Ga naar de inhoud

Benoeming Job Eijsink bij Alliade

De raad van toezicht van Alliade heeft één nieuw lid benoemd en één lid herbenoemd. Het gaat om de benoeming van Job Eijsink en de herbenoeming van Leendert Klaassen. De benoeming van Job Eijsink volgt op het verstrijken van de termijn van Doekele Terpstra.

Job Eijsink is werkzaam als ziekenhuisapotheker in het Isala Ziekenhuis in Zwolle en houdt zich hier onder andere bezig met Value-Based Healthcare (VBHC), waar hij ook promotieonderzoek naar doet aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met de komst van Job haalt Alliade nieuwe kennis en ervaring binnen op het gebied van zorginnovatie.

Leendert Klaassen is sinds eind 2018 voorzitter van de raad van toezicht. Hij is een bijzonder ervaren bestuurder. Hij is in meerdere gemeenten burgermeester geweest en heeft ervaring in als toezichthouder in verschillende organisaties. We zijn blij dat Leendert heeft aangegeven zich nog vier jaar aan de raad van toezicht van Alliade te willen verbinden.

Wat doet de raad van toezicht?
De raad van toezicht (rvt) heeft een onafhankelijke positie en kijkt naar het functioneren van de raad van bestuur (rvb) en hoe het gaat in de organisatie. Daarbij kijken zij naar: de kwaliteit van zorg, of Alliade een goede werkgever is, en of de financiën op orde zijn. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en of Alliade haar doelstellingen realiseert en geeft hierover advies aan de raad van bestuur.

De raad van toezicht heeft dus een belangrijke rol in het kritisch zijn op kwaliteit en het continu verbeteren hiervan. Dat doen zij niet alleen op basis van harde getallen maar ook via werkbezoeken, gesprekken met directeuren en contacten met medezeggenschapsraden.

bron: https://ap.lc/aJvMq

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.