Directeur

Reactietermijn gesloten.Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor de opdracht die het bureau heeft en de rol die het vervult voor de leden en de geassocieerde leden. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat u direct leiding geeft aan de medewerkers van het bureau en verantwoordelijk bent voor onder meer:

 • het ontwikkelen van strategisch beleid en de vertaling daarvan naar uitvoering;
 • de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties, samenwerkingspartners en de ambtelijke en politieke leiding van de relevante departementen;
 • de acquisitie van en het contact met de leden;
 • een gezonde financiële bedrijfsvoering; het personeels- en organisatiebeleid en het public relations- en marketingbeleid;
 • de inhoudelijke voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.

U rapporteert rechtstreeks aan het bestuur.

Functie-eisen
Voor het succesvol kunnen vervullen van deze functie wordt van u verwacht dat u een WO-werk- en denkniveau heeft en beschikt over:

 • ervaring in het managen van professionals op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
 • uitstekende lobbyvaardigheden;
 • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • het vermogen om een visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar strategisch beleid;
 • goede kennis van de zeevaartsector of het vermogen zich de noodzakelijke kennis snel eigen te maken;
 • inzicht in het functioneren van ambtelijke organisaties in relatie tot het bedrijfsleven;
 • ervaring met het omgaan met media;
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

De inhoud van de functie betekent dat u enkele weken per jaar in het buitenland verblijft.

Het profiel
De directeur die gezocht wordt heeft een hands-on mentaliteit en kan gemakkelijk schakelen van strategisch, naar tactisch en operationeel niveau. U bent ondernemend, resultaatgericht en besluitvaardig. Als directeur toont u leiderschap door richtinggevend te zijn, ruimte te geven, te stimuleren en te motiveren. U schept een werkklimaat waarin gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten en capaciteiten van de medewerkers van het bureau en waarin medewerkers gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen. Bij de aansturing van de processen kiest u de stijl van ‘passend organiseren’, brengt en houdt u de medewerkers in positie en bent daarbij faciliterend.

U begrijpt goed hoe politiek- bestuurlijke processen verlopen en wat voor de leden van de KVNR van belang is. Daarbij heeft u een goede antenne voor de ontwikkelingen in de samenleving en het bedrijfsleven en beschikt u over een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. U kan snel schakelen en speelt (proactief) gemakkelijk in op de nationale en internationale ontwikkelingen waarmee de vereniging, haar leden en het bureau worden geconfronteerd. U maakt met uiteenlopende mensen gemakkelijk contact en bent communicatief sterk, ook in het beïnvloeden van anderen, waarbij u in staat bent om zowel de ander te overtuigen als om de gewenste en noodzakelijke commitment te verkrijgen. Bij het behalen van resultaten heeft u een goed oog voor de effecten van de besluiten die worden genomen, kunt u zich, indien nodig, flexibel opstellen en bent u in staat om over de eigen schaduw heen te stappen. Persoonlijke kenmerken zijn: samenwerkingsgericht, verbindend, energiek, niet risicomijdend, open en een goed vermogen tot zelfreflectie.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) behartigt de belangen van haar leden en zoveel als mogelijk ook voor de geassocieerde leden. De leden, ruim 360 reders, zijn de in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water exploiteren. De geassocieerde leden, ongeveer 100, zijn organisaties en bedrijven die binding hebben met de Nederlandse zeescheepvaart, maar geen eigenaar zijn van zeeschepen of zeeschepen beheren in tegenstelling tot de gewone leden, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, verzekeraars, scheepsmakelaars, banken en ‘natte’ advocatuur. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is in 1992 opgericht na een fusie van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (KNRV) en de Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine handelsvaart (VNRK).

Het bureau waar u leiding aan geeft is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan en de uitvoering daarvan, is het secretariaat van de vereniging en biedt ondersteuning aan het bestuur, de commissies, werkgroepen en aan individuele leden. Op het bureau (gevestigd in Rotterdam) werken professionals met kennis en know how over onder meer de maritieme arbeidsmarkt (onderwijs en bemanning), duurzaamheid (milieu, innovatie, veiligheid en kwaliteit) en ondernemingsklimaat (fiscaal, juridisch, assurantiën en scheepvaart politiek). De medewerkers volgen, denkend en handelend vanuit het belang van de leden, de nationale, Europese en internationale ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 06-53897499 of 050-4092720. Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidend schrijven graag tegemoet. De sluitingsdatum van deze vacature is op donderdag 23 november a.s.