Dean Academie voor Architectuur & Built Environment

Reactietermijn gesloten.

Hanzehogeschool, University of Applied Sciences

Reactietermijn gesloten.De Academie voor Architectuur & Built Environment (SABE) is een van de zeventien Schools binnen de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool Groningen is een veelzijdig kennisinstituut waar circa 28.000 studenten worden opgeleid voor de beroepspraktijk. Met circa 3.000 medewerkers stimuleren we de studenten in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Daarnaast beantwoorden we de toenemende vraag uit de samenleving om kennis uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar innovatie in de beroepspraktijk.

De Academie voor Architectuur & Built Environment verzorgt op dit moment de bacheloropleidingen Built Environment, Bouwkunde en Civiele Techniek en de masteropleiding Architectuur. De school telt op dit moment ongeveer 700 studenten en ongeveer 70 medewerkers. De strategische punten van de Hanzehogeschool geven richting aan de doelen van de SABE: de doorontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, de samenwerking met de lectoraten en kenniskringen, de integratie van onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek en internationalisering. De School ontwikkelt en vernieuwt het aanbod op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemen. De bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek worden in samenwerking met het werkveld omgezet naar de bachelor Built Environment. Een van de zeven Kenniscentra die de Hanzehogeschool heeft is het Kenniscentrum NoorderRuimte. In het Kenniscentrum doen lectoren praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. De onderzoeksthema’s van NoorderRuimte zijn sterk verweven met de uitdagingen en kansen in de regio: Aardbevingen, Krimp, Duurzaamheid & Overvloed en Gezondheid & Welzijn.

Profiel
Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en de medewerkers van de Academie voor Architectuur & Built Environment (SABE) zoeken een innovatief, analytisch, strategisch denkend en resultaatgerichte dean. Iemand met managementervaring, verbindend en samenwerkingsgericht en die het vermogen heeft om de medewerkers mee te nemen in het realiseren van de koers die binnen de School is ingezet en daar met veel enthousiasme sturing aan geeft. Een dean die een authentieke stijl van leiding geven heeft en een goed oog heeft voor de kwaliteiten van de medewerkers. Iemand die gemakkelijk benaderbaar is, vertrouwen en ruimte geeft, stimulerend en ondersteunend is, richting geeft en besluitvaardig is. De persoonlijke kenmerken die de dean typeren zijn: empathisch, communicatief, energiek, enthousiasmerend, verbindend, team player, resultaat- en doelgericht, positief ingesteld, relativeringsvermogen, evenwichtigheid, zelfreflectie, organisatie- en politieke sensitiviteit.

De dean die gezocht wordt weet invulling te geven aan de centrale waarden van de Hanzehogeschool: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, ondernemen, respect en actieve tolerantie. Hij/zij is verbindend, zowel binnen de School als tussen de School, het College van Bestuur, de stafdiensten en de overige organisatieonderdelen van de hogeschool. De dean is een stevige persoonlijkheid die op een goede en plezierige wijze de dialoog aan gaat met zowel docenten als studenten, lectoren, het managementteam, de Medezeggenschapraad, de collega deans en directeuren en het College van Bestuur. Hij/zij is een netwerker die de School op de kaart zet en die de rol van linking pin tussen de School en de verschillende kenniscentra, opleidingen, instellingen en bedrijven met plezier vervult. Ook heeft de dean een stevig (internationaal) netwerk in het werkveld of weet dit snel op te bouwen. Hij/zij werkt op basis van de relatie en weet bestuurlijke verhoudingen goed in te schatten. Hij/zij ziet kansen, weet deze te benutten en wordt door de bestuurders en directeuren van overheden en ondernemers in het werkveld van Built Environment gezien als een gesprekspartner die er toe doet en waarmee strategische allianties worden aangegaan.

Van de dean wordt ook verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • een afgeronde masteropleiding;
 • (bij voorkeur) ervaring in het hoger onderwijs;
 • gevoel voor proces- en bedrijfsvoering van een (onderwijs)organisatie;
 • ervaring met organisatieveranderingen en/ of het begeleiden van een transitie in een organisatie;
 • sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
 • Als dean bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de School. U geeft sturing aan de ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de School binnen de afgesproken strategische kaders van de Hanzehogeschool. U werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau en stuurt direct aan het managementteam dat uit drie teamleiders, drie lectoren en de directeur van de Academie van Bouwkunst bestaat. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering houdt in dat u verantwoordelijk bent voor:

 • de kwaliteit van het onderwijs;
 • een gezond HRM- en financieel beleid en beheer;
 • het zorgdragen voor een inspirerend en innoverend klimaat binnen de School;
 • het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op internationaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau inbrengt.
 • Behalve de verantwoordelijkheid voor de eigen School maakt u deel uit van de stuurgroep Kenniscentrum NoorderRuimte waaraan SABE deelneemt en wordt van u verwacht dat u mede vorm geeft aan het strategisch beleid van de Hanzehogeschool. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool vanuit eigen deskundigheid en domein en dat u hogeschoolbrede projecten leidt.

  U neemt deel aan het periodieke overleg tussen het College van Bestuur, de deans en stafdirecteuren en participeert tevens in een of meer portefeuille overleggen in de hogeschool. Extern neemt u deel aan landelijke overleggen zoals deelname aan de Hoger Onderwijs Groep (HOG). U legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 5 januari 2018 mailen aan:
  vacature@talent-performance.nl met vermelding van Hanzehogeschool/Dean.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.