Voorzitter College van Bestuur

Reactie termijn gesloten.Voorzitter College van Bestuur van Katholieke Pabo Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. De hogeschool draagt met ongeveer 120 medewerkers bij aan de ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0–14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Voor het handelen van de hogeschool als organisatie en het professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend: persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend, verbindend. Katholieke Pabo Zwolle heeft ruim 650 bachelor-, 150 Ad- en 50 masterstudenten. Jaarlijks verzorgt de hogeschool diverse vormen van professionalisering voor ruim 1300 leraren en schoolleiders. Studenten en cursisten waarderen Katholieke Pabo Zwolle al jaren als één van beste opleidingen van Nederland. Per 1 september 2016 zijn zij gestart met de Ad opleiding Pedagogische Professional Kind en Educatie en de Master Leadership in Education.

Als voorzitter van het College van Bestuur bent u eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die Katholieke Pabo Zwolle heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, de bedrijfsvoering en het financiële resultaat. De integrale verantwoordelijkheid betekent tevens dat u verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid, de positionering van de hogeschool, de verbinding van buiten naar binnen en het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op zowel regionaal, nationaal als ook internationaal niveau, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, het financiële resultaat en de goede samenwerking met de medezeggenschapsraad.

De opdracht die er ligt vraagt om een voorzitter College van Bestuur die ondernemend is, een bouwer, innovatief, met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om de organisatie en de medewerkers mee te nemen in de ontwikkeling van de hogeschool. Een voorzitter die weet wat leiderschap anno 2018 betekent. Die richting geeft en stuurt als het moet. Een voorzitter die mensen in beweging brengt, stimuleert, ruimte geeft en zorgt dat medewerkers ook zelf leiderschap tonen wanneer het gaat om hun werk of om hun eigen ontwikkeling. U bent iemand die zichzelf maar ook de medewerkers scherp houdt op het doel dat het altijd beter kan.

Uw stijl van werken zal ervaren worden als: werken vanuit verbinding en samenwerkingsgericht, zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar voor zowel medewerkers als studenten, duidelijk en helder in het stellen van de doelen en resultaten die behaald moeten worden, focus bewaren, keuzes maken, aanpakken en besluitvaardig. De persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: een stevige persoonlijkheid met levenservaring; authentiek; humor en relativeringsvermogen; empathisch en communicatief sterk; een open mind, objectief luisterend en een oor hebbend voor de mening en het oordeel van anderen en een goed vermogen tot zelfreflectie.

Van u wordt tevens verwacht dat u beschikt over:
• bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
• kennis en ervaring in het domein hoger beroepsonderwijs;
• het vermogen om te zorgen dat er een eigentijdse visie wordt ontwikkeld op het leraarschap;
• bekend bent met de ontwikkelingen in het publieke domein;
• een goed ontwikkeld analytisch en conceptueel denkvermogen;
• financieel-economisch goed onderlegd en sterk in de bedrijfsvoering;
• een relevant netwerk in het werkgebied van KPZ en op landelijk niveau en het vermogen om dit (ook internationaal) snel op te bouwen;
• een academische of vergelijkbare relevante opleiding;
• woonachtig in de regio waarin KPZ actief is of de bereidheid hebben zich in de regio te vestigen.

Het betreft een fulltime dienstverband, in principe voor onbepaalde tijd. De honorering is conform de WNT.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl met vermelding KPZ/voorzitter CvB.
De reactietermijn sluit op donderdag 22 februari a.s.