lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.Jeugdhulp Friesland biedt begeleiding en behandeling op het terrein van de gespecialiseerde jeugdhulpverlening aan kinderen, jeugdigen en ouders die tijdelijk ondersteuning bij ernstige ontwikkelingsproblemen, veiligheids- en opvangvragen nodig hebben Met circa 560 medewerkers, verspreid over verschillende locaties in Friesland en meer dan 650 pleeggezinnen biedt Jeugdhulp Friesland jaarlijks hulp aan ruim 3000 kinderen, jongeren en gezinnen. De organisatie heeft als missie en visie dat kinderen en jeugdigen het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. De organisatie wil het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen door de eigen kracht van het kind, de jongere, en het gezin te versterken, de zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Jeugdhulp Friesland staat op het standpunt dat op basis van een ernstige hulpvraag alle kinderen, jeugdigen en ouders in Friesland het recht hebben op passende, kwalitatief goede en efficiƫnte hulpverlening. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode van een van de leden zoekt Jeugdhulp Friesland.

De Raad van Toezicht kent zes leden en houdt toezicht op het beleid en bestuur van Jeugdhulp Friesland. In de praktijk fungeert de Raad op basis van deskundigheid en inzicht ook als klankbord voor de Raad van Bestuur. Belangrijke uitgangspunten voor het vervullen van de functie zijn: teamgeest; integriteit; onafhankelijkheid en betrokkenheid. Naast algemene kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid. De Raad van Toezicht vergadert zes tot acht keer per jaar en streeft naar professionele, effectieve ondersteuning van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, de contacten met de Ondernemingsraad, Pleegouderraad en Cliƫntenraad en voor educatie. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 120 uur per jaar.

Voor de vacature die per 1 maart 2018 ontstaat wordt een kandidaat gezocht met:

 • een sterk bedrijfseconomisch profiel;
 • kennis van IT (bij voorkeur in de zorg) en digitale ontwikkelingen;
 • kennis van de nieuwe ontwikkelingen in de administratie;
 • kennis van cultuurverandering in het werken;
 • kennis van en ervaring met aanbestedingstrajecten.
 • Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat;

 • affiniteit heeft met de zorg en de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt;
 • over algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring beschikt;
 • beschikt over de kennis en de ervaring om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen heeft om op een constructieve wijze de bestuurder te adviseren, waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen governance en guidance;
 • beschikt over een open attitude, integriteit en verantwoordelijkheidsbesef en een onafhankelijke opstelling kiest, reflectie heeft op de eigen rol, invloed en gedrag en de bereidheid om daarop aangesproken te worden en omgekeerd anderen daarop aan te spreken;
 • het vermogen heeft om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • beschikt over relevante netwerken;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en die van de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt in het bijzonder, kan vrijmaken.
 • Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 23 november a.s. uw CV en begeleidende brief mailen aan: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Jeugdhulp Friesland. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.