‘Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top’

VROuwen aan de top

Bedrijven en organisaties streven naar een goed evenwicht in hun teams. Er wordt onder andere gekeken naar leeftijd, nationaliteit en bestuurservaring maar ook de man-vrouwverhouding. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in Raden van Bestuur, in directeurs- en management posities en in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Daarom besteden we daar extra aandacht aan. Talent Performance heeft een groot netwerk van talentvolle vrouwen. Vrouwen in eindverantwoordelijke functies en vrouwen die nog volop bezig zijn met hun professionele ontwikkeling.

‘TALENT PERFORMANCE KIEST ALTIJD VOOR DE BESTE KANDIDATEN’

 

 

Diversiteit en evenwicht zijn essentieel voor een gezonde organisatie.

Talent Performance is ervan overtuigd dat elke organisatie gebaat is bij een gezond evenwicht van verschillende competenties, persoonlijkheden en (culturele) achtergronden, en streeft er bij de werving van nieuwe kandidaten naar om bestaande teams zo goed mogelijk aan te vullen.

Een organisatie met alleen maar denkers is praktisch gezien waarschijnlijk niet vooruit te branden, een bedrijf met alleen maar doeners ontbeert juist rust en springt alle kanten op.

 

 

 

De drie speciale aandachtsgebieden van Talent Performance

  • Diversiteit in de samenstelling van bestuur en
    managementteams
  • De vrouwelijke component in bestuur of management
  • Verjonging van Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht