Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
19 juni 2023

Voor Acantus, een woningcorporatie in het prachtige Noordoost- en Oost-Groningen, zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen. We zoeken iemand met een stevige financiële achtergrond en toezichthoudende ervaring, mede omdat je tevens voorzitter wordt van de Auditcommissie. 

Acantus

Acantus huisvest meer dan 13.000 gezinnen in sociale huurwoningen, verspreid over vijf gemeenten. Met zo’n 170 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Vastgoedsturing & Bedrijfsvoering, Vastgoed en Wonen, werkt de corporatie met elkaar aan het woonplezier van alle huurders. De medewerkers van Acantus zijn gastvrij en dichtbij hun huurder.

Goede dienstverlening staat bij Acantus hoog in het vaandel. De komende jaren blijft de corporatie flink investeren in dienstverlening aan de huurders, de kwaliteit van het woningbezit en het financieel gezond houden van de corporatie. Hierin werkt Acantus intensief samen met huurders, gemeenten, aannemers, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie Groningen en collega corporaties. Woonplezier, daar werken ze samen aan!

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Acantus, is klankbord en raadgever, vervult een werkgeversrol voor de bestuurder en is netwerkpartner ten behoeve van de organisatie. De specifieke taken en bevoegdheden van de RvC staan omschreven in de statuten. De werkwijze van de RvC is beschreven in het reglement RvC. 

Binnen de RvC zijn er drie adviescommissies: markt en maatschappij, remuneratie en organisatie, financiën en bedrijfsvoering (auditcommissie). 

Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is dat hij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden beschikken over de volgende profielkenmerken en kwaliteiten:

 • Het hebben van een helikopterview en analytisch vermogen op academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime eindverantwoordelijke ervaring in een complexe omgeving en inzicht hebben in het functioneren van complexe organisaties.
 • Inzicht in taken en rollen tussen RvC en bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance en het hebben van een visie op toezicht.
 • Relevante brede maatschappelijke ervaring c.q. netwerken.
 • Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid en vergadervaardigheid.
 • Affiniteit met de (maatschappelijke) doelstelling en het werkgebied van Acantus.
 • Kennis van en visie op de volkshuisvesting.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan zowel de toezichts- als ook de klankbordfunctie richting de bestuurder.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk.
 • Voldoende beschikbaar om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Acantus streeft naar een optimale samenstelling van de RvC wat betreft diversiteit. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden, noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

Vacature

Voor de vacature die ontstaat binnen de RvC van Acantus zoeken we iemand met een stevige financiële achtergrond die strategisch sterk is. Tevens is het van belang dat je kennis van en ervaring hebt met vraagstukken rondom vastgoed investering en dat je ook kennis hebt van risicomanagement en volkshuisvesting. Je wordt tevens voorzitter van de auditcommissie en het is mede daarom belangrijk dat je beschikt over toezichthoudende ervaring. 

De kandidaat die we zoeken is ondernemend van geest en goed in het inschatten van risico’s. Je bent deskundig op het gebied van bedrijfseconomie en de jaarverslaglegging. Ervaring in een eindverantwoordelijke functie is een sterke pre. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 19 juni 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050 – 4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.