Onze vacatures

Bestuurder

Reactietermijn gesloten. De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW) is in 2018 ontstaan door een bestuurlijke fusie tussen de besturen van SVO Wolvega-Steenwijk (SVO) en CVO Steenwijk (CVO). De identiteit van de stichting is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is voor scholen van verschillende denominatie. De vier scholen die onderdeel uitmaken van de stichting hebben elk hun eigen identiteit en cultuur.   De missie van SVOSW is het verzorgen van algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Dat is waar de scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen maar ook rekening houdt met wat de leerling in de regio nodig heeft. De stichting draagt zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Bij de ontwikkeling/het doen ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen (denkers of doeners of een combinatie van die twee) van leerlingen. Goed onderwijs sluit aan op het vervolgonderwijs, en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. SVOSW levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en geeft op alle aangesloten scholen zichtbaar aandacht aan burgerschapsvorming.  “Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze samenleving en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei.” 

Lid Raad van Commissarissen – profiel ondernemer

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en biedt hulp aan kinderen en jongeren met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: “Het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.”  “Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!”  Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. Bij de organisatie werken ongeveer 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg. 

Lid Raad van Commissarissen – profiel onderwijs

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en biedt hulp aan kinderen en jongeren met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: “Het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.”  “Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!”  Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. Bij de organisatie werken ongeveer 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.  

Lid Raad van Toezicht – profiel maatschappelijk ondernemerschap

Reactietermijn gesloten. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. Hierna hebben enkele toevoegingen en verbouwingen plaatsgevonden, waaronder een onderdoorgang, een overkapping en een nieuwe vleugel. Het museum draagt haar naam officieel sinds 1996. In 1999 is het museum losgekoppeld van de provincie Drenthe en ging het museum verder als zelfstandige stichting.   “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.”  Het museum wil een succesvol museum van internationale allure zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. De collectie van het Drents Museum is met ruim 90.000 voorwerpen relatief groot en bestaat uit een collectie Archeologie, een collectie Drentse geschiedenis, een collectie Kunst 1885-1935 en een collectie Hedendaags realisme.  Bij het museum werken ongeveer 80 medewerkers (inclusief de flexibele schil en stagiairs). Daarnaast zijn er ongeveer 50 vrijwilligers actief betrokken bij het museum. 

Lid Raad van Toezicht – profiel digitale communicatie

Reactietermijn gesloten. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. Hierna hebben enkele toevoegingen en verbouwingen plaatsgevonden, waaronder een onderdoorgang, een overkapping en een nieuwe vleugel. Het museum draagt haar naam officieel sinds 1996. In 1999 is het museum losgekoppeld van de provincie Drenthe en ging het museum verder als zelfstandige stichting.   “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.”  Het museum wil een succesvol museum van internationale allure zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. De collectie van het Drents Museum is met ruim 90.000 voorwerpen relatief groot en bestaat uit een collectie Archeologie, een collectie Drentse geschiedenis, een collectie Kunst 1885-1935 en een collectie Hedendaags realisme.  Bij het museum werken ongeveer 80 medewerkers (inclusief de flexibele schil en stagiairs). Daarnaast zijn er ongeveer 50 vrijwilligers actief betrokken bij het museum. 

Manager Financiën en ICT

Reactietermijn gesloten. De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. Deze diensten omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. Op de zes woonzorglocaties van ZINN De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren en vanuit zeventien professionele thuiszorgteams zetten ruim 2.400 medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in voor meer dan 2.000 cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door circa 600 enthousiaste vrijwilligers. Dit gebeurt vanuit de volgende kernwaarden:  Aandacht voor elkaar geeft het leven glans.  Wij werken waar mensen wonen, niet andersom.   Alle ruimte voor vakmanschap.     Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. 

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Drenthe College is hét ROC van Drenthe. Het ROC biedt mbo-opleidingen op alle niveaus aan jongeren en volwassenen: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, van sprinthavo en –vwo tot volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Met circa 8.000 studenten is Drenthe College een ROC van gemiddelde grootte. Elk van de regio’s wordt aangestuurd door een regiodirecteur. De regiodirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleidingen binnen de desbetreffende afdelingen/teams van hun regio. Het onderwijs wordt gegeven vanuit de visie dat een opleiding met ruimte om met passie te groeien vanuit eigen talent, een belangrijke pijler voor een waardevolle en betekenisvolle toekomst is.

directeur bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân werkt hierbij als netwerkorganisatie structureel samen met diverse andere organisatie zoals de politie, het waterschap, defensie en met diverse partijen in de zorgsector. Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de 18 Friese gemeenten en ondersteunt hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dat vraagt om het bundelen van specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken bijna 2.000 medewerkers, waarvan 1.100 bij de vrijwillige brandweer. Onder het motto ‘betrokken, betrouwbaar en professioneel’ heeft de organisatie de ambitie om dicht bij burgers een maximale bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat.

Manager SEH

Reactietermijn gesloten. Het Martini Ziekenhuis is een van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Naast brede basiszorg biedt het ziekenhuis complexe zorg en heeft het bovenregionale expertise in huis. Het ziekenhuis heeft een grote Spoedeisende Hulp (SEH), een kern Intensive Care (IC) en een erkenning voor een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis een van de drie brandwondencentra van Nederland. Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de excellente basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied groter. Het werkgebied van het Brandwondencentrum strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en een deel van Noordwest-Duitsland. 

directeur opleidingen

Reactietermijn gesloten. Hogeschool KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor-, 250 accociate degree- en 100 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een van oorsprong katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een associate degree opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) en een master Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist Jonge Kind, Rekencoördinator, Taalcoördinator, Bewegingsonderwijs en leiderschapsopleidingen zoals Basisbekwaam, Vakbekwaam en Leidinggevende IKC.