Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurssecretaris


Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. Voor heel specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. 

De bestuurssecretaris vervult met betrekking tot beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en strategische beleidsontwikkeling. Daarnaast is de bestuurssecretaris verantwoordelijk voor het bestuursbureau en de afdeling communicatie. Het bestuursbureau telt vier medewerkers en zorgt op bestuurlijk en beleidsvoorbereidend gebied dat de Raad van Bestuur effectief en efficiënt haar besluitvormende rol kan vervullen. De afdeling communicatie bestaat eveneens uit drie medewerkers.  

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie rond het beleids- en besluitvormingsproces. Daarmee vervult de bestuurssecretaris een centrale rol in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als het monitoren van de uitvoering en het verzorgen van interne communicatie over de genomen besluiten. Hij of zij ontzorgt de Raad van Bestuur als het gaat om de beleidscyclus en geeft de Raad van Bestuur en de directieleden gevraagd en ongevraagd advies over organisatorische en governance vraagstukken.  

Profiel 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dien je te beschikken over: 

  • ruime ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een zorgorganisatie;  
  • het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken; 
  • het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken, te schrijven of te beoordelen; 
  • sterk ontwikkeld organisatietalent; 
  • actuele kennis van governance vraagstukken;
  • kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen;
  • ervaring met zowel interne als externe bestuurlijke processen;
  • resultaat- en kwaliteitsgerichtheid; 
  • goede uitdrukkings-, advies- en onderhandelingsvaardigheden;
  • academisch werk- en denkniveau. 

De bestuurssecretaris die gezocht wordt beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen en over politiek-bestuurlijke- en maatschappelijke sensitiviteit.  

Je bent samenwerkingsgericht, maakt gemakkelijk contact met mensen en weet mensen op een positieve wijze te beïnvloeden Je toont leiderschap en als leidinggevende word je ervaren als richting gevend, faciliterend en waar nodig sturend.