Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
16 juli 2024

Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 8.000 mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Met de missie “Goed en zinvol leven” drukt Alliade uit er te zijn voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. De missie van Alliade is dat kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn.

Voor Alliade zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Beschik jij over toezichthoudende kwaliteiten? Heb je kennis over de toepassing van AI en digitalisering in de zorg, maar ook financiële kennis en kennis van vastgoedvraagstukken? Wil je vanuit een toezichthoudende rol bijdragen aan de missie van Alliade? Dan komen we graag in contact.

Alliade

Alliade is actief op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. De zorg, ondersteuning en behandeling die Alliade biedt, vindt thuis plaats of in een van de 300 (gespecialiseerde) locaties in Friesland. 

Alliade is een professionele en innovatieve organisatie, die werkt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er werken ca. 6.000 medewerkers die ondersteund worden door 1.500 enthousiaste vrijwilligers. De organisatie kenmerkt zich als een platte organisatie. De kernwaarden die richting geven aan het dagelijks handelen van de organisatie en de medewerkers zijn: ‘nabij, verantwoordelijk, betrouwbaar’. Er is veel aandacht voor ontwikkeling van de kwaliteit van zorg die parallel loopt aan de ontwikkeling van mens en organisatie. De organisatie is financieel gezond.

De zorg voor cliënten wil Alliade op een goed onderbouwde manier verbeteren. Daarom worden vragen van de werkvloer beantwoord met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dit richt zich onder andere op het verbeteren van screening, diagnostiek en behandeling, hetgeen bijdraagt aan het tijdig inspelen op veranderende behoeften en wensen van de cliënt, met bijvoorbeeld aangepaste begeleiding of behandeling. 

De organisatie vervult een actieve rol, passend bij de landelijke ontwikkelingen en de trends voor haar doelgroepen, in het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de zorgorganisaties in de regio Friesland. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT)  ziet vanuit een onafhankelijke positie toe op het functioneren van de Raad van Bestuur, de besturing en het functioneren van de organisatie. Hierbij gaat het erom dat Alliade:

 • daadwerkelijk de goede zorg, ondersteuning en behandeling biedt die de cliënten nodig hebben;
 • een goede werkgever is;
 • een gezonde financiële basis heeft en de maatschappelijke opdracht wordt waargemaakt. 

De verhouding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt als open en goed ervaren. De leden van de Raad van Toezicht benutten hun complementariteit aan elkaar en hechten aan onderling goede verhoudingen. De Raad van Toezicht kent een open cultuur, waarin alles kan worden besproken. De dialoog wordt gevoerd en men weet elkaar en de bestuurders te inspireren en scherp te houden. De leden zijn samenwerkingsgericht en voelen zich verbonden met en betrokken bij Alliade. Binnenkort start de RvT ook met een stageplaats voor startende toezichthouders van de NVTZ.

De RvT kent drie commissies: een auditcommissie financiën, een auditcommissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. 

Lid Raad van Toezicht | profiel

De kandidaat die we zoeken beschikt over toezichthoudende kwaliteiten. Je beschikt tevens over strategisch inzicht als het gaat om de transitie en ontwikkelingen in de zorg. Je toegevoegde waarde in de dialogen die plaatsvinden in de Raad van Toezicht is je kennis over de toepassing van AI en digitalisering in de zorg, maar ook financiële kennis en kennis van vastgoedvraagstukken.

De vraagstukken die zich aandienen, kun je in een strategisch perspectief plaatsen. Je denkt mee, bent wendbaar en anticipeert op ontwikkelingen. De kandidaat die we zoeken denkt niet in termen van hoe het is, maar in termen van hoe het moet gaan. Je beschikt over lef en het vermogen om buiten kaders te denken.

Als persoon ben je samenwerkingsgericht en authentiek. Je beschikt over een positieve instelling en een gezonde dosis humor.

Uiteraard heb je affiniteit met het werkveld van de stichtingen en/of de care sector in de volle breedte. Tevens heb je verbinding met Friesland en beschik je over een relevant netwerk in Friesland of weet dit op te bouwen.

De kandidaat wordt lid van de auditcommissie Financiën.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij:

 • het vermogen hebben tot (zelf)reflectie;
 • beschikken over het vermogen risico’s te kunnen zien en duiden;
 • beschikken over kritisch en analytisch oordeelsvermogen;
 • voldoende beschikbare tijd hebben;
 • bereid zijn tot verantwoording;
 • zich willen houden aan wet- en regelgeving; 
 • beschikken over kennis van de betekenis van Governance regels; 
 • evenwicht kunnen bewaren tussen distantie en betrokkenheid; 
 • integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling. Leden kunnen ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch opereren en er treedt geen mogelijke belangenverstrengeling op met bijvoorbeeld andere functies;
 • een proactieve opstelling hebben (informatie zoeken, doorvragen, netwerken);
 • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • bij voorkeur woonachtig zijn in Noord-Nederland, of aantoonbare kennis hebben van de Noordelijke regio. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 16 juli 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.