‘Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top’

VROuwen aan de top

Talent Performance kiest altijd voor de beste persoon in jouw team. In ons werk besteden we extra aandacht aan vrouwen. Waarom? Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in hoge functies in het bedrijfsleven, terwijl hun manier van leidinggeven en aansturen heel goed kan werken in iedere organisatie. Een vrouwelijke leiderschapsstijl is net zo goed gericht op het behalen van bedrijfsresultaten als een mannelijke, maar vrouwen doen dat vaker door hun medewerkers te coachen, de dialoog aan te gaan en successen te delen. Een vrouw op een hoge functie heeft over het algemeen oog voor het collectief.

Talent Performance heeft een groot netwerk van talentvolle vrouwen. Vrouwen in eindverantwoordelijke functies en vrouwen die nog volop bezig zijn met hun professionele ontwikkeling.

‘ Vrouwen zijn vaak meer mens- en procesgericht’

 

 

Diversiteit en evenwicht zijn essentieel voor een gezonde organisatie. Net als in de natuur moet er voldoende variëteit en balans zijn om te voorkomen dat bepaalde dingen verloren gaan. In de natuur sterven er bij gebrek aan balans plant- en diersoorten uit. In organisaties en bedrijven sterven er talenten en competenties uit.

Een organisatie met alleen maar denkers is praktisch gezien waarschijnlijk niet vooruit te branden, en een bedrijf met alleen maar doeners ontbeert juist rust en springt alle kanten op.

Talent Performance is ervan overtuigd dat elke organisatie gebaat is bij een gezond evenwicht van verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden, en streeft er bij de werving van nieuwe kandidaten naar om bestaande teams zo goed mogelijk aan te vullen.

 

 

 

De drie speciale aandachtsgebieden van Talent Performance

  • Diversiteit in de samenstelling van bestuur en
    managementteams
  • De vrouwelijke component in bestuur of management
  • Verjonging van Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht