Ga naar de inhoud

Zoek je een nieuw lid voor de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Talent Performance heeft ruime ervaring in het vinden van goede kandidaten voor toezichthoudende functies. Door ons grote netwerk kennen we veel geschikte kandidaten die een waardevolle aanvulling voor de raad kunnen zijn, maar we gaan ook actief op zoek naar kandidaten. Bovendien kijken we met een open blik naar de samenstelling van de raad en durven we kritische vragen te stellen.

We gaan het gesprek aan over de kandidaat die je zoekt en stellen een profiel samen. We hebben een scherp oog voor de competenties en persoonlijkheidskenmerken van kandidaten, en selecteren zo de persoon die de raad versterkt.

Zeker bij toezichthoudende functies is diversiteit van groot belang. Een grote verscheidenheid aan visies verkleint de kans dat de raadsleden zaken over het hoofd zien. We streven er dus altijd naar een kandidaat te vinden die de raad aanvult. Daarvoor kijken we goed naar de huidige samenstelling van de raad. Wat zijn de talenten en capaciteiten die op dit moment vertegenwoordigd zijn? En welke talenten en capaciteiten moet een nieuw raadslid meebrengen?

Samen kijken we hoe we een gezond evenwicht kunnen bereiken, waardoor je het beste uit je raad haalt. Bij een raad die in balans is, zijn zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, oudere en jongere visies en visies vanuit verschillende (culturele) achtergronden vertegenwoordigd.

Onze aanpak

1

Kennismaking

Wij vinden het belangrijk om met een aantal mensen in de organisatie te praten, zodat we een goed beeld krijgen van de cultuur van de organisatie, de opdracht die er ligt en de samenstelling van het Raad waar de kandidaat deel van uit gaat maken.

2

Wensen vaststellen

Als we in kaart hebben welke talenten, persoonlijkheid en kennis gezocht worden om de functie succesvol te kunnen vervullen, stellen we een profiel van de ideale kandidaat op. We maken het profiel zo specifiek mogelijk.

3

Search op drie sporen

We voeren gesprekken met een groot aantal kandidaten. Kandidaten vanuit onze databank, kandidaten die we nog niet kennen en zelf benaderd hebben en kandidaten die gereageerd hebben op de vacature. We maken aan de hand hiervan een shortlist.

4

Jij kiest je favoriete kandidaat

Wij stellen een aantal kandidaten voor, waarna jij bepaalt wie je wilt ontmoeten. Na je gesprekken met deze kandidaten maak je een keuze. Wij zullen je gedurende het gehele proces adviseren. Talent Performance is altijd aanwezig bij de gesprekken en ondersteunt waar nodig.

Bijeenkomsten Goed Toezicht

VNO-NCW MKB Noord GeeftRuimte

Zoals je misschien hebt gelezen in het magazine GeeftRuimte van juni 2022 organiseren wij in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord een masterclass in twee delen. Voor meer informatie hierover en voor aanmelding verwijzen wij naar de website van VNO-NCW MKB Noord (klikbare link).

 

Bijeenkomsten ‘Goed Toezicht, theorie en praktijk’

Wij vinden het belangrijk dat de Toezichthouders die wij voorstellen een goede start kunnen maken en willen daaraan bijdragen door hen basis kennis over Goed Toezicht mee te geven. Daarom verzorgen wij, in samenwerking met Robert Reekers van Connectorgovernance, een serie bijeenkomsten ‘Goed Toezicht, theorie en praktijk’ voor startende toezichthouders. Robert heeft ruime ervaring met Toezichthouden en begeleidt regelmatig zelfevaluaties van verschillende Raden. Daarnaast is hij initiatiefnemer van Governance Noord.

We organiseren een serie van vier bijeenkomsten waarin de theorie en de laatste inzichten over Goed Toezicht aan de orde komen en actief bij praktijksituaties wordt stilgestaan.

 

Bijeenkomst 1

Inleiding Governance en Toezichthouden

Bijeenkomst 2

De Raad als werkgever en klankbord

Bijeenkomst 3

Visie op toezicht, waardegedreven toezicht en reflectie in de Raad

Bijeenkomst 4

Dilemma’s in toezichthouden

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.