende mensen en weet goed om te gaan met het krachtenveld cliënt, medewerker, vrijwilliger, familie. Je maakt gebruik van je empathisch vermogen en je vermogen tot objectief luisteren. Je stelt je professioneel op en weet een goede balans te bewaren tussen nabijheid en afstand.  

Je bent een verbinder die ruimte geeft waar dat kan en stuurt als de situatie daar om vraagt. Als leidinggevende maak je gebruik van de kennis en kunde die in huis is en neem je mensen mee in de ontwikkelingen. Je bent benaderbaar, toegankelijk en communicatief zeer sterk.  

Als manager ben je het boegbeeld van de locaties in dit cluster en vorm je de verbindende schakel tussen de locaties onderling en de ondersteunende- en stafdiensten. Je bent een bruggenbouwer. Je beschikt hiervoor over een goede antenne voor de noodzakelijke afstemming met en tussen de verschillende gremia. 

Je bent richtinggevend, koersvast en zet duidelijke lijnen uit. Door je vermogen om overzicht te bewaren, samenhang aan te brengen en doordat je een antenne hebt voor wat er speelt, ben je in staat je aandacht goed te verdelen over de drie locaties.  

Functie-eisen 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dien je je intrinsiek betrokken te voelen bij de ouderenzorg en te beschikken over zorginhoudelijke kennis en ruime managementervaring in de zorg op een eindverantwoordelijk niveau.  

Verder wordt van je verwacht dat je beschikt over:  

 • ruime managementervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de zorg; 
 • ruime ervaring met bedrijfsvoering; 
 • het vermogen te schakelen tussen communiceren met verschillende doelgroepen; 
 • analytisch denkvermogen; 
 • het vermogen om vanuit visie en strategische doelstellingen te handelen; 
 • reflectievermogen; 
 • kennis van organisatieontwikkeling; 
 • kennis en bedrijfskundig inzicht op een academisch niveau. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt dan zien we je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 4 april 2022 tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra op telefoonnummer 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.