Directeur Bedrijfsvoering

Noorderbreedte is op zoek naar een energieke, positief ingestelde, ondernemende directeur bedrijfsvoering met een stevige persoonlijkheid. Iemand die initiatief neemt, aanpakt en doorpakt, maar daarbij zeker ook veiligheid en vertrouwen biedt.

De kandidaat is duidelijk in de communicatie, gaat de dialoog aan, biedt tegenspel en weet mensen, indien nodig, aan te spreken. Als motiverende directeur weet de kandidaat medewerkers in beweging te krijgen en mee te nemen in veranderingen, te stimuleren en te coachen.

In de aanpak is de kandidaat nuchter, pragmatisch, oplossingsgericht en proactief denkend en handelend. Er wordt in grote lijnen gedacht, maar er is ook een scherp oog voor details. De kandidaat die we zoeken heeft flair, humor en relativeringsvermogen. Verder heeft de directeur die wij zoeken  een goed ontwikkeld inzicht in bestuurlijke- en politieke verhoudingen, is samenwerkingsgericht en werkt vanuit de verbinding. Hij of zij heeft visie op digitalisering en ruime financiële ervaring in de zorg.

Om de functie succesvol inhoud te geven worden verder de volgende eisen gesteld:

  • een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau;
  • ruime managementervaring in een vergelijkbare functie, in een grote complexe organisatie en ervaring met of begrip van de bekostigings-methodiek binnen de zorg;
  • ervaring met veranderprocessen;
  • het vermogen om op bestuurlijk en strategisch niveau te werken.

Als directeur bedrijfsvoering bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Noorderbreedte. U geeft leiding aan de bedrijfsonderdelen Vastgoed & Facilitaire zaken, Inkoop, Financiën & Zorgadministratie, IT en Finance & Control. U treedt als adviseur en als (kritische) sparringpartner op het gebied van bedrijfsvoering op voor de directeur-bestuurder en voor de leden van het management team. U bent tevens gesprekspartner voor de auditcommissie van de Raad van Commissarissen waartoe u rechtstreeks toegang heeft. U heeft regelmatig overleg met de financiële commissie van de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad.

U kent de politieke context waarin wordt gewerkt. U volgt ontwikkelingen in de zorgmarkt en op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen en anticipeert op een proactieve wijze op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. U draagt bij aan het meerjarenbeleid van de organisatie, waarbij u specifiek aandacht heeft voor de beleidsterreinen waar u direct verantwoordelijk voor bent.

Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt op 15 locaties in Friesland veilige, persoonsgerichte en liefdevolle zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals Korsakov, gerontopsychiatrie- en Huntington-cliënten. De cliënten van Noorderbreedte hebben complexe, intensieve zorg nodig. Als specialistop dit gebied in Friesland biedt Noorderbreedte deze zorg met circa 2.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers in vijftien woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats in FWG 80, op basis van de CAO Ziekenhuizen (gaat over naar CAO VVT).

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag 31 mei a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Noorderbreedte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53987499.