Ga naar de inhoud
Vacature

Algemeen directeur


De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en heeft als missie het stimuleren van economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NOM spant zich maximaal in om bij te dragen aan versterking van de economie in Noord-Nederland door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten vanuit expertise op het gebied van investeren en financieren, innoveren en acquireren. De NOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland. Het samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven in Noord-Nederland is daarbij leidend. Per 1 juni 2019 ontstaat de vacature Algemeen directeur.

Als algemeen directeur bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van de onderneming en voor de maatschappelijke opdracht die de NOM heeft. Als statutair eindverantwoordelijke ontwikkelt u in samenspraak met het managementteam de strategische koers, daarbij rekening houdend met de resultaatafspraken die gemaakt zijn met de aandeelhouders. U bent verantwoordelijk voor:

 • het volgen van en anticiperen op ontwikkelingen in Noord-Nederland;
 • de positionering van de NOM als investeerder, acquisiteur en business developer en als de organisatie die in Noord-Nederland een stimulerende en verbindende rol vervult als het gaat om politieke vraagstukken met betrekking tot de sociaaleconomische ontwikkeling van Noord-Nederland. Daarbij zoekt u op proactieve wijze de samenwerking met andere partijen die zich actief bezig-houden met de sociaaleconomische ontwikkeling in Noord-Nederland;
 • het realiseren van de resultaatafspraken die jaarlijks met de aandeelhouders worden gemaakt;
 • het financiële resultaat van de organisatie, teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
 • een goede verstandhouding met de aandeelhouders en externe stakeholders;
 • de bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, de goede samenwerking met de ondernemingsraad.

Tevens bent u verantwoordelijk voor de externe representatie, voor de verbinding ‘van buiten naar binnen’ en voor het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties. Kortom: u bent het boegbeeld van de organisatie.

De algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Profiel
De kandidaat die bij de functie past is ondernemend, heeft lef, is communicatief sterk, samenwerkingsgericht en heeft een goed gevoel voor wat ondernemers drijft en motiveert. Dit combineert u met een zeer sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en met het vermogen om met politiek gevoelige vraagstukken om te gaan.

Uw focus is gericht op ondernemend Noord-Nederland en het versterken van de economie. U pakt hierin een zichtbare, actieve, stimulerende en verbindende rol. Daarbij zorgt u voor een goede afstemming met de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en met het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en voor de noodzakelijke rolvastheid van de betrokkenen passend bij de geldende governancestructuur. Ook weet u de verwachtingen te managen. U begrijpt de politiek, kunt zich goed in de opvatting van de ander verplaatsen maar bewaart tegelijkertijd de onafhankelijke positie die bij uw rol past. U bent daarbij helder in de communicatie en durft keuzes te maken.

De NOM zoekt een pragmatisch ingestelde doorpakker met humor die een sterke netwerker is en daar ook plezier aan ontleent, iemand die gemakkelijk op de voorgrond treedt als de situatie daar om vraagt. In de organisatie toont u leiderschap door richtinggevend te zijn, helder te zijn in de communicatie, ruimte te geven aan de professionals en daar waar nodig sturend te zijn. U hebt een goed oog voor het verloop van de processen en bewaart tevens de helicopterview. U staat en zit (letterlijk) tussen de medewerkers. U maakt gebruik van de kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is en weet de medewerkers te enthousiasmeren, te stimuleren en te binden. U heeft executiekracht, zorgt ervoor dat zaken worden gerealiseerd en dat doelen worden behaald. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn communicatief, innovatief, open, verbindend, vasthoudend en onafhankelijk.

Functie-eisen
De algemeen directeur die de NOM zoekt dient te beschikken over:

 • ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • ervaring met het bedrijfsleven;
 • financieel-economisch goed onderlegd;
 • inzicht in aandelen en achtergestelde leningen zonder zekerheden en in het verkoopproces van participaties of zich dat snel eigen weten te maken;
 • een breed netwerk in Drenthe, Fryslân en Groningen, waaronder ook in het bedrijfsleven en middelbaar en hoger onderwijs;
 • een relevant netwerk in Den Haag (zo mogelijk ook in Europa), of dit snel weten op te bouwen;
 • leidinggevende ervaring aan professionals op een eindverantwoordelijk niveau;
 • een visie op de economie van Noord-Nederland, op de rol die de NOM daarin kan vervullen en de capaciteiten om deze visie uit te dragen;
 • ervaring met media;
 • een academisch denk- en werkniveau.

Verder wordt van u verwacht dat u de noordelijke mentaliteit begrijpt, woonachtig bent in het Noorden of de bereidheid hebt om naar Noord-Nederland te verhuizen.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op vrijdag 26 april a.s.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720