Ga naar de inhoud

Partnerschap VNO/NCW

Samen inzetten voor diversiteit in de top van organisaties

Diversiteit is binnen organisaties van groot belang. VNO-NCW MKB Noord en Talent Performance gaan zich samen inzetten om de vijver voor potentiële leden voor Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en Directie posities te vernieuwen en vergroten. Dit door de leden te informeren over de rol van de toezichthouder en hen enthousiasmeren om een dergelijke rol te vervullen of een volgende stap in hun loopbaan te zetten. Daarvoor zijn de grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden en Talent Performance een partnerschap aangegaan. De ondertekening van deze mooie samenwerking vond plaats op 12 januari 2022 in Groningen.

‘Voor de ondernemers, directie- en managementleden die lid zijn van onze vereniging is deze samenwerking mogelijk interessant. Een toezichthoudende rol kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van gedreven professionals. We willen hen daarom informeren over de rol van toezichthouder en hen enthousiasmeren om een dergelijke rol te vervullen. In het bijzonder ook onze leden die aangesloten zijn bij Jonge Noordelijke Ondernemers (JNO). Voor hen is persoonlijke groei en ontwikkeling erg belangrijk. Daarmee biedt de samenwerking met Talent Performance een echte toegevoegde waarde voor ons’, stelt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schoor.

‘Ook willen we als werkgevers en ondernemersvereniging zorgen dat er een goed en divers aanbod is van ambitieuze kandidaten voor toezichthoudende functies’, vult voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra aan. ‘Daar kunnen we met deze samenwerking aan bijdragen en zorgen dat Noordelijke organisaties voorop gaan lopen. We kunnen zo mogelijk anderen inspireren, want het beste bewijs is het tonen van voorbeelden waar diversiteit in de raden concrete meerwaarde biedt.

‘Talent Performance zet zich al jaren in voor diversiteit in organisaties en binnen Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Het is belangrijk om in de opbouw te kijken naar (culturele) achtergrond, leeftijd, geslacht, kennis en kunde, zodat men elkaar aanvult en er evenwicht ontstaat. In de samenwerking met VNO-NCW MKB Noord hopen wij mensen te kunnen stimuleren om een volgende stap in hun loopbaan te zetten of bijvoorbeeld een toezichthoudende rol te gaan bekleden’, aldus Laura Wilpstra executive search specialist van Talent Performance.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.