Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur – bestuurder


Sluitingsdatum
20 november 2023

Voor Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân zoeken wij een directeur-bestuurder. Heb je een visie en het vermogen om een beleid te ontwikkelen dat passend is bij de maatschappelijke opgave die de stichting heeft? Ben je een hands-on directeur-bestuurder die gemakkelijk op verschillende niveaus acteert, zowel op strategisch/bestuurlijk niveau als op operationeel niveau? Dan komen wij graag met je in contact.

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) wordt gevormd door de bibliotheken van de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf.

BZOF wil zich verder ontwikkelen door naast de uitleenfunctie en de educatieve bibliotheek op school (dbos) nog meer in te zetten op de maatschappelijke functie. Taalontwikkeling en digitale vaardigheden zijn daarbij belangrijke thema’s. De percentages laaggeletterdheid en gebrek aan digitale vaardigheden zijn namelijk hoog in het werkgebied. De bibliotheken willen graag bijdragen in de aanpak van dit grote maatschappelijke probleem. Want basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen zijn van essentieel belang om actief mee te kunnen doen in onze samenleving.  

De organisatie spant zich maximaal in om deze ambities waar te maken. Dit wordt bemoeilijkt door de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn en het grote werkgebied. Toch weet de organisatie goede stappen te zetten. 

Organisatie

BZOF heeft acht locaties verspreid over een groot gebied. Er werken 33 mensen (20 fte). Daarnaast zijn bij de organisatie circa 80 vrijwilligers actief.  

De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur-bestuurder. Deze functie is in de afgelopen maanden interim ingevuld. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen met betrekking tot algemene zaken en het gevoerde beleid en is kritisch sparring partner. De organisatie kent drie coördinatoren en twee medewerkers die belast zijn met enkele management taken.

De organisatie werkt intensief samen met de provinciale serviceorganisatie Fers, die de bibliotheken in Fryslân ondersteunt met diensten op het gebied van Financiën & Salaris, ICT, HR en Logistiek. 

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over BZOF en vormt tevens de verbinder tussen extern en intern.

De directeur-bestuurder die we zoeken is iemand die de regio waarin BZOF opereert kent, hart heeft voor het gebied en gevoel heeft voor het belang van lokale nabijheid. Ook weet je wat er landelijk en provinciaal speelt. Je weet hieruit goed op te pakken wat relevant is voor de organisatie en de maatschappelijke opgave die er ligt bij BZOF. De directeur-bestuurder die we zoeken beschikt over het vermogen om over eigen grenzen heen te werken met het respect voor ieders positie. 

Je weet keuzes te maken die voor de regio belangrijk zijn. Tevens heb je een visie en beschik je over het vermogen om een beleid te ontwikkelen dat passend is bij de maatschappelijke opgave en de beschikbare middelen die BZOF heeft. Ook weet je zorg te dragen voor de uitvoering hiervan en heb je een goed financieel inzicht.

Je bent een hands-on directeur-bestuurder die gemakkelijk op verschillende niveaus acteert, zowel op strategisch/bestuurlijk niveau als op operationeel niveau. Je beschikt over veranderkundige ervaring en weet een organisatie en mensen in beweging te krijgen; medewerkers weet je mee te nemen in de veranderingen die nodig zijn. Je brengt focus aan en durft keuzes te maken. Je hebt een goed oog voor wat de omgeving vraagt en wat de organisatie kan realiseren.

Als persoon ben je iemand met levenservaring en kun je over je eigen schaduw heen stappen. Je weet je gemakkelijk te bewegen in een politieke context en snapt wat voor openbaar bestuurders belangrijk is. Uiteraard wil je je met hart en ziel inzetten voor de maatschappelijke opgave die bibliotheken hebben. In je communicatie ben je open en transparant.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 20 november 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.