Ga naar de inhoud

Dennis Assink nieuwe directeur Sint Nicolaasschool in Haren

In de week voor kerst heeft de Raad van Toezicht van de Sint Nicolaasschool het besluit hebben genomen gericht op de benoeming van een (nieuwe) directeur-bestuurder.

In de berichtgeving richting ouders is door de Raad van Toezicht het volgende opgenomen:

“Het proces richting de benoeming is zeer voorspoedig verlopen. Dankzij de zorgvuldige begeleiding van het wervings- en selectiebureau Talent-Performance, de betrokkenheid en de flexibiliteit vanuit het MT, de MR én het team hebben wij in december met verschillende kandidaten selectie-/ sollicitatiegesprekken gevoerd en daarna is er op een plezierige wijze met de MR overleg geweest betreffende een voorgenomen benoeming van een kandidaat.

Concreet betekent het voorgaande, dat per 1 maart 2022 de heer Dennis Assink is benoemd als directeur-bestuurder binnen de Nicolaas-Stichting. Dennis Assink heeft vanaf die datum de eindverantwoordelijkheid op de Sint Nicolaasschool.

Dennis Assink heeft veel ervaring als leidinggevende in het primair onderwijs, de laatste 9 jaar aan een Integraal Kindcentrum in Assen. Met zijn ervaring en vanuit zijn drive, gecombineerd met enthousiasme voor de Sint Nicolaasschool, wordt hetgeen ontwikkeld is binnen de school geborgd en zal hij in samenspraak met het team, de MR en de RVT de kwaliteit van de school en organisatie optimaliseren.”

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.