Logo van De Zijlen

Reactietermijn gesloten. Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. De Zijlen biedt dit aan circa 1.100 mensen met een verstandelijke beperking op 65 woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Groningen. Het merendeel van de cliënten van De Zijlen heeft relatief zware zorg nodig. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle ondersteuning op het gebied van Wlz, Wmo en Jeugdwet en bestaat praktisch gezien uit voorzieningen op het gebied van wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. De locaties en activiteiten op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ondergebracht in negen woonzorgcirkels. De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch gekoppeld is aan een of meer gemeenten. Door het creëren van wzc’s kan De Zijlen de vraag van de cliënt zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis beantwoorden. De circa 1.250 professionele en betrokken medewerkers van De Zijlen worden bijgestaan door 650 enthousiaste vrijwilligers. Op korte termijn ontstaat de vacature van bestuurssecretaris.

De bestuurssecretaris van De Zijlen ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en strategische beleidsontwikkeling. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van het bestuurlijke proces en vervult daarmee een belangrijke rol in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als het toezien op uitvoering en het verzorgen van interne communicatie over de genomen besluiten. Dit betekent dat de bestuurssecretaris onder meer:

 • in opdracht van de Raad van Bestuur (strategische) beleidsnotities voorbereidt en schrijft en de uitvoering van het beleid monitort;
 • de rol van secretaris (in de volle breedte) van de Raad van Toezicht vervult;
 • externe ontwikkelingen die van belang zijn voor De Zijlen volgt;
 • de (beleids-)voorstellen, waaronder die van het regieteam, toetst aan de wet- en regelgeving;
 • de governance processen (verplichtingen, governance eisen en interne regelingen en best practises m.b.t. governance) rond het intern toezicht bewaakt en vertaalt naar impact en beleid;
 • ondersteunt bij de communicatie en informatiestroom tussen de Raad van Bestuur en het regieteam, met de ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht;
 • rapportages over naleving governance verplichtingen verzorgt voor externe toezichthouders c.q. voor publieke verantwoording/jaarverslagen;
 • sparringpartner is voor de Raad van Bestuur.

Daarnaast is de bestuurssecretaris aanspreekpunt voor de ambtelijk secretaris, de OR en de CMR.

Profiel

Voor het vervullen van deze functie wordt van u verwacht dat u beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau (beleids- en bestuurswetenschappen);
 • kennis van besluitvormingsprocessen;
 • ervaring in een vergelijke functie binnen een complexe organisatie;
 • het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken;
 • het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken en te schrijven;
 • ervaring met zowel interne als externe bestuurlijke processen;
 • affiniteit met de doelgroep die De Zijlen ondersteunt;
 • resultaat- en kwaliteitsgerichtheid;
 • het vermogen hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

De dynamische kandidaat die wordt gezocht beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen en de onafhankelijke en ondersteunende opstelling die noodzakelijk is om de functie op professionele wijze te vervullen. U beschikt over een goed ontwikkeld empathisch vermogen, u bent samenwerkingsgericht en integer in handelen en optreden. U bent communicatief sterk. Daarvoor brengt u mensenkennis, sensitiviteit en humor mee. U bent een strategisch denker met analytische vaardigheden. U ontzorgt en bent daarin accuraat, proactief, planmatig, behoudt het overzicht en u bent neutraal en diplomatiek in handelen.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. De Zijlen. De reactietermijn sluit vrijdag 28 september a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

Belangstelling?

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • + Extra document toevoegen