lid Raad van Commissarissen

Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten die de Friese huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen en is provinciebreed georganiseerd. De organisatie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid: het aantal medewerkers is ruim 200; de omzet bedraagt ruim 30 miljoen euro. Dokterszorg heeft twee divisies, de divisie Doktersdiensten (ondernemend dienst verlenen) en de divisie Dokterswacht (acute zorg huisartsenposten). Dokterszorg Friesland is een BV zonder winstoogmerk. De aandelen van Dokterszorg worden gehouden door de vereniging Ondernemende Huisartsen Friesland. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode is binnen de Raad van Commissarissen de vacature ontstaan van

lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Dit betekent dat de Raad de strategie van de onderneming en het algemeen beleid beoordeelt, toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen, op de continuïteit van de onderneming en op de financiële positie van het bedrijf, alsmede de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan de ondernemingsactiviteiten. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever en de (kritische) sparringpartner voor de bestuurder. De Raad stelt de jaarrekening vast, keurt de begroting goed, beoordeelt het sociale beleid dat gevoerd wordt en beoordeelt de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan zijn functie. De Raad van Commissarissen vergadert regulier zes keer per jaar. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 80 uur per jaar.

Het profiel
Voor de vacature wordt een kandidaat gezocht met juridische kennis en ervaring, zo mogelijk binnen de medische wereld. Van u wordt verwacht dat u ervaring heeft met dynamische en groeiende organisaties en beschikt over bestuurlijke ervaring en aantoonbare affiniteit met zorg en welzijn. U heeft een brede belangstelling voor en kennis van regionale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. U zorgt er voor op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen die verband houden met de activiteiten binnen Dokterszorg Friesland. Van u wordt verder verwacht dat u beschikt over: het vermogen om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen en om als werkgever van de bestuurder op te treden; analytisch oordeelsvermogen en de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen; het vermogen om op een onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen.

Onverenigbaarheid
Gelet op de omvang en de omzet van de organisatie is de Wet Bestuur en Toezicht niet van toepassing. Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van commissarissen of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die raakvlakken heeft met Dokterszorg Friesland Holding BV of één van de bedrijfsonderdelen; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer zijn geweest van Dokterszorg Friesland Holding BV of één van de bedrijfsonderdelen; personen die een directe of indirecte opdrachtgever relatie hebben met het bedrijf.

Vergoeding
De vergoeding is overeenkomstig de normen van de NVTZ.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 9 februari a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van Dokterszorg Friesland. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.