Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
13 februari 2023

Wil jij als toezichthouder ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beroepsonderwijs? Wil jij bijdragen aan de samenleving en aan de regio? Heb jij zicht op de ontwikkelingen in de regio en kun je goed strategisch denken? Ben je innovatief, creatief en niet bang om buiten de lijntjes te kleuren? Dan zoekt het Alfa-college jou als nieuw lid Raad van Toezicht! 

De wereld en de wereld van het beroepsonderwijs veranderen non-stop. Het economische en maatschappelijke belang van het MBO is groot en daarin is het Alfa-college voor    Noord-Nederland een van de belangrijkste spelers. Het Alfa-college zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen in de regio.  

Het onderwijs dat zij aanbieden geeft oplossingen voor betekenisvolle vraagstukken in de samenleving.  Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de regio. Het Alfa-college leidt mensen op voor de samenleving van nu en straks! 

Door de samenwerking tussen MBO en bedrijfsleven staan de studenten van het Alfa-college midden in de samenleving. Na hun afstuderen zijn zij hierdoor van groot belang voor de economie in de regio. Het belang van het MBO wordt ook in Den Haag erkend. De komende jaren zal flink geïnvesteerd worden in de kracht van het beroepsonderwijs. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van het Alfa-college oefent het interne toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de algemene gang van zaken binnen het Alfa-college en is de werkgever van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht houdt op een eigentijdse wijze toezicht. Dit betekent onder meer dat er ruimte is voor werkbezoeken en om de dialoog aan te gaan met zowel studenten, medewerkers als stakeholders in de regio. Daarnaast is de Raad van Toezicht heel bewust bezig zich te ontwikkelen en heeft daartoe onder andere een toekomstvisie opgesteld.  

Vacature 

Voor de vacature die ontstaat wordt een strategische innovator gezocht, met oog voor de economische ontwikkelingen in de regio. Je hebt veel gevoel voor de maatschappelijke ontwikkelingen en wat deze ontwikkelingen betekenen voor het mbo-onderwijs om jongeren en volwassenen van 15 tot 75 jaar op te leiden voor de arbeidsmarkt. Tevens heb je kennis van technologische ontwikkelingen en de (verdergaande) digitalisering. De rol vraagt om iemand met strategische denkkracht, senioriteit en iemand die gemakkelijk schakelt tussen macro- en microniveau. 

Als persoon ben je open, met een onafhankelijke opstelling in de raad en tegelijkertijd samenwerkingsgericht. Je bent een omdenker, communicatief sterk, actief de dialoog zoekend en je weet anderen bewust en onbewust uit vaste geëigende denkpatronen te halen. Door kennis, ervaring en inzichten heb je een zekere senioriteit. Je kunt op constructieve wijze gesprekken voeren binnen de Raad van Toezicht en met de verschillende stakeholders en je hebt humor. Daarnaast heb je een ondernemersgeest en ben je ambitieus op de inhoud. Uiteraard draag je het MBO een warm hart toe. 

Het Alfa-college 

“Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.” 

Het Alfa-college is een waardegedreven leer-en werkgemeenschap, vanuit een christelijke oorsprong (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt met ruim 1.400 medewerkers middelbare beroepsopleidingen, educatieve trajecten, cursussen en bedrijfsopleidingen op 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Drie kernwaarden staan daarbij centraal: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Deze vormen de basis voor het handelen van de organisatie. Het Alfa-college biedt een opleidingsaanbod dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt, bijdraagt aan de toekomst van de jongeren en volwassenen van 15 tot 75 jaar en daarmee aan de versterking van Noord- en Oost-Nederland. Daarbij is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema’s Healthy Ageing, Ondernemerschap en Energie. 

Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen op het gebied van techniek, ICT, zorg en welzijn, dienstverlening, sport en bewegen, administratie, handel en creatieve beroepen. Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor 2.500 cursisten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (versnelde opleidingen VMBO, Havo en VWO) en tal van educatieve trajecten (o.a. inburgering en sociale redzaamheid). 

Om een goede impressie te krijgen van het Alfa-college verwijzen we graag naar het Youtube kanaal en de Instagram pagina. 

Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=alfa-college 
Instagram: https://www.instagram.com/alfacollege/ 

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt, dan zien we graag uiterlijk 13 februari 2023 jouw CV en begeleidende brief tegemoet. 

Wil je meer informatie over de vacature, dan kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.