De perfecte match

Het inschakelen van een interim manager is een succesvolle oplossing als je binnen je bedrijf of afdeling op korte termijn behoefte hebt aan specifieke kennis en ervaring. Ook als er een periode overbrugd moet worden, bijvoorbeeld in verband met ziekte of vacature stelling, kun je een beroep doen op een interim manager. Vaak is de tijd om een kandidaat met een geschikt profiel te vinden beperkt. De managers die wij inzetten hebben ruime ervaring als interim manager op het niveau van manager, directie of Raad van Bestuur of als projectmanager. Zij hebben de ervaring die nodig is om zich snel in te werken.

Om tot een goede selectie van de interim manager te komen maken we in samenspraak met de opdrachtgever een analyse van het vraagstuk dat er ligt en stellen we een profiel op. Wij werken met managers waarvan wij weten wat hun kwaliteit is. De kwaliteit van de uitvoering van de opdracht wordt onder meer gewaarborgd doordat er in de eerste weken van de opdracht een plan van aanpak wordt gemaakt waardoor de opdrachtgever een goed beeld krijgt van de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht die er ligt. Wij borgen de kwaliteit door tijdens iedere opdracht een schaduwmanager in te zetten die zowel als sparringpartner en als tijdelijke vervanger kan functioneren.

 

Wij beschouwen interim management als een vak!

    Wij borgen de kwaliteit door tijdens iedere opdracht een schaduwmanager in te zetten.