ondernemende directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Pathologie Friesland verricht de klinische pathologie diagnostiek voor huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio en voor de Friese ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Nij Smellinghe te Drachten, Antonius Ziekenhuis te Sneek, De Tjongerschans te Heerenveen en Medisch Centrum Sionsberg te Dokkum. Met al deze partijen bestaat een goede relatie en samenwerking. Ten behoeve van de opleiding is Pathologie Friesland geaffilieerd aan de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bij Pathologie Friesland zijn circa 75 medewerkers werkzaam, waaronder twaalf klinisch pathologen en een moleculair bioloog.

manager – portefeuille sociale veiligheid

Reactietermijn gesloten. “Samen beschermen, bewaken en bevorderen wij de gezondheid en de sociale veiligheid in Drenthe”. GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten. Er zijn veel ontwikkelingen in het maatschappelijk en fysieke domein waar GGD Drenthe haar bijdrage aan levert. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de transformatie van de nog jonge taken van de gemeenten vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Dit vraagt van gemeenten, maar zeer zeker ook van haar uitvoeringspartners, een proactieve en flexibele inzet. Gemeenten willen een GGD die hen deskundig en objectief adviseert en ondersteunt.

lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer 'hart voor huisartsenzorg'. Samen met huisartsen en (keten-)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten die de Friese huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen en is provinciebreed georganiseerd. Dokterszorg heeft twee divisies, de divisie Doktersdiensten (ondernemend dienstverlenen) en de divisie Dokterswacht (acute zorg huisartsenposten). Dokterszorg Friesland is een BV zonder winstoogmerk.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialooggestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben allen een of meer aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt als werkgever toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie.

directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie van het bibliotheekwerk in 19 Groningse gemeenten en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Groningse bibliotheken. Als directeur-bestuurder bent u resultaatverantwoordelijk voor de stichting Biblionet Groningen en aanspreekbaar op het maatschappelijk en financieel rendement. Als eindverantwoordelijke ontwikkelt u in samenspraak met het managementteam, de strategische koers.

Human Recources Manager

Reactietermijn gesloten. JC-Electronics is een relatief jong, innovatief, internationaal en snelgroeiend bedrijf, met ruim 200 medewerkers, dat gebruikte en defecte elektronica reviseert voor bedrijven en fabrieken en hierop service op verleent. De elektronica wordt op deze manier weer beschikbaar voor de klant of voor de markt en kan opnieuw ingezet worden in productieprocessen. Met deze bedrijfsactiviteit levert JC-Electronics een bijdrage aan de circulaire economie. Kernwaarden van het bedrijf zijn duurzaamheid, klantgerichtheid, continu verbeteren en investeren. JC-Electronics investeert voortdurend in mensen, technische kennis en apparatuur. Zo worden de ca. 80 medewerkers van de technische dienst continu bijgeschoold.

lid Raad van Bestuur

Reactietermijn gesloten. Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Het werkgebied van Patyna bestrijkt Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Patyna biedt met ongeveer 2.700 medewerkers en 2.300 vrijwilligers zorg- en dienst-verlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is. Wonen, welzijn, zorg en behandeling wordt zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. De vacature lid Raad van Bestuur ontstaat binnenkort.

hoofd Zorg

Reactietermijn gesloten. Dialysecentrum Groningen (DCG) is een zelfstandige organisatie met een focus op de patiënt met chronisch nierfalen. DCG biedt met 150 medewerkers thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep - locatie Refaja, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en huisartsen. Op korte termijn ontstaat de vacature voor hoofd Zorg.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland met 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen. Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen en verzorgt daarnaast voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor 2.000 cursisten en tal van educatieve trajecten. In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.