Onze vacatures

voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is niet alleen het oudste Nederlandse beroepsorkest, maar behoort ook tot het meest vooruitstrevende. Het is een avontuurlijk symfonieorkest dat vanuit de traditie nieuwe wegen bewandelt, zonder daarbij de hoofdzaak uit het oog te verliezen: het klassiek repertoire levend houden door het op hoog niveau en in spannend samengestelde programma’s te spelen. Het NNO is een toporkest dat met grote solisten en dirigenten werkt. We laten ons inspireren door de rijke muziekgeschiedenis, door actuele of regionale thema’s en door samenwerking met partnerinstellingen en jonge makers. We zoeken ons vaste en nieuw publiek actief op in de concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en op scholen.

Dean Academie voor Gezondheidsstudies

Reactietermijn gesloten. De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 18 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.   

directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Voor een zorgaanbieder in het Midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor en geeft u leiding aan de werkmaatschappijen van de organisatie.  U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht van de organisatie en voor de continuïteit van de organisatie.

twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE). Verder verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist jonge kind, Taalcoördinator en De Nieuwe Leraar.

voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Voor een zorgaanbieder in het midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar een voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke en commerciële doelstelling van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is toezichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurder en adviseur van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is". Na ruim 80 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, de meertalige samenleving en de regionale geschiedenis van Fryslân en levert daarmee een kritisch opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en aan het internationale wetenschappelijke debat. De Fryske Akademy verricht dit werk vanuit een sterk engagement met Fryslân en de Friezen.

lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Huismeesters is een woningcorporatie, zichtbaar in de buurten. Wij zetten ons in voor mensen met een laag inkomen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Wij zijn een corporatie die oog en oor hebben voor de mensen die wij willen helpen. Dit doen wij vanuit onze intrinsieke motivatie. Wij doen dit niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bereiken we meer en betere resultaten. De Huismeesters biedt ruim 8.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. Met een solide en professionele organisatie zijn wij actief aanwezig in de wijken. Wij staan dichtbij de mensen. Wij zijn een echte buurtcorporatie. De Huismeesters staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Wij dragen, samen met onze partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Drie leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Caparis is een sociale onderneming die in opdracht van acht Friese gemeenten ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid biedt voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatiewet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening. Bij Caparis werken in totaal ongeveer 2.000 mensen. De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream. Deze bedrijven werken voor circa 450 klanten. Naast de werkbedrijven is er een unit ‘beschermd werk’. Caparis biedt meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten, leermomenten, handvatten voor een duurzame en vitale levensstijl en de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen.

Twee leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op het helpen van scholen om hun kwaliteit te verbeteren en kinderen te helpen met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: ‘de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante educatieve instellingen te bevorderen en te helpen bij de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen’. Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. De organisatie ontwikkelt zich gezond en zet in op groei. Bij de stichting werken ca. 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.

Twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een specialist in verslavingszorg met locaties in Friesland,  Groningen en Drenthe en levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. De ambitie van VNN is als volgt geformuleerd: VNN wil zorgen voor goede verslavingszorg, beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft in Noord-Nederland. De organisatie wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit. VNN biedt met haar netwerkpartners op efficiënte wijze de meest effectieve zorg voor alle mensen met verslavingsproblemen die zorg behoeven en is baanbrekend op het gebied van transgenerationele verslaving. VNN hanteert drie bronnen die behulpzaam zijn bij besluitvorming en koersbepaling: het professionele perspectief, het wetenschappelijke perspectief en het perspectief van cliënten en naasten binnen de context van de maatschappelijke opdracht. Vanuit de herstelgedachte, individueel en maatschappelijk, biedt VNN cliënten een nieuw perspectief op een ander leven zonder verslaving.