Onze vacatures

directeur bedrijfsvoering

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân werkt hierbij als netwerkorganisatie structureel samen met diverse andere organisatie zoals de politie, het waterschap, defensie en met diverse partijen in de zorgsector. Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de 18 Friese gemeenten en ondersteunt hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dat vraagt om het bundelen van specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken bijna 2.000 medewerkers, waarvan 1.100 bij de vrijwillige brandweer. Onder het motto ‘betrokken, betrouwbaar en professioneel’ heeft de organisatie de ambitie om dicht bij burgers een maximale bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat.

Manager SEH

Reactietermijn gesloten. Het Martini Ziekenhuis is een van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Naast brede basiszorg biedt het ziekenhuis complexe zorg en heeft het bovenregionale expertise in huis. Het ziekenhuis heeft een grote Spoedeisende Hulp (SEH), een kern Intensive Care (IC) en een erkenning voor een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis een van de drie brandwondencentra van Nederland. Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de excellente basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied groter. Het werkgebied van het Brandwondencentrum strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en een deel van Noordwest-Duitsland. 

directeur opleidingen

Reactietermijn gesloten. Hogeschool KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor-, 250 accociate degree- en 100 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een van oorsprong katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een associate degree opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) en een master Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist Jonge Kind, Rekencoördinator, Taalcoördinator, Bewegingsonderwijs en leiderschapsopleidingen zoals Basisbekwaam, Vakbekwaam en Leidinggevende IKC.  

Lid Raad van Toezicht – profiel bestuurlijk

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente. Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring als bestuurder van een zorginstelling of van een organisatie binnen het sociaal domein.

Lid Raad van Toezicht – profiel jeugdzorg

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente. Voor dit profiel, op voordracht van de OR, wordt gezocht een kandidaat met kennis van en ervaring met innovaties, bijvoorbeeld qua organisatie, behandelmethode en behandelwijze (technologie) binnen jeugdzorg.

dean Academie voor Verpleegkunde

Reactietermijn gesloten. De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multi-sectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 16 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.

lid Raad van Toezicht – profiel ondernemerschap

Reactietermijn gesloten. Voor deze vacature met het profiel ondernemerschap zoeken wij een succesvolle, actieve noordelijke ondernemer. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

lid Raad van Toezicht – profiel bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten. Voor de vacature met het profiel bedrijfsvoering zoeken wij een kandidaat met een bedrijfskundig-economische achtergrond wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk, bij voorkeur bestuurlijk, niveau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en daardoor in staat is het museum als totale organisatie te kunnen zien. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis.

lid Raad van Toezicht – profiel digitale communicatie

Reactietermijn gesloten. Voor de vacature met het profiel digitalisering wordt gezocht naar een kandidaat met expertise op het gebied van digitalisering, data en social media. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. “Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.