een voorzitter en vier leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan. Met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Drenthe. Naast de uitvoering van het basisbibliotheekwerk in 9 Drentse gemeenten adviseren en ondersteunen zij ook organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Zij geven tevens kennis vanuit de landelijke infrastructuur door aan alle basisbibliotheken in Drenthe. Daarmee vervullen zij een schakelfunctie. Stichting Biblionet Drenthe heeft circa 138 medewerkers (80 FTE) en 450 vrijwilligers. Biblionet Drenthe is een organisatie in verandering; van introvert naar meer extrovert, van taakgedreven naar klant en resultaatgericht. Onderdeel van de transitie is de invoer van een nieuw Bestuursmodel; van een model met algemeen en dagelijks Bestuur en directeur naar een model met Raad van Toezicht en directeur/Bestuurder. In dit licht wordt gezocht naar een voorzitter en leden van de Raad van Toezicht. Gestart wordt met het werven van

een voorzitter en vier leden Raad van Toezicht

Voorzitter
Voor het voorzitterschap wordt een kandidaat gezocht met ruime bestuurlijke ervaring binnen een grote organisatie in het bedrijfsleven of non-profit organisatie. Van hem of haar wordt verwacht te beschikken over:

 • ervaring als voorzitter;
 • kennis van governance en ruime toezichthoudende ervaring;
 • de ervaring en het vermogen om als regisseur sturing te geven aan het integrale proces van toezichthouden;
 • het vermogen om op een zowel verbindende als sturende wijze de rol intern, en indien gewenst ook extern (bijvoorbeeld soepele toegang van de voorzitter bij bestuurlijke, ambtelijke of maatschappelijke partijen), te vervullen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is;
 • de kennis en ervaring om de sparringpartner te zijn van de directie en in staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van de directie in moeilijke situaties in relatie tot de positie van andere betrokkenen;
 • een bestuurlijk netwerk in Noord Nederland, ook in Drenthe.

De leden
Naast een kandidaat voor het voorzitterschap worden er gezocht:

 • een kandidaat met ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling;
 • een kandidaat met ruime financieel-economische ervaring;
 • een kandidaat met ruime ervaring en kennis op het gebied van marketing/online;
 • een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemen.
 • Van deze kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • een helicopterview en de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde vraagstukken;
 • de kennis en ervaring om als sparringpartner van de directie van een middelgroot bedrijf/organisatie op te treden;
 • een breed netwerk en bereid zijn dit in te zetten.
 • De kandidaten die worden gezocht hebben een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in politieke verhoudingen. Zij beschikken over het vermogen om de vraagstukken op een pragmatische en zakelijke wijze te benaderen, zijn standvastig in hun oordeel, maar tegelijkertijd bereid tot concessies en consensus. Zij vervullen hun rol op een inspirerende en stimulerende wijze, stellen zich onafhankelijk op, hebben verantwoordelijkheids-gevoel en handelen integer.

  In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van de Toezicht verwacht dat zij binding en affiniteit hebben met cultuursector en met de missie en ambitie van Biblionet Drenthe. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij:

 • voldoende tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • het vermogen om de eigen verantwoordelijkheid van de directie te respecteren en een goede balans te bewaren tussen afstand en dichtbij;
 • het functioneren van de directie zakelijk en objectief te toetsen;
 • het vermogen om in te spelen op (plotselinge) veranderingen, kunde om nieuwe ontwikkelingen;
 • het vermogen hebben om in team verband te werken en elkaar aan te spreken op zaken wanneer dat moet;
 • kennis hebben van de Governance Code Cultuur of dit eigen weten te maken;
 • de tijd beschikbaar maken die nodig is om de functie op een adequate wijze te vervullen.
 • Informatie
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Graag zien wij CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 7 december a.s. reageren naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Biblionet Drenthe en met vermelding naar welke vacature uw belangstelling uitgaat.