Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Zorginhoudelijk Regio Groningen


Sluitingsdatum
30 mei 2023

Voor Accare zoeken wij een directeur zorginhoudelijk voor de regio Groningen. We zoeken iemand met bij voorkeur ruime ervaring in de specialistische jeugdhulp, in het bijzonder de kinder- en jeugdpsychiatrie en in wetenschappelijk  onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat je je gemakkelijk kunt bewegen op verschillende speelvelden, zowel intern als extern. Herken je jezelf hierin? Dan komen we graag in contact. 

Accare

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugd ggz. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. Voor specialistische, kinder- en jeugdpsychiatrische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie.

Accare kenmerkt zich als platte organisatie met een open cultuur. De ruim 900 medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing.

Accare heeft zich georganiseerd in vier ambulante regio’s: Groningen, Drenthe, Friesland/ Flevoland en Overijssel+. Elke regio kent een directie, bestaande uit een directeur algemene zaken en een zorginhoudelijk directeur. De kliniek, gelokaliseerd in Smilde, heeft ook een directeur algemene zaken en een zorginhoudelijk directeur. Daarnaast zijn er de ondersteunende diensten: Bedrijfsvoering (met daarin Finance & Control, Facilitaire diensten & I&A), de afdeling HR, Kwaliteit en Zorgontwikkeling en het Bestuursbureau.

De directieleden van de regio’s werken intensief samen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht die Accare heeft en maken daarbij gebruik van elkaars kennis en kunde. 

Regio Groningen

Regio Groningen heeft 255 medewerkers. In deze regio bevindt zich een grote poli in de stad Groningen en een grote poli in Haren. Daarnaast is er een poli in Hoogezand, in Stadskanaal en in Winschoten. Binnen regio Groningen is veel vakkennis en ervaring om zorg te bieden aan kinderen en jongeren met complexe zorgvragen. Er werken bevlogen medewerkers die zich inzetten op het gebied van behandelen, opleiden en onderwijs. Dit brengt met zich mee dat er op brede schaal wordt samengewerkt met ketenpartners, gemeenten en o.a. RUG, UCP en UMCG. Er is een nauwe samenwerking met de researchafdeling die op de locatie van Poli Groningen is gehuisvest. Een aantal medewerkers verzorgt opleidingen voor medewerkers van Accare alsmede voor externe professionals. 

Regio Groningen wordt aangestuurd door twee directeuren die als duo op inspirerende wijze sturing geven aan de uitvoering, organisatie en inhoud van de zorg en de bedrijfsvoering. Tegen de achtergrond van de kwaliteiten en deskundigheden van de beide directeuren worden de aandachtsgebieden verdeeld over de bedrijfsvoering en het zorginhoudelijk gebied. 

De regiodirecteuren zijn op een aantal beleidsgebieden gemandateerd en rapporteren formeel aan de Raad van Bestuur. De regiodirecteuren richten zich binnen de toegewezen regio op de strategie, acquisitie en externe contacten en geven op basis van samensturing richting aan de behandelinhoud, professionele ontwikkeling van de zorgprofessionals en de interne bedrijfsvoering. Zij worden hierbij ondersteund door hun regiosupportteam dat gevormd wordt door adviseurs op het terrein van zorginhoud, HR, business control en zorgadministratie. Daarnaast worden zij ondersteund door adviseurs facilitair, communicatie en ICT van de centrale diensten. De strategische beleidscyclus wordt gedefinieerd en vormgegeven in het directieteam, dat gevormd wordt door de Raad van Bestuur, regiodirecteuren, directie kliniek, directeur bedrijfsvoering, manager HR, bestuurssecretaris en hoofd kwaliteit en zorgontwikkeling. De uitvoeringscyclus (planning & control) vindt in de vier regio’s, de kliniek, CSC en bedrijfsondersteunende organisatieonderdelen plaats.   

Functie

Voor de regio Groningen zoekt Accare een nieuwe directeur zorginhoudelijk. In samensturing met de directeur algemene zaken ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van de koers en het ontwikkelen van de strategie van Accare in de regio.

Je bent aanjager van inhoudelijke ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek en geeft dit alles vorm in en met het netwerk in de regio. Je start nieuwe activiteiten op en draagt zorg voor de profilering naar buiten toe. Zo ben je onder meer gesprekspartner voor ketenpartners, netwerkpartners, wethouders, medewerkers regionale inkooporganisatie en ambtenaren sociaal domein. 

Door, samen met jouw collega, de directeur algemene zaken, op inspirerende wijze leiding te geven aan de regio, draag je er zorg voor dat de uitvoering van jeugdhulp goed verloopt. Je bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met oog voor de menselijke factor.

Tegelijkertijd heb je een goed gevoel en oog voor de bedrijfsvoering en de mogelijke risico’s waaronder de financiële consequenties die de ontwikkelingen in de zorg hebben.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur, geef je leiding aan de medewerkers in de regio en draag je er zorg voor dat medewerkers optimaal gefaciliteerd worden om hun werk uit te voeren. Autonomie van de medewerkers staat daarbij centraal.

Profiel

De kandidaat die gezocht wordt heeft bij voorkeur ruime ervaring in de specialistische jeugdhulp, in het bijzonder de kinder- en jeugdpsychiatrie en in wetenschappelijk  onderzoek. Het is belangrijk dat je je gemakkelijk kunt bewegen op verschillende speelvelden, zowel intern als extern. Daarnaast beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Tevens heb je feeling met de ontwikkelingen in het zorglandschap, zowel op regionaal als bovenregionaal niveau. 

De besturingsfilosofie die geïmplementeerd wordt, stelt eisen aan het leiderschap en er wordt dan ook een kandidaat gezocht met ruime managementervaring en ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals. Als leidinggevende ben je samenwerkingsgericht, flexibel en benaderbaar voor collega’s.  Je weet anderen de ruimte te geven om input te geven vanuit de inhoud. Ook ben je in staat om medewerkers concreet aan te sturen en spreek je ze indien nodig aan op hun verantwoordelijkheid. Dit geldt zowel voor de medewerkers in het primaire proces als voor de medewerkers van het supportteam.

Als directeur zorginhoudelijk is het ook van groot belang dat je een inhoudelijke visie hebt op zorg en deze begrijpelijk kunt verwoorden naar de organisatie. Je maakt daarin de actiepunten concreet en houdt vast aan de keuzes die gemaakt zijn.

Persoonlijke kenmerken die bij jou passen zijn: positief ingesteld, empathisch, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, energiek, objectief luisteren, lef, volhardend.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt dan zien we graag uiterlijk 30 mei 2023 je motivatiebrief en CV tegemoet.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-409 2720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.