Onze vacatures

dean Academie voor Verpleegkunde

De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multi-sectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 18 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.

lid Raad van Toezicht – profiel ondernemerschap

Voor deze vacature met het profiel ondernemerschap zoeken wij een succesvolle, actieve noordelijke ondernemer. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

lid Raad van Toezicht – profiel bedrijfsvoering

Voor de vacature met het profiel bedrijfsvoering zoeken wij een kandidaat met een bedrijfskundig-economische achtergrond wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk, bij voorkeur bestuurlijk, niveau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en daardoor in staat is het museum als totale organisatie te kunnen zien. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis.

lid Raad van Toezicht – profiel digitale communicatie

Voor de vacature met het profiel digitalisering wordt gezocht naar een kandidaat met expertise op het gebied van digitalisering, data en social media. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

lid Raad van Toezicht

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.   

lid Raad van Commissarissen

Sportbedrijf De Fryske Marren is een, in 2019 verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie. Gemeente De Fryske Marren is de enige aandeelhouder. Samen met verschillende partners uit diverse sectoren zoals de sport, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werkt het sportbedrijf actief aan een vitale en gezonde gemeente. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van Swim&Sportfun in Joure. Het subtropisch zwemparadijs Swimfun biedt o.a. zwemles en doelgroepen en heeft een regionale functie als slechtweervoorziening. Swimfun had in 2019 ca. 250.000 recreatieve bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Friesland. Het aanliggende sportcomplex Sportfun bestaat uit 3 sportzalen en wordt gebruikt door het onderwijs en (sport)verenigingen. Tevens worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. 

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Woongroep Marenland is een maatschappelijke woningcorporatie in Noordoost-Groningen die zich primair richt op de huisvesting van mensen met een inkomen tot de maximum huurtoeslaggrens. De corporatie is actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl en verhuurt in totaal 2.300 woningen voor gezinnen, ouderen, jongeren en alleenstaanden. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen bij Woongroep Marenland terecht voor woonruimte. Naast woningen worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd. Woongroep Marenland is een corporatie die vanuit een van oorsprong christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Woongroep Marenland samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren.

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen profiel sociaal domein

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen – profiel HRM

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.