Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurder


De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW) is in 2018 ontstaan door een bestuurlijke fusie tussen de besturen van SVO Wolvega-Steenwijk (SVO) en CVO Steenwijk (CVO). De identiteit van de stichting is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is voor scholen van verschillende denominatie. De vier scholen die onderdeel uitmaken van de stichting hebben elk hun eigen identiteit en cultuur.  

De missie van SVOSW is het verzorgen van algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Dat is waar de scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen maar ook rekening houdt met wat de leerling in de regio nodig heeft. De stichting draagt zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Bij de ontwikkeling/het doen ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen (denkers of doeners of een combinatie van die twee) van leerlingen. Goed onderwijs sluit aan op het vervolgonderwijs, en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. SVOSW levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en geeft op alle aangesloten scholen zichtbaar aandacht aan burgerschapsvorming. 

“Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze samenleving en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei.” 

Bestuurder 

Bij SVOSW ontstaat per februari 2022 een vacature voor bestuurder. De vacature ontstaat als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige bestuurder. Uitgegaan wordt van een eerdere invulling, bij voorkeur na de zomervakantie, in verband met een inwerkperiode.  

Het College van Bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf bestaat uit een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen van de stichting.  De bestuurder heeft als opdracht het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en draagt de zorg voor goed werkgeverschap. Dit betekent dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de strategische onderwijsontwikkeling en –uitvoering, de bedrijfsvoering, het personeels- en organisatiebeleid en een financieel-economisch gezonde organisatie. Binnen de strategische kaders van de stichting zijn de verschillende scholen zelfstandig. Ook is de bestuurder verantwoordelijk voor de externe representatie van de organisatie. Dit omvat onder andere het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de gemeenten, met bestuurders van andere instellingen en met lokale organisaties. 

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

Functie     

De bestuurder die de SVOSW zoekt heeft uiteraard hart voor het onderwijs en heeft zijn/haar sporen daarin verdiend. De stevige opgaven die er zijn op het gebied van ontwikkelingen binnen het onderwijs (zoals de digitale toepassingen), de krimp van leerlingenaantallen en de huisvesting, vragen om een daadkrachtig en resultaatgerichte bestuurder die thuis is in financiën en bedrijfsvoering. 

U bent strategisch sterk en innovatief. U bent in staat de organisatie naar de toekomst te leiden en veranderingen door te voeren.  U bent enerzijds een zakelijk onderwijsbestuurder, maar ook iemand die goed in staat is om in verbinding te zijn met zowel de eigen organisatie, de ouders en leerlingen, als met de buitenwereld.  

Om proactief, met visie en beleid in te spelen op de veranderende omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt, stuurt u op resultaat en stelt u heldere kaders. Daarbij opereert u op strategisch niveau met gevoel voor de tactische en operationele mogelijkheden en uitdagingen. U bent een sparringpartner voor stafleden en directie en weet daarbij een goede balans te bewaren tussen nabijheid en afstand.  

U bent gemakkelijk benaderbaar, toegankelijk, helder in uw communicatie en zichtbaar binnen de organisatie. U toont uw betrokkenheid bij de organisatie, de medewerkers en leerlingen in uw gedrag en bent een richtinggevende en inspirerende bestuurder. Het bewaren van de balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid is voor u vanzelfsprekend. 

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: stabiel, verbindend, sensitief, communicatief,  betrouwbaar, bevlogen, enthousiast en vasthoudend. 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dient u zich intrinsiek betrokken te voelen bij onderwijs en te beschikken over ervaring in een vergelijkbare functie. U heeft het vermogen om visie te ontwikkelen op het onderwijs in een aan verandering onderhevige maatschappij, deze te vertalen naar beleid en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan. U bent bekend met het belang van governance en heeft ruime ervaring met stevige financiële – en P&O-vraagstukken. 

Verder wordt van u verwacht dat u beschikt over:  

  • visie op en ervaring met innovatieve ontwikkelingen binnen het onderwijs; 
  • ervaring in het aansturen van professionals; 
  • ruime ervaring met bedrijfsvoering en risicomanagement; 
  • het vermogen om te sturen in tijden van krimp; 
  • ervaring met veranderingsprocessen; 
  • bij voorkeur ervaring met fusies.  

 Belangstelling?     

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 30 april a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Annelize Wilpstra: 050-4092720