Ga naar de inhoud

Rinze Bouius nieuwe directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen

Met ingang van 1 september is Rinze Bouius benoemd als directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen. Hij volgt Edwin Klok op, die op 31 maart afscheid nam van Zorgbelang Groningen.

Rinze heeft in diverse branches gewerkt, waaronder de gezondheidszorg en het sociaal domein. Dat deed hij in verschillende managementfuncties en als consultant en coach.

Uit persoonlijke ervaring weet Rinze hoe belangrijk het is dat een zorgverlener en zorgvrager elkaar verstaan en dat zorg aansluit op de wensen, behoeften en leefomstandigheden van patiënten en naasten. Als professional heeft hij zich ook in vorige functies ingezet om de leefwereld van de betrokkenen en de systeemwereld van de aanbieders met elkaar te verbinden.

Rinze ziet er naar uit om in zijn nieuwe functie, samen met de medewerkers van Zorgbelang Groningen en onze achterban, patiëntenbelangen voor het voetlicht te brengen en menselijke ervaringen zichtbaar te maken voor zorgorganisaties en overheden. Om vervolgens gezamenlijk te werken aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid en aan een goede kwaliteit van zorg en welzijn.

bron: https://www.zorgbelang-groningen.nl/rinze-bouius-nieuwe-directeur-bestuurder-van-zorgbelang-groningen/

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.