Ga naar de inhoud

Eerste Geneeskundige | Specialist Ouderengeneeskunde

ZINN is een energieke, eigenzinnige zorgorganisatie met een duidelijke visie: 

‘Aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’

Voor ZINN zoeken wij een Eerste Geneeskundige | Specialist Ouderengeneeskunde. Kun jij inspirerend sturen op basis van medische inhoud? Weet je de dialoog goed te voeren en ben je een plezierige, maar daarnaast ook een stevige gesprekspartner voor de verschillende gremia? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 8.000 mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Met de missie “Goed en zinvol leven” drukt Alliade uit er te zijn voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. De missie van Alliade is dat kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn.

Voor Alliade zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Beschik jij over toezichthoudende kwaliteiten? Heb je kennis over de toepassing van AI en digitalisering in de zorg, maar ook financiële kennis en kennis van vastgoedvraagstukken? Wil je vanuit een toezichthoudende rol bijdragen aan de missie van Alliade? Dan komen we graag in contact.

Voorzitter | Vereniging Vrienden Groninger Museum

Het bestuur van de in 1978 opgerichte Vereniging Vrienden Groninger Museum zoekt een voorzitter.                        

Het bestuur streeft een bestuurssamenstelling na waarbij diverse expertises over haar leden verdeeld zijn, te weten financiële expertise, juridische expertise, marketing en communicatie en bestuurlijk ervaring. De leden zijn woonachtig in Noord-Nederland en hebben affiniteit met beeldende kunst.

Wil jij voorzitter worden van deze interessante vereniging? Dan komt het bestuur graag met je in contact.

Manager HR

Reactietermijn gesloten Dignis is een prachtige zorgorganisatie in Groningen die als missie heeft om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige psychogeriatrische en/of somatische problematiek vaak in combinatie met psychiatrische of verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede kwaliteit van leven en sterven te bieden. 

Voor Dignis zoeken wij een manager HR met ruime managementervaring, ervaring met veranderprocessen en het vermogen en de ervaring om op strategisch niveau beleid te ontwikkelen. Iemand die inspirerend is en een duidelijke visie heeft op HR.  

Herken je jezelf hierin en wil jij vanuit jouw vakgebied bijdragen aan de missie van Dignis? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht | Portefeuille onderwijs, kwaliteit, HR, Innovatie/ICT

Reactietermijn gesloten Openbaar Onderwijs Groningen is een onderwijsorganisatie met 37 scholen, waarvan 20 in het primair onderwijs, 13 in het voortgezet onderwijs en vier in het speciaal onderwijs. Die scholen hebben allemaal hun eigen karakter. Ze werken gezamenlijk aan onderwijskwaliteit, of dat nu gaat om het onderwijsproces, huisvesting, administratie, infrastructuur of communicatie. En altijd staat de leerling centraal.  

Voor de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen zoeken we een lid met de portefeuille onderwijs, kwaliteit, HR, Innovatie/ICT. Heb jij kennis van onderwijs en kwaliteit?  Heb je tevens kennis van innovatie, digitalisering van het onderwijs en de digitale transformatie? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht | Portefeuille financiën en bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten Openbaar Onderwijs Groningen is een onderwijsorganisatie met 37 scholen, waarvan 20 in het primair onderwijs, 13 in het voortgezet onderwijs en vier in het speciaal onderwijs. Die scholen hebben allemaal hun eigen karakter. Ze werken gezamenlijk aan onderwijskwaliteit, of dat nu gaat om het onderwijsproces, huisvesting, administratie, infrastructuur of communicatie. En altijd staat de leerling centraal.  

Voor de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen zoeken we een lid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Heb jij brede ervaring en gedegen financiële kennis op strategisch niveau? Ben je goed bekend met de dynamiek in bestuur in toezicht? Dan komen we graag in contact.

Bestuurder

Reactietermijn gesloten CKC Drenthe is een ambitieuze organisatie met zeer betrokken medewerkers. De ambitie van de organisatie is als volgt verwoord: ‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’

Voor CKC Drenthe zoeken we een bestuurder. De bestuurder die we zoeken is een stevige persoonlijkheid. Ben je adaptief, gericht op samenwerking en verbinding? Omarm je de Rijnlandse besturingsfilosofie? Ben je een strategische denker met visie en conceptueel sterk? Heb je het vermogen en de ervaring om strategisch beleid te ontwikkelen en dit ook daadwerkelijk te realiseren? Dan komen we graag in contact.

Directeur Ondersteunende Diensten

Reactietermijn gesloten Fierder Onderwijs is een stichting die voortgezet onderwijs aanbiedt in         Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Friesland en het Westerkwartier. Onderdeel van de stichting is ook Fierder Onderwijs Centraal, waar scholen terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

We zoeken voor Fierder Onderwijs Centraal een Directeur Ondersteunende Diensten. Ben je een ervaren en stevige directeur? Heb je veel veranderkundige en bedrijfskundige ervaring? Heb je tevens affiniteit met onderwijslogistieke processen? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond.  OPO Borger-Odoorn biedt onderwijs dat naast het aanleren van basisvaardigheden, ieder kind de ruimte biedt te leren met het hoofd, het hart en de handen. Er is ruimte voor diversiteit en talentontwikkeling; ieder kind heeft een talent en elk talent is belangrijk. Daarnaast wil OPO Borger-Odoorn een vertrouwde partner zijn voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling, waarbij sprake is van betrokkenheid en wederzijds respect.  

Voor OPO Borger-Odoorn zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Ben jij een ervaren toezichthouder met veel kennis van governance vraagstukken? Heb je ervaring met medezeggenschapsraden en zie je daar de meerwaarde van in? Ben je een echte teamspeler met helicopterview en weet je scherpe vragen te stellen? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht | onderwijskundig profiel

Reactietermijn gesloten “De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

CVO Zuid-West Fryslân is een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt circa 550 medewerkers.

Voor de Raad van Toezicht van CVO Zuid-West Fryslân zijn we op zoek naar een lid met een visie op de actuele trends en ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Heb je tevens een visie op de kwaliteit van onderwijs en ervaring met complexe besluitvormingsprocessen? Dan komen we graag in contact.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.