Ga naar de inhoud
Vacature

Aanjager noordelijke economie


Sluitingsdatum
3 maart 2022

De Economic Board Noord Nederland (EBNN) is een bestuurlijk platform van onderwijs, ondernemers en overheid, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie. 

“Het noorden bruist van ideeën, ondernemerschap en toonaangevende (sociale) innovaties” 

De belangrijkste ambitie van EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen. Het spreekt voor zich dat de deelnemende partijen ook hun eigen speerpunten hebben. De drie O’s, Onderwijs, Ondernemingen en Overheid, trekken binnen EBNN samen op als gelijkwaardige partners. De EBNN is daarmee op de schaal van Noord-Nederland een unieke ontmoetingsplaats van de triple helix. 

De EBNN is een dynamische organisatie met een flexibele en informele werksfeer waar ruime mogelijkheid tot zelfontplooiing is. 

De EBNN is bezig om zich te transformeren van een bestuurlijk lobbyplatform op de achtergrond naar een netwerk van betrokken partners die samen willen DOEN. Uitvoering geven aan de ambities van Noord-Nederland, zoals die zijn vastgelegd in strategienota’s en innovatie agenda’s van de overheden en de verschillende sectoren.  

Aanjager Noordelijke Economie 

Onafhankelijk, strategisch denker, executiekracht. 

‘s Ochtends heb je een overleg bij een onderwijsinstelling, waarna je doorrijdt naar een afspraak om een lobbyvoorstel door te nemen. Later op de dag heb je 60 vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemingen en overheid bij elkaar om het glas te heffen op de planning voor het komende jaar. 

Zo zou je werkdag eruit kunnen zien. Veelzijdig en dynamisch. 

Je bent een echte bouwer die de EBNN krachtig kan neerzetten en vertegenwoordigen. Als aanjager noordelijke economie draag je bij aan de zichtbaarheid van EBNN, verbind je de drie O’s met elkaar en stel je een agenda samen voor de middellange en lange termijn. Je maakt hierbij gericht keuzes uit de vele ideeën, plannen en mogelijkheden die er liggen. Je draagt zorg voor de uitvoering in samenwerking met de partners. Je hebt aantoonbare ervaring met het bedrijfsleven en de overheid en affiniteit met onderwijs. Je overziet het geheel en kunt snel schakelen. Je bent ondernemend, zelfstandig en zoekt de samenwerking. Je voelt je als een vis in het water in een (bestuurlijk) complexe en diverse omgeving en kent het klappen van de zweep. Je bent zelf startend, je initieert en realiseert zaken. 

Als extraverte netwerker ken je het belang van stakeholdermanagement en je weet dit uitstekend toe te passen. Je begrijpt hoe innovatie ecosystemen werken en voelt je daarbij thuis. Je netwerken strekken zich ook uit tot andere gremia van economische versterkingsprogramma’s. Hierbij zoek je de verbinding, maar je eigen programma, het programma van de EBNN, blijft leidend. Je beschikt over executiekracht en krijgt zaken voor elkaar. Je hebt belangstelling voor economische ontwikkeling en structuurversterking. 

Je geeft specifieke aandacht aan ontwikkelingen op eerdergenoemde gebieden en groeikansen voor Noord-Nederland in het bijzonder. Projectontwikkeling en uitvoering op lopende projecten maken onderdeel uit van de werkzaamheden. Ook het (mede) organiseren van evenementen en bijeenkomsten zoals een Innovation Island, hoort daarbij. Daarnaast organiseer en bewaak je de opvolging van verdere ontwikkeling en uitvoering van de besproken thema’s. Je functioneert op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Je hebt daarom een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent een netwerker die de organisatie in diverse commissies en overlegstructuren vertegenwoordigt. Deze functie vraagt resultaatgerichtheid, creatief opereren, zelfstandigheid van werken en brengt je regelmatig buiten de deur, ook in de avonduren. 

Als aanjager noordelijke economie heb je een veelzijdige functie met veel eigen verantwoordelijkheid waar afwisseling, creativiteit en uitdagingen geboden worden. Je legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur van de EBNN. Het bestuur geeft de richting aan en bepaalt de agenda. Je krijgt een aanstelling bij VNONCW MKB-Noord als penvoerder van deze samenwerking. Hoe je deze nieuwe rol vorm en inhoud gaat geven ligt nog grotendeels open. Daar kan je zelf de regie in nemen.  

Persoonlijke kenmerken en steekwoorden die jou typeren zijn:  

 • Strategisch, creatief, richtinggevend;  
 • Politiek, bestuurlijk en omgevingsbewustzijn; 
 • Inlevingsvermogen, verbindend en communicatief; 
 • Ontwikkelen, opbouwen en vernieuwen, flexibel; 
 • Inspireren, samenwerken, lobbyen en netwerken. 

Functie-eisen 

Om de functie succesvol te kunnen uitoefenen verwachten we dat je beschikt over: 

 • een afgeronde HBO/WO opleiding; 
 • minimaal vijf jaar relevante werkervaring; 
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 • een ondernemende en resultaatgerichte instelling; 
 • de behendigheid en drive die nodig is om zowel met het bedrijfsleven als met overheden en kennisinstellingen goed te kunnen schakelen, waardoor je deze werelden kunt verbinden; 
 • een netwerk in Noord-Nederland, maar ook in Den Haag en Brussel, of je bent in staat dit snel op te bouwen. 

Verwacht wordt dat je woonachtig bent in Noord-Nederland of bereid bent om te verhuizen naar Noord-Nederland. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 3 maart 2022 tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Laura Wilpstra:

050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.