Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurssecretaris


Sluitingsdatum
20 oktober 2023

Stichting Quadraten heeft als missie “Kansrijk leren en ontwikkelen voor kinderen in de regio Westerkwartier en Noordenveld”. Het gaat erom dat alle kinderen in dit gebied door goed onderwijs en opvang dezelfde mogelijkheden krijgen en dat hun kansen op succes en geluk in het leven worden vergroot.

Voor deze mooie organisatie, waarin ontwikkeling en samenwerking centraal staan, zoeken wij een enthousiaste bestuurssecretaris. Ben jij een echte organisator en kun je de smeerolie in een organisatie zijn? Dan komen we graag in contact.

Quadraten

Stichting Quadraten (Quadraten) is een samenwerkingsbestuur met in totaal 32 scholen/kindcentra in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Er wordt ruimte geboden aan zowel openbaar onderwijs, christelijk onderwijs en samenwerkingsscholen. De omvang van de scholen varieert van 45 tot 300 leerlingen. Tevens verzorgt Quadraten kinderopvang in hetzelfde werkgebied. Dit wordt op een aantal locaties aangeboden in samenwerking met SKSG. De kinderopvangtak is nog volop in ontwikkeling. Bij Quadraten werken 570 medewerkers en 28 directeuren.

De kernwaarden van Quadraten zijn gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht. De primaire drijfveer is een betekenisvolle bijdrage leveren aan ontwikkeling van kinderen. De organisatie is gericht op samenwerken, vanuit gedeelde waarden en gedeeld gedrag.

Quadraten wil segregatie tegengaan door – waar dit mogelijk en gewenst is – alle kinderen in het dorp bij elkaar te brengen op één plek in de buurt waar kinderen wonen. “We vergroten de kansen van alle kinderen door ons voorschoolse aanbod, de inrichting van de opvang en kwalitatief goed onderwijs. We willen in de regio een breed voorzieningenniveau realiseren waarbij kinderen krijgen wat ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling”.

Bestuurssecretaris

Als bestuurssecretaris bij Quadraten heb je een stevige adviseursrol. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de inhoudelijke, procesmatige en procedurele aspecten rondom de besluitvorming. Tevens draag je zorg voor het opstellen van beleidsdocumenten, notities en rapportages. Daarbij zorg je ervoor dat er een goede flow is in de stroom van bestuurlijke stukken. Verder heb je een ondersteunende rol bij vergaderingen en bijeenkomsten en bewaak je de voortgang en uitvoering van besluiten en acties. Samen met de controller zorg je voor het stroomlijnen en bewaken van de Planning- en Control cyclus en de periodieke monitoring van het jaarplan.

Tevens zorg je als bestuurssecretaris voor het vertalen van wet- en regelgeving naar beleidsdocumenten. Je bewaakt ook of de organisatie aan deze geldende wet- en regelgeving voldoet. Belangrijke externe ontwikkelingen houd je in de gaten en ook adviseer je hierover en weet je ze te vertalen naar beleid voor Quadraten.  

Als bestuurssecretaris ben je onderdeel van het stafbureau, waar je werkt met veel betrokken collega’s. Binnen Quadraten krijg je veel autonomie en vindt er kennisdeling op verschillende niveaus plaats. Daarnaast worden je ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden geboden. 

We zijn op zoek naar een enthousiaste en stevige persoonlijkheid. Iemand die de smeerolie in organisatie is en een echte organisator. Je schrijft gemakkelijk en weet ook onder tijdsdruk overzicht te houden en te bewaken. Schakelen tussen bestuurlijk niveau en operationeel niveau gaat je gemakkelijk af, ook in je communicatie. Tevens ben je goed in het aanspreken van collega’s op gemaakte afspraken.

Met je natuurlijke charme weet je overal binnen te komen. Als persoon ben je nauwkeurig en accuraat. Je neemt initiatief en bent reflectief. Integriteit heb je hoog in het vaandel staan.

Het betreft een parttime functie van 0,6 fte (0,8 fte is bespreekbaar)

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 20 oktober je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.