Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurder


Sluitingsdatum
31 maart 2022

Zorgbelang Groningen is een ondernemende, professionele, creatieve, innovatieve en proactieve organisatie die de belangen behartigt van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. De organisatie richt zich specifiek op informatie, advies en klachtondersteuning voor inwoners en op advies en ondersteuning voor gemeenten, lokale adviesraden, zorgaanbieders en cliëntenraden. 

‘Goede zorg en welzijn zijn alleen te realiseren samen met de mensen om wie het gaat. We willen en zorgen daarom dat inwoners van de provincie Groningen op allerlei – bij hun passende – manieren hun ervaringen in kunnen zetten voor het bepalen, verbeteren en vernieuwen van zorg en welzijn. Waardoor deze maximaal bijdragen aan hun eigen regie, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.’ 

Zorgbelang Groningen vindt dat inwoners van de provincie Groningen een gelijkwaardige gesprekspartner van zorg- en hulpverleners zijn bij het bepalen van zorg en ondersteuning voor henzelf of hun naaste. Daarnaast zijn de inwoners een vanzelfsprekende en onmisbare partner voor zorgaanbieders en financiers bij het bepalen, verbeteren en vernieuwen van een passend, betaalbaar en toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod in de provincie.  

Binnenkort ontstaat de vacature voor de positie van directeur-bestuurder, in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder. Voor de opvolging wordt gedacht aan een ervaren manager, die een stap wil zetten naar een eindverantwoordelijke functie.  

We zoeken een directeur-bestuurder die affiniteit heeft met de zorgwereld, zich betrokken voelt bij het cliëntbelang, inhoud kan geven aan maatschappelijk ondernemen, lef heeft, inspirerend is en een sterke netwerker is.  

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van de trotse organisatie en treed je als zodanig naar buiten. Je weet zinvolle samenwerkingen aan te gaan met andere partijen en deze vorm te geven en je neemt het team van Zorgbelang Groningen daarin mee.  

Je legt de (bestuurlijke) basis voor een zich stevig profilerende organisatie, die laat zien wat de organisatie te bieden heeft. 

Je hebt gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt over aantoonbare ervaring als integraal verantwoordelijke in een zorg-/maatschappelijke organisatie. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met financiële bedrijfsvoering (aanbestedingen, projecten, kostprijs). Vanzelfsprekend beschik je over een strategische lange termijnvisie op maatschappelijke ontwikkelingen en weet die te vertalen naar het werkveld van Zorgbelang. 

We verwachten dat je medewerkers, koepels, adviesraad en de Raad van Toezicht constructief betrekt vanuit hun rol en verantwoordelijkheden bij het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid.  Je kunt daarbij rekenen op een team met inspirerende collega’s. Een team dat zich steeds wil verbeteren en waarbinnen iedereen een rol heeft, kijkend naar zijn/haar talenten, kennis en vaardigheden. Aan jou de taak om mensen uit te dagen en om de potentie die in de organisatie aanwezig is, meer te benutten. Je stelt heldere kaders en organiseert de verbinding en uitwisseling tussen de teams. Je hebt, in samenwerking met de medewerkers, een belangrijke rol in het voortzetten van de ingezette cultuurverandering.  

Profiel  

De kandidaat die wij zoeken is een creatief denker en is strategisch sterk. Je beschikt over politieke sensitiviteit en je bent goed in relatiebeheer. Je weet te schakelen tussen strategie en uitvoering en durft keuzes te maken, bijvoorbeeld in de projecten die aangenomen of opgestart worden, waarbij de afweging tussen investering en resultaat een belangrijke rol speelt. Je bent ontwikkelingsgericht en geeft ruimte en vertrouwen. 

Je herkent jezelf in de kernwaarden van de organisatie: Onafhankelijk, Ondernemend en Oplossingsgericht en beschikt over de volgende eigenschappen: 

  • benaderbaar, oprecht, integer; 
  • organisatie- en omgevingssensitief; 
  • bindingskracht, daadkracht, een stevige netwerker en bruggenbouwer; 
  • ambitieus, resultaat- en oplossingsgericht;  
  • weet te boeien, te binden en te enthousiasmeren. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt dan zien we je CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag  
31 maart 2022 tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra op telefoonnummer 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.