Ga naar de inhoud

Directeur

PCBO It Foarhûs is een schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen.

De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. ’t Foarhûs is een zogenaamde Kanjerschool, dat wil zeggen dat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de uitgangspositie vormen van het sociale veiligheidsplan van de school.

Wij zoeken voor ’t Foarhûs een ervaren onderwijskundig leider die zorgt voor stabiliteit, in een ander gelooft en intrinsiek gemotiveerd is om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren.

Directeur

‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’

Wij zoeken voor De Eshorst, een van de centra van CKC Drenthe, een directeur die affiniteit heeft met en ervaring als directeur op een kindcentrum. Iemand die hart, oog en oor heeft voor iedereen binnen het kindcentrum.  

De Eshorst biedt basisonderwijs aan circa 300 leerlingen. Ook biedt het kindcentrum kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan ongeveer 150 kinderen van 0-13 jaar.

Directeur Publieke Gezondheid

Reactietermijn gesloten. GGD IJsselland voor een gezonde samenleving.

GGD IJsselland is de gezondheids- en crisisdienst van de regio IJsselland en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten in deze regio.

Per 1 oktober ontstaat een vacature voor een Directeur Publieke Gezondheid. Wij zoeken een directeur met ruime managementervaring op bestuurlijk niveau, die in staat is de organisatie zo in te richten en te leiden dat de maatschappelijke opgaven die de GGD heeft worden gerealiseerd. De directeur die gezocht wordt is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid en kan zich vinden in de kernwaarden van de organisatie.

Lid Raad van Toezicht – zorgprofiel

Reactietermijn gesloten. Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening draagt al meer dan 25 jaar bij aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en is lokaal sterk verankerd in Westerbork.
Derkshoes is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie die zich primair, maar niet uitsluitend, op ouderen richt. Vanuit de missie biedt de stichting zorg en ondersteuning aan cliënten thuis, in ‘t Kruumtenhoes of in het Derkshoes.

In verband met het terugtreden van een van de leden is er een vacature ontstaan voor een lid Raad van Toezicht met een zorgprofiel. 

Lid Raad van Toezicht – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening draagt al meer dan 25 jaar bij aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en is lokaal sterk verankerd in Westerbork.
Derkshoes is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie die zich primair, maar niet uitsluitend, op ouderen richt. Vanuit de missie biedt de stichting zorg en ondersteuning aan cliënten thuis, in ‘t Kruumtenhoes of in het Derkshoes.

In verband met het reglementair aftreden van een van de leden een vacature voor een lid met een financieel profiel. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten. Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening. Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening.

Per 1 januari 2023 ontstaat er een vacature voor voorzitter van de Raad van Toezicht.

Sectormanager

Reactietermijn gesloten. Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 70 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij zoeken voor Vanboeijen een sectormanager. De nieuwe sectormanager wordt verantwoordelijk voor de sector Kind en Jeugd. De sectormanager gaat direct leidinggeven aan acht tot tien zorgmanagers.

Manager externe poli, tandheelkunde en medische dienst  

Reactietermijn gesloten. Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 100 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Vanboeijen zoekt voor de externe poli, tandheelkunde en medische dienst een manager. 

Psycholoog / gedragsdeskundige

Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 100 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

 Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. ‘In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden.‘

Dialyse Centrum Groningen (DCG) is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum dat thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda biedt. Men biedt alle dialysebehandelingen, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

Per september 2022 ontstaat een vacature voor een voorzitter van de Raad van Toezicht.