Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurder


Sluitingsdatum
10 juni 2024

CKC Drenthe is een ambitieuze organisatie met zeer betrokken medewerkers. De ambitie van de organisatie is als volgt verwoord: ‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’

Voor CKC Drenthe zoeken we een bestuurder. De bestuurder die we zoeken is een stevige persoonlijkheid. Ben je adaptief, gericht op samenwerking en verbinding? Omarm je de Rijnlandse besturingsfilosofie? Ben je een strategische denker met visie en conceptueel sterk? Heb je het vermogen en de ervaring om strategisch beleid te ontwikkelen en dit ook daadwerkelijk te realiseren? Dan komen we graag in contact.

CKC Drenthe

“Het kind staat centraal bij alles wat we doen. Onze kindcentra hebben elk hun eigen karakter, maar delen de ambitie om oog te hebben voor ieder kind en elk kind een goede basis te geven in een veilige en fijne omgeving. We versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen!”

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang voor zo’n 6.500 kinderen op 31 kindcentra, gelegen in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. De kindcentra hebben veel eigen ruimte om zich te ontwikkelen. De kindcentrumdirecteuren zijn integraal verantwoordelijk en kunnen zo samen met het team onderwijs en opvang bieden dat past bij de wijk of het dorp waar het kindcentrum gevestigd is. De kindcentra hebben een open christelijke identiteit. Tevens is er een samenwerkingsschool en een school voor speciaal basisonderwijs.  

CKC Drenthe bestaat uit twee stichtingen, te weten een stichting voor primair onderwijs en een stichting voor kinderopvang, met een geïntegreerde (werk)organisatie. CKC Drenthe streeft naar doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hiertoe worden kinderopvang en onderwijs in samenhang vormgegeven en aangeboden. 

Organisatie

Het College van Bestuur (CvB) wordt gevormd door Eric Rietkerk en Aldert Hoksbergen. Zij vormen samen een collegiaal bestuur. Aldert Hoksbergen maakt op interim basis deel uit van het bestuur tot eind 2024. Binnen het collegiale model zijn de bestuurlijke aandachtsgebieden over beide bestuurders verdeeld. Daarnaast is iedere bestuurder het primaire aanspreekpunt voor een deel van de kindcentrumdirecteuren.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het CvB de doelstellingen van de stichtingen realiseert. In de organisatie zijn diverse processen ingericht om de kwaliteit te borgen. Hierin staat het kind centraal. Buiten de organisatie verandert de omgeving waarin het kind leeft en het zijn toekomst heeft. Dat betekent voor de leden van de Raad van Toezicht dat zij naar binnen en naar buiten kijken, kritische vragen stellen, informeren en geïnformeerd worden. 

De kindcentrumdirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun locatie en kunnen vanuit maatschappelijk ondernemerschap vorm en inhoud geven aan het profiel voor onderwijs en opvang. Binnen de koers en de kaders van CKC Drenthe is er ruimte voor verschillen. 

Samen vormen de directeuren het DirectieNetwerk. Binnen deze groep wordt aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en inhoudelijke verdieping. De kindcentra zijn verdeeld in vier regio’s met elk een eigen regiovoorzitter. Deze regiovoorzitters dragen samen met het CvB zorg voor de voorbereiding van de overleggen en themadagen. De regiovoorzitters helpen het bestuur bij het vorm en inhoud geven van de koers. 

Profiel bestuurder

De kandidaat die we zoeken is een stevige persoonlijkheid. Iemand die adaptief is, gericht op samenwerking en verbinding. Je bent sterk in bedrijfsvoering en hebt bewezen veranderkundige ervaring. Daarnaast beschik je over kennis van de organisatie van kinderopvang en onderwijs c.q. je bent aantoonbaar in staat om je deze nieuwe contexten snel eigen te maken. Je omarmt de Rijnlandse besturingsfilosofie.

Je bent een strategisch denker met visie en je bent conceptueel sterk. Je hebt het vermogen en de ervaring om strategisch beleid te ontwikkelen en daadwerkelijk te realiseren. Je hebt daarbij oog voor het tempo waarin de organisatie zich verder kan ontwikkelen en je kunt goed omgaan met een dynamische omgeving. In de organisatie ben je zichtbaar en benaderbaar. Je neemt medewerkers mee in de organisatieontwikkeling die in gang is gezet. 

Als bestuurder toon je leiderschap en neem je verantwoordelijkheid. Je werkt vanuit verbinding, staat voor je zaken en bent vasthoudend als dat moet. Je bent rolvast en organisatiesensitief. Luisteren naar anderen kun je goed en doe je onbevooroordeeld. Je bent een goede sparringpartner voor de directeuren en helpt hen te groeien. Je bent stimulerend en motiverend en je hebt het vermogen om de directeuren te stimuleren en te zorgen voor hun verdere ontwikkeling. De goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid weet je altijd te houden. 

Binnen relevante netwerken, zowel op regionaal als landelijk niveau, ben je zichtbaar en weet je je gemakkelijk te bewegen.

Als persoon ben je integer, wijs en empathisch. Je hebt een sterke persoonlijkheid en je bent communicatief sterk. Tevens beschik je over de nodige zelfreflectie. Je begrijpt de open christelijke identiteit van de organisatie en ziet het belang van medezeggenschap. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 10 juni 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.