lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en bieden zij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt 603 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat de vacature

lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. De Raad van Toezicht van RIBW GO werkt conform de Governancecode Zorg 2017 en een vastgesteld reglement.

Profiel
De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen één of meer aandachtsgebieden. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de auditcommissie. De kandidaat dient te beschikken over:

 • een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau;
 • ruime ervaring op een financieel (eind-)verantwoordelijk strategisch niveau in het bedrijfsleven, de zorgsector of accountancy;
 • ervaring met de dynamiek in de bedrijfsvoering, als gevolg van ontwikkelingen in de markt;
 • gevoel voor maatschappelijk ondernemen;
 • ervaring met innovatie en innovatieve processen;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • inzicht in het werken met zelforganiserende teams;
 • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.
 • Ervaring met aanbestedingen is een pre, evenals inzicht en ervaring in gemeentelijke financiën m.b.t. zorg- inkopen/subsidies.

  De kandidaat die bij het huidige team past is een stevige persoon die de dialoog aangaat. Iemand die gericht is op samenwerking, maar zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritische wijze, opstelt, zaken ter discussie stelt en oog heeft voor de effecten van de besluiten op de kortere en langere termijn.

  De kandidaat die wordt gezocht dient woonachtig te zijn in het werkgebied van RIBW GO en te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied.

  De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

  Onverenigbaarheid
  Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die duidelijke raakvlakken heeft met RIBW GO; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer zijn geweest van RIBW GO; personen die een directe of indirecte opdrachtgeverrelatie hebben met RIBW GO. Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met woensdag 3 januari 2018 mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van RIBW GO.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.