Dean School Facility Management

Dean School Facility Management
Hanzehogeschool, University of Applied Sciences

De Hanzehogeschool zoekt voor de School Facility Management (FM) een dean met ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals. . Iemand die leiderschap en stabiliteit brengt door richtinggevend, resultaatgericht en ruimte gevend te zijn, werkend vanuit de verbinding en tegelijkertijd kader stellend is en doorpakt als het moet. Iemand die rolvast is en daarmee de teamleiders en de lectoren de ruimte geeft die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De dean die gezocht wordt beweegt zich gemakkelijk binnen de hogeschool met de kaders die er zijn en de complexiteit die kenmerkend is voor de organisatie. Hij/zij zorgt voor de verbinding van buiten naar binnen en van binnen naar buiten door de samenwerking te zoeken met andere onderdelen van de organisatie en met externen. Daarbij zal hij/zij deelnemen aan verschillende netwerken en weet hij/zij binnen het werkveld zowel op nationaal niveau als internationaal niveau deuren te openen. De dean is zichtbaar binnen de organisatie en heeft nadrukkelijk aandacht voor de interne organisatie. Tegelijkertijd is de dean ook extern gericht, heeft hij/zij een scherp oog voor de ontwikkelingen en speelt hij/zij een belangrijke rol bij het verder positioneren van de School in de markt.

Persoonlijke eigenschappen die de dean typeren zijn: stevige persoonlijkheid; authentiek; enthousiast en positief ingesteld; ondernemend; sensitief; samenwerkingsgericht; resultaat- en doelgericht; communicatief en gemakkelijk schakelen op verschillende niveaus; vermogen tot zelfreflectie.

Van de dean wordt ook verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • een afgeronde masteropleiding;
 • (hoger onderwijs)management ervaring op een eindverantwoordelijk niveau in een professionele en complexe organisatie;
 • affiniteit met en visie op de wereld van facility management en het werkveld en de beroepsgroepen waarvoor FM opleidt;
 • het vermogen om op strategisch niveau en school- en domein overstijgend te denken en te handelen;
 • het vermogen om deel te nemen aan (internationale) netwerken en deze verder uit te bouwen;
 • gevoel voor en ervaring met proces- en bedrijfsvoering van een (onderwijs)organisatie;
 • ervaring met organisatieontwikkeling waarvan het realiseren van taakverantwoordelijk eigenaarschap een onderdeel is geweest;
 • het vermogen om onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met elkaar te verbinden;
 • sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Als dean bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het financiële resultaat van de School. U geeft sturing aan de ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de School binnen de afgesproken strategische kaders van de Hanzehogeschool, waarbij ‘running and changing the business’ parallel lopen. U werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau en stuurt direct het managementteam aan dat uit twee teamleiders en twee lectoren bestaat. De integrale verantwoordelijkheid houdt in dat u verantwoordelijk bent voor:

 • de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek;
 • een aantrekkelijk, inspirerend, en innoverend leer- en werkklimaat;
 • een gezond HRM- en financieel beleid en beheer;
 • de student- en medewerkers tevredenheid;
 • een goede werkrelatie met de overige Schools, kenniscentra, Centres of Expertise en ondersteunende afdelingen binnen de Hanzehogeschool;
 • het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op internationaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau om zo het Instituut, ook vanuit internationaal perspectief, verder te versterken.
 • Behalve de verantwoordelijkheid voor de eigen School maakt u deel uit van de stuurgroep Kenniscentrum NoorderRuimte en de stuurgroep Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en wordt van u verwacht dat u mede vorm geeft aan het strategisch beleid van de Hanzehogeschool. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool vanuit eigen deskundigheid en domein en dat u hogeschoolbrede projecten leidt. De dean legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

  De School voor Facility Management (FM) verzorgt de bacheloropleidingen Facility Management (voltijd en deeltijd) en International Facility Management. Deze opleidingen zijn gevestigd op de Zernikecampus. De school telt op dit moment ruim 1.100 studenten en ongeveer 70 medewerkers (62FTE). FM heeft twee lectoraten: Inkoop en Gebouwen en Openbare Ruimtes. Inhoudelijk richt de School zich op de beleving van mensen in organisatie en ruimte. Bedrijfskundige, ruimtelijke en technologische kennis om gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid van mensen en organisaties te bevorderen worden gecombineerd. De speerpunten van het instituut voor de komende jaren zijn: Organisatieontwikkeling en professionalisering, Onderwijs- en onderzoeksinnovatie, Internationalisering en Ondernemerschap. De strategische punten van de Hanzehogeschool geven richting aan de doelen van de School voor Facility Management: de doorontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, de samenwerking met de lectoraten en kenniskringen, de integratie van onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek, internationalisering. Binnen onderwijs en onderzoek hebben de strategische speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap een prominente rol. Vanuit de lectoraten werkt de School binnen twee van de zeven Kenniscentra die de Hanzehogeschool heeft samen met andere Schools: het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap.

  De School Facility Management is één van de zeventien Schools binnen de Hanze-hogeschool. De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is één van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland met ongeveer 28.000 studenten, 3.000 medewerkers en vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam. Binnen de Hanzehogeschool Groningen wordt praktijkgericht onderzoek verricht, waarmee het onderwijs zich permanent vernieuwt en toegespitst blijft op de dagelijkse praktijk. Op dit moment heeft de Hanzehogeschool Groningen meer dan 50 lectoraten, gebundeld in zeven kenniscentra: Centre of Expertise, Energy, Center of Expertise Healthy Ageing, Hanze Honours College, Kenniscentrum Biobased Economy, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Kenniscentrum NoorderRuimte en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. In deze kenniscentra worden de speerpunten Healthy Ageing, Energy en Ondernemerschap verder ontwikkeld. Niet voor niets luidt het motto ‘Share your talent, move the world’.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 9 februari 2018 mailen aan:
  vacature@talent-performance.nl met vermelding Hanzehogeschool/dean FM.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.