Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt 530 personeelsleden. “De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond. De stichting biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen.
Bij de organisatie werken circa 120 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.  

Bestuursleden

Reactietermijn gesloten.  “Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door kennis, capaciteiten en mogelijkheden van individuele vrouwen te faciliteren.”  

Tesselschade is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen met ruim 6500 leden. De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven.

Sluitingsdatum
11 augustus 2021
Dienstverband
Part-time

Lid Raad van Toezicht – profiel ondernemer

Reactietermijn gesloten. Stichting kinderopvang Kids2b is een innovatieve, maatschappelijke organisatie die actief onderneemt en streeft naar de beste opvang voor kinderen en een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Op de meer dan 30 locaties van Kids2b in vijf Groningse gemeenten werken circa 200 pedagogisch medewerkers, 40 stagiaires en 25 vrijwilligers. Verdeeld over de diverse soorten opvang: dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden in totaal ongeveer 3.000 kinderen opgevangen.

Lid Raad van Toezicht – profiel bestuurlijk

Reactietermijn gesloten. Stichting kinderopvang Kids2b is een innovatieve, maatschappelijke organisatie die actief onderneemt en streeft naar de beste opvang voor kinderen en een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Op de meer dan 30 locaties van Kids2b in vijf Groningse gemeenten werken circa 200 pedagogisch medewerkers, 40 stagiaires en 25 vrijwilligers. Verdeeld over de diverse soorten opvang: dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden in totaal ongeveer 3.000 kinderen opgevangen.

Directeur Vastgoed, Facilitaire Services en Inkoop 

Reactietermijn gesloten. Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 7.000 mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Deze zorg omvat gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg. Alliade bestaat uit zeven verschillende zorgonderdelen: Talant, Meriant, Reik, Wil, Baanplus en OuderenPsychiatrieFriesland. 

Met de missie “Goed en zinvol leven” drukt Alliade uit er te zijn voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. Voor heel specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden.’

Bestuurder

Reactietermijn gesloten. De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW) is in 2018 ontstaan door een bestuurlijke fusie tussen de besturen van SVO Wolvega-Steenwijk (SVO) en CVO Steenwijk (CVO). De identiteit van de stichting is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is voor scholen van verschillende denominatie. De vier scholen die onderdeel uitmaken van de stichting hebben elk hun eigen identiteit en cultuur.  

Lid Raad van Commissarissen – profiel ondernemer

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en biedt hulp aan kinderen en jongeren met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: “Het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.” 
Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Lid Raad van Commissarissen – profiel onderwijs

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en biedt hulp aan kinderen en jongeren met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: “Het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!”