Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

Bestuurssecretaris

Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke regeling SW ‘Fryslân’, waarin de acht gemeenten participeren, de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarvoor zoekt en onderhoudt Caparis een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Als bestuurssecretaris vervult u met betrekking tot de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol voor de directeur-bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en voor de Raad van Commissarissen.

Meer informatie...

Bestuurssecretaris

Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke regeling SW ‘Fryslân’, waarin de acht gemeenten participeren, de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarvoor zoekt en onderhoudt Caparis een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Caparis kijkt welk werk bij mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt past, ontwikkelt en bemiddelt mensen naar regulier of beschut werk en zorgt voor begeleiding indien een bedrijf dat wenst. Op dit moment werken er circa 2.300 mensen. Per 1 mei ontstaat een vacature voor de functie van

Bestuurssecretaris

Als bestuurssecretaris vervult u met betrekking tot de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol voor de directeur-bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en voor de Raad van Commissarissen.

Dit betekent onder meer dat u in opdracht van de directeur/bestuurder (strategische) beleidsnotities voorbereidt en schrijft; de uitvoering van het beleid monitort; de (beleids-)voorstellen, waaronder die van MT-leden, toetst aan de wet- en regelgeving; ondersteuning biedt bij de communicatie en informatiestroom tussen de directeur-bestuurder en het managementteam, de ondernemingsraad en de AVA; het overleg met het managementteam, de ondernemingsraad en de AVA voorbereidt; de rol van secretaris vervult voor de Raad van Commissarissen en de AVA; sparringpartner bent voor de directeur-bestuurder en voor de directeur Bedrijfsvoering en het bestuurssecretariaat, de afdeling communicatie, de afdeling juridische zaken en de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad aanstuurt.

U bent communicatief sterk, verbindend, maakt gemakkelijk contact met anderen en weet mensen op een positieve wijze te beïnvloeden. U bent een strategisch denker met analytische vaardigheden en sterk in het voeren van regie. U stelt zich onafhankelijk op, bent in staat om de dialoog te voeren en waar nodig tegenspel te bieden. U beschikt over mensenkennis, bent sensitief en heeft een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen. U bent servicegericht en stelt u proactief op. U bent accuraat, planmatig en behoudt goed het overzicht. Van u wordt tevens verwacht dat u beschikt over:
– een relevante academische opleiding;
– het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken;
– het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken en te schrijven;
– ervaring met zowel interne als externe bestuurlijke processen in complexe omgevingen;
– een goed oog voor zowel interne als externe politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
– uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
Kennis over het sociale domein is een (sterke) pre.

Het betreft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag 12 april uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Caparis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

Drie leden Raad van Toezicht

Interzorg Nederland is een zorgorganisatie die een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings en servicemogelijkheden levert aan cliënten in Noord- en Midden-Drenthe. Er wordt zorg verleend aan 1.300 mensen op één van de negen locaties, of bij hen thuis door Wijkzorg. De organisatie is eind jaren ‘90 ontstaan door het samengaan van negen zorginstellingen in Noord- en Midden-Drenthe. Interzorg bestaat uit de service-, (woon)zorg- en expertisecentra: Anholt, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik in Assen; Hendrik Kok in Rolde; De Driemaster in Smilde; De Hoprank in Peize; De Hullen in Roden en Kornoeljehof in Vries.

Meer informatie...

Drie leden Raad van Toezicht

Interzorg Nederland is een zorgorganisatie die een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings en servicemogelijkheden levert aan cliënten in Noord- en Midden-Drenthe. Er wordt zorg verleend aan 1.300 mensen op één van de negen locaties, of bij hen thuis door Wijkzorg. De organisatie is eind jaren ‘90 ontstaan door het samengaan van negen zorginstellingen in Noord- en Midden-Drenthe. Interzorg bestaat uit de service-, (woon)zorg- en expertisecentra: Anholt, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik in Assen; Hendrik Kok in Rolde; De Driemaster in Smilde; De Hoprank in Peize; De Hullen in Roden en Kornoeljehof in Vries. De organisatie werkt nauw samen met gespecialiseerde partijen om zo de aanwezige expertise te versterken. Ook hecht Interzorg aan een goede samenwerking met de regionale overheden om zo goed ingebed te blijven in de directe omgeving. Er is een strategische keuze gemaakt voor de zware complexe zorgvraag. Dit houdt in dat de organisatie de omslag heeft gemaakt van het bieden van zorg zonder behandeling naar het bieden van zorg met behandeling. De organisatie brengt focus aan in het zorgaanbod, onder andere door de regio-overstijgende expertisecentra Nieuw Graswijk, Hendrik Kok en Anholt die specialistische zorg bieden op het gebied van dementie en niet-aangeboren hersenletsel, ouderen met een visuele beperking, revalidatie en reactivering en palliatieve en terminale zorg. I.v.m. aftreden van drie leden worden er gezocht

drie leden Raad van Toezicht

Voor de drie vacante posities wordt gezocht:
• een kandidaat met een sterk financieel-bedrijfseconomisch profiel;
• een kandidaat met een zorginhoudelijke achtergrond;
• een kandidaat met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en human resources

Voor de kandidaat met een sterk financieel-bedrijfseconomisch profiel gaat de voorkeur uit naar iemand met financiële expertise met kennis van financiën in de zorg en ervaring met juridische vraagstukken. De kandidaat gaat deel uitmaken van de Auditcommissie.

Van de kandidaat met ruime (para-)medische kennis en ervaring in de gezondheidszorg wordt tevens verwacht dat hij of zij een visie heeft op wat kwaliteit en veiligheid in de zorg betekent en beschikt over ervaring met de eerstelijns gezondheidszorg. Iemand die begrijpt welke vereisten er aan de zorg worden gesteld op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 in werking is getreden. Deze kandidaat gaat deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Van de kandidaat met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en human resources management wordt verwacht dat hij of zij ruime managementervaring heeft in de top van complexe organisaties. Deze kandidaat zal lid worden van de Bestuurscommissie.

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de Zorg en de statuten en het reglement van de organisatie. De Raad houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. Daarnaast is de Raad de werkgever van de Raad van Bestuur en treedt hij als klankbord voor de Raad van Bestuur op en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. De tijdsbesteding die de functie vraagt is ongeveer 150 uur per jaar.

• Gelet op de samenstelling van de Raad zal bij de selectie de voorkeur uitgaan naar kandidaten die in het noorden woonachtig zijn en/of werken en het streven is er op gericht dat minimaal één van de vacatures vervuld gaat worden door een vrouw en voor minimaal één van de vacatures geldt tevens dat de kandidaat dient te beschikken over toezichthoudende ervaring. Van alle drie de kandidaten wordt verwacht dat zij een academisch werk- en denkniveau hebben en beschikken over:
• binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichting Interzorg;
• brede maatschappelijke belangstelling;
• affiniteit met de zorg voor (kwetsbare)( ouderen en jong dementerenden;
• inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in grote organisaties dan wel toonaangevend in haar/zijn branche (vakgebied);
• een regionaal, eventueel landelijk, netwerk en bereidheid tot inzet van dit netwerk.

Indien u belangstelling heeft dan nodigen wij u graag uit om uw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk vrijdag 6 april te mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding naar welke vacature u solliciteert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, telefoon:050-4092720 of 06-53897499.

Directeur / Bestuurder

Reactie termijn gesloten.VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De stichting is op 31 december 2008 opgericht en biedt asielzoekers en vluchtelingen persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang, maatschappelijke participatie en integratie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is gevestigd in Groningen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is actief in 28 gemeenten en heeft 11 ACZ’s plus locatie Ter Apel (“asielhoofdstad”). Er werken 150 betaalde medewerkers en 2.000 vrijwilligers. Als directeur-bestuurder geeft u op strategisch en tactisch niveau leiding aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bent u integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de uitvoering daarvan op het gebied van bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraad (de raad van de vrijwilligers) en de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.

Meer informatie...

Directeur / Bestuurder

Reactie termijn gesloten.Directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De stichting is op 31 december 2008 opgericht en biedt asielzoekers en vluchtelingen persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang, maatschappelijke participatie en integratie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is gevestigd in Groningen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is actief in 28 gemeenten en heeft 11 ACZ’s plus locatie Ter Apel (“asielhoofdstad”). Er werken 150 betaalde medewerkers en 2.000 vrijwilligers.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie. Dit doet VluchtelingenWerk Nederland in de rol van metgezel, ondernemende idealist en bruggenbouwer. De leden van de vereniging zijn de vijf regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de AZC’s, locaties integratie en inburgeringslocaties. De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties met een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht van de eigen stichting. Er is een (landelijke) raad van toezicht die verantwoordelijk is voor het toezicht op (het bestuur van) de vereniging

Als directeur-bestuurder geeft u op strategisch en tactisch niveau leiding aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bent u integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de uitvoering daarvan op het gebied van bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraad (de raad van de vrijwilligers) en de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.

Van u wordt naast de verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland verwacht dat u een wezenlijke bijdrage levert aan het landelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het landelijk bestuur draagt namelijk gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Nederland. Van u wordt verwacht dat u een goed oog te heeft voor de effecten die het landelijk beleid heeft voor de eigen regio en zorg draagt voor de verbinding tussen het hoofdkantoor en de verschillende onderdelen van VluchtelingenWerk Noord-Nederland en tussen VluchtelingenWerk Noord-Nederland en de andere regio’s van VluchtelingenWerk Nederland. Op deze wijze draagt het bestuur gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geven van vorm en inhoud aan de één-organisatie-gedachte. De landelijke rol vraagt om een tijdsbesteding van ongeveer 40% en betekent dat u regelmatig in Amersfoort of Amsterdam werkzaam bent. Voor de organisatie is het van belang dat u een goede balans weet aan te brengen tussen de verantwoordelijkheden (en de daarbij behorende tijdsinvestering) als bestuurder op landelijk niveau en de verantwoordelijkheden als bestuurder op regionaal niveau.

De opdracht die er ligt vraagt om een directeur-bestuurder met affiniteit of ervaring met vluchtelingen, die de missie van de organisatie onderschrijft. Gezocht wordt iemand die aandacht heeft voor en betrokkenheid bij de medewerkers en de vrijwilligers binnen de organisatie. Een samenwerkingsgerichte netwerker die zichtbaar en toegankelijk is, die werkt vanuit de verbinding en communicatief sterk is. Een ambitieuze, ondernemende en innovatieve directeur-bestuurder die in staat is om de effecten van krimp alsmede van mogelijke groei voor de organisatie in goede banen te leiden. U ziet kansen, bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en heeft een goed gevoel voor verhoudingen. U maakt gemakkelijk contact met de verschillende stakeholders en toont de flexibiliteit die nodig is in een sterk aan verandering onderhevige omgeving.

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn dan ook: energiek, positief ingesteld, besluitvaardig en resultaatgericht, samenwerkingsgericht, duidelijk in de communicatie, openstaand voor meningen van anderen, onconventionele denker, durf, koersvast maar flexibel waar nodig, met humor en relativeringsvermogen.

Uw stijl van leiderschap kenmerkt zich als:
• faciliterend, stimulerend en enthousiasmerend;
• medewerkers en vrijwilligers meenemen in de verandering;
• zakelijke benadering maar met gevoel;
• richtinggevend en daarbij goed de focus weten te bewaren en prioriteiten te stellen;
• ruimte geven, zorgen voor draagvlak.

Verder dient u te beschikken over:
• een academisch werk- en denkniveau;
• analytisch en strategisch inzicht;
• de ervaring en het vermogen om op een eindverantwoordelijk niveau te werken, wat onder meer betekent het hebben van het vermogen om een strategische visie te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering;
• de lenigheid om te kunnen schakelen van verenigingsbelang naar stichtingsbelang en v.v.;
• ervaring binnen het Sociale Domein;
• sterk in de bedrijfsvoering en financieel goed onderlegd.

Het betreft een fulltime dienstverband voor gemiddeld 36 uur gemiddeld per week. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de CAO Welzijn gevolgd.
Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl met vermelding VWNN/directeur-bestuurder.
De reactietermijn sluit op donderdag 22 maart a.s.

lid Investeringscommissie N.V. NOM

Reactie termijn gesloten.De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en heeft als missie dat zij de permanente katalysator wil zijn van economische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken. De rol van de Investeringscommissie is het, vanuit een onafhankelijke
positie, kritisch beoordelen van de aanvragen die binnen komen voor het verstrekken van Participaties boven de € 200.000,- en daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de directie.

Meer informatie...

lid Investeringscommissie N.V. NOM

Reactie termijn gesloten.De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en heeft als missie dat zij de permanente katalysator wil zijn van economische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken.

De NOM is een regionale ontwikkelingsbank en spant zich maximaal in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door de inzet van menskracht, kennis en ervaring en het haar toevertrouwde kapitaal. De NOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland. Het samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven in Noord- Nederland is daarbij leidend. De NOM richt zich met haar revolving fund op economische kansen op de langere termijn en vervult op professionele wijze de daarvoor benodigde brugfunctie tussen overheid, bedrijfsleven en kennis-/onderwijsinstellingen. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoekt de NOM een lid voor de Investeringscommissie

De rol van de Investeringscommissie is het, vanuit een onafhankelijke
positie, kritisch beoordelen van de aanvragen die binnen komen voor het verstrekken van Participaties boven de € 200.000,- en daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de directie. De commissie is “het zakelijke geweten”, denkt mee en is een klankbord en sparringpartner voor de directie met betrekking tot de aanvragen die worden gedaan.

Profiel
De persoon die wordt gezocht is een ondernemer die ook over een sterke intuïtie beschikt en snel ondernemersplannen en ondernemers kan doorgronden. Van het lid dat wordt gezocht wordt tevens verwacht dat hij of zij ruime ervaring heeft met het doen van investeringen (bij voorkeur in
verschillende ondernemingen), netwerkconstructies begrijpt, de dialoog niet uit de weg gaat en samenwerkt vanuit wederzijds respect op basis van inhoudelijke kennis.

Tijdsinvestering
De commissie komt eenmaal in de zes weken bijeen en waar nodig is er ook tussentijds overleg. Elke bijeenkomst duurt, inclusief voorbereiding,
ongeveer een dag. In totaal zal de functie ongeveer twee dagen per maand in beslag nemen. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op vrijdag plaats.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van NOM/Investeringscommissie. De reactietermijn sluit op donderdag 1 maart a.s. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Voorzitter College van Bestuur

Reactie termijn gesloten.Katholieke Pabo Zwolle is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. De hogeschool draagt met ongeveer 120 medewerkers bij aan de ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0–14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Als voorzitter van het College van Bestuur bent u eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die Katholieke Pabo Zwolle heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, de bedrijfsvoering en het financiële resultaat.

Meer informatie...

Voorzitter College van Bestuur

Reactie termijn gesloten.Voorzitter College van Bestuur van Katholieke Pabo Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. De hogeschool draagt met ongeveer 120 medewerkers bij aan de ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0–14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Voor het handelen van de hogeschool als organisatie en het professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend: persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend, verbindend. Katholieke Pabo Zwolle heeft ruim 650 bachelor-, 150 Ad- en 50 masterstudenten. Jaarlijks verzorgt de hogeschool diverse vormen van professionalisering voor ruim 1300 leraren en schoolleiders. Studenten en cursisten waarderen Katholieke Pabo Zwolle al jaren als één van beste opleidingen van Nederland. Per 1 september 2016 zijn zij gestart met de Ad opleiding Pedagogische Professional Kind en Educatie en de Master Leadership in Education.

Als voorzitter van het College van Bestuur bent u eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die Katholieke Pabo Zwolle heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, de bedrijfsvoering en het financiële resultaat. De integrale verantwoordelijkheid betekent tevens dat u verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid, de positionering van de hogeschool, de verbinding van buiten naar binnen en het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op zowel regionaal, nationaal als ook internationaal niveau, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, het financiële resultaat en de goede samenwerking met de medezeggenschapsraad.

De opdracht die er ligt vraagt om een voorzitter College van Bestuur die ondernemend is, een bouwer, innovatief, met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om de organisatie en de medewerkers mee te nemen in de ontwikkeling van de hogeschool. Een voorzitter die weet wat leiderschap anno 2018 betekent. Die richting geeft en stuurt als het moet. Een voorzitter die mensen in beweging brengt, stimuleert, ruimte geeft en zorgt dat medewerkers ook zelf leiderschap tonen wanneer het gaat om hun werk of om hun eigen ontwikkeling. U bent iemand die zichzelf maar ook de medewerkers scherp houdt op het doel dat het altijd beter kan.

Uw stijl van werken zal ervaren worden als: werken vanuit verbinding en samenwerkingsgericht, zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar voor zowel medewerkers als studenten, duidelijk en helder in het stellen van de doelen en resultaten die behaald moeten worden, focus bewaren, keuzes maken, aanpakken en besluitvaardig. De persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: een stevige persoonlijkheid met levenservaring; authentiek; humor en relativeringsvermogen; empathisch en communicatief sterk; een open mind, objectief luisterend en een oor hebbend voor de mening en het oordeel van anderen en een goed vermogen tot zelfreflectie.

Van u wordt tevens verwacht dat u beschikt over:
• bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
• kennis en ervaring in het domein hoger beroepsonderwijs;
• het vermogen om te zorgen dat er een eigentijdse visie wordt ontwikkeld op het leraarschap;
• bekend bent met de ontwikkelingen in het publieke domein;
• een goed ontwikkeld analytisch en conceptueel denkvermogen;
• financieel-economisch goed onderlegd en sterk in de bedrijfsvoering;
• een relevant netwerk in het werkgebied van KPZ en op landelijk niveau en het vermogen om dit (ook internationaal) snel op te bouwen;
• een academische of vergelijkbare relevante opleiding;
• woonachtig in de regio waarin KPZ actief is of de bereidheid hebben zich in de regio te vestigen.

Het betreft een fulltime dienstverband, in principe voor onbepaalde tijd. De honorering is conform de WNT.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl met vermelding KPZ/voorzitter CvB.
De reactietermijn sluit op donderdag 22 februari a.s.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Reactie termijn gesloten.Hooghoudt B.V. is een distilleerderij van 130 jaar oud. Het bedrijf is in 1888 in Groningen gestart. Het is een familiebedrijf met een rijke historie dat al zeer vele jaren een belangrijke plaats inneemt in het noordelijke bedrijfsleven. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de directie en (kritische) sparringpartner.

Meer informatie...

Voorzitter Raad van Commissarissen

Reactie termijn gesloten.Hooghoudt B.V. is een distilleerderij van 130 jaar oud. Het bedrijf is in 1888 in Groningen gestart. Het is een familiebedrijf met een rijke historie dat al zeer vele jaren een belangrijke plaats inneemt in het noordelijke bedrijfsleven. Het merk Hooghoudt is dan ook voor veel mensen – en zeker niet alleen in het noorden van het land – een begrip. Op dit moment is het bedrijf in handen van de vierde generatie. Het bedrijf wil zich duidelijk onderscheiden van andere distilleerderijen. En dat betekent dat de distilleerderij terug is gekeerd naar de authentieke kernwaarden: ambachtelijkheid en 100 procent natuurlijke ingrediënten. In de Raad van Commissarissen ontstaat in verband met het verstrijken van de zittingstermijn de vacature

Voorzitter Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de directie en (kritische) sparringpartner. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Commissarissen zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren.

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht die door zijn of haar persoonlijke kenmerken, kennis en ervaring:

 • de beleidsvoorstellen inhoudelijk kan beoordelen;
 • het vermogen heeft om als regisseur sturing te geven aan het integrale proces van toezichthouden;
 • een verbinder is die zorg draagt voor een goede verhouding tussen de leden van de Raad van Commissarissen onderling, tussen de Raad van Commissarissen en de directeur en met de aandeelhouder;
 • leiding geeft aan de processen waar het gaat om oordeelsvorming, menings- en besluitvorming.
 • Gedacht wordt aan een kandidaat die:

 • een eindverantwoordelijke positie heeft of heeft gehad in het bedrijfsleven;
 • bij voorkeur kennis heeft van en ervaring met de foodindustrie en/of de consumentenmarkt;
 • zich thuis voelt bij een bedrijf waarvoor enerzijds bescheidenheid en tegelijkertijd durf en lef kenmerkend is;
 • ervaring heeft met familiebedrijven;
 • de noordelijke mentaliteit begrijpt;
 • ervaring heeft met toezichthouden en als voorzitter.
 • De Raad komt formeel ongeveer zes keer per jaar bijeen voor overleg met de directeur. De tijdsbesteding die deze functie vraagt wordt geschat op ongeveer 80 uur op jaarbasis.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zijn wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet.
  De reactietermijn sluit 15 februari a.s.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Dean School Facility Management

  Reactie termijn gesloten.De School Facility Management is één van de zeventien Schools binnen de Hanze-hogeschool. De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is één van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland met ongeveer 28.000 studenten, 3.000 medewerkers en vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam. De Hanzehogeschool zoekt voor de School Facility Management (FM) een dean met ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals. . Iemand die leiderschap en stabiliteit brengt door richtinggevend, resultaatgericht en ruimte gevend te zijn, werkend vanuit de verbinding en tegelijkertijd kader stellend is en doorpakt als het moet. Iemand die rolvast is en daarmee de teamleiders en de lectoren de ruimte geeft die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen.

  Meer informatie...

  Dean School Facility Management

  Reactie termijn gesloten.Dean School Facility Management
  Hanzehogeschool, University of Applied Sciences

  De Hanzehogeschool zoekt voor de School Facility Management (FM) een dean met ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals. . Iemand die leiderschap en stabiliteit brengt door richtinggevend, resultaatgericht en ruimte gevend te zijn, werkend vanuit de verbinding en tegelijkertijd kader stellend is en doorpakt als het moet. Iemand die rolvast is en daarmee de teamleiders en de lectoren de ruimte geeft die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De dean die gezocht wordt beweegt zich gemakkelijk binnen de hogeschool met de kaders die er zijn en de complexiteit die kenmerkend is voor de organisatie. Hij/zij zorgt voor de verbinding van buiten naar binnen en van binnen naar buiten door de samenwerking te zoeken met andere onderdelen van de organisatie en met externen. Daarbij zal hij/zij deelnemen aan verschillende netwerken en weet hij/zij binnen het werkveld zowel op nationaal niveau als internationaal niveau deuren te openen. De dean is zichtbaar binnen de organisatie en heeft nadrukkelijk aandacht voor de interne organisatie. Tegelijkertijd is de dean ook extern gericht, heeft hij/zij een scherp oog voor de ontwikkelingen en speelt hij/zij een belangrijke rol bij het verder positioneren van de School in de markt.

  Persoonlijke eigenschappen die de dean typeren zijn: stevige persoonlijkheid; authentiek; enthousiast en positief ingesteld; ondernemend; sensitief; samenwerkingsgericht; resultaat- en doelgericht; communicatief en gemakkelijk schakelen op verschillende niveaus; vermogen tot zelfreflectie.

  Van de dean wordt ook verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • een afgeronde masteropleiding;
 • (hoger onderwijs)management ervaring op een eindverantwoordelijk niveau in een professionele en complexe organisatie;
 • affiniteit met en visie op de wereld van facility management en het werkveld en de beroepsgroepen waarvoor FM opleidt;
 • het vermogen om op strategisch niveau en school- en domein overstijgend te denken en te handelen;
 • het vermogen om deel te nemen aan (internationale) netwerken en deze verder uit te bouwen;
 • gevoel voor en ervaring met proces- en bedrijfsvoering van een (onderwijs)organisatie;
 • ervaring met organisatieontwikkeling waarvan het realiseren van taakverantwoordelijk eigenaarschap een onderdeel is geweest;
 • het vermogen om onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met elkaar te verbinden;
 • sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Als dean bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het financiële resultaat van de School. U geeft sturing aan de ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de School binnen de afgesproken strategische kaders van de Hanzehogeschool, waarbij ‘running and changing the business’ parallel lopen. U werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau en stuurt direct het managementteam aan dat uit twee teamleiders en twee lectoren bestaat. De integrale verantwoordelijkheid houdt in dat u verantwoordelijk bent voor:

 • de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek;
 • een aantrekkelijk, inspirerend, en innoverend leer- en werkklimaat;
 • een gezond HRM- en financieel beleid en beheer;
 • de student- en medewerkers tevredenheid;
 • een goede werkrelatie met de overige Schools, kenniscentra, Centres of Expertise en ondersteunende afdelingen binnen de Hanzehogeschool;
 • het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op internationaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau om zo het Instituut, ook vanuit internationaal perspectief, verder te versterken.
 • Behalve de verantwoordelijkheid voor de eigen School maakt u deel uit van de stuurgroep Kenniscentrum NoorderRuimte en de stuurgroep Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en wordt van u verwacht dat u mede vorm geeft aan het strategisch beleid van de Hanzehogeschool. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool vanuit eigen deskundigheid en domein en dat u hogeschoolbrede projecten leidt. De dean legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

  De School voor Facility Management (FM) verzorgt de bacheloropleidingen Facility Management (voltijd en deeltijd) en International Facility Management. Deze opleidingen zijn gevestigd op de Zernikecampus. De school telt op dit moment ruim 1.100 studenten en ongeveer 70 medewerkers (62FTE). FM heeft twee lectoraten: Inkoop en Gebouwen en Openbare Ruimtes. Inhoudelijk richt de School zich op de beleving van mensen in organisatie en ruimte. Bedrijfskundige, ruimtelijke en technologische kennis om gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid van mensen en organisaties te bevorderen worden gecombineerd. De speerpunten van het instituut voor de komende jaren zijn: Organisatieontwikkeling en professionalisering, Onderwijs- en onderzoeksinnovatie, Internationalisering en Ondernemerschap. De strategische punten van de Hanzehogeschool geven richting aan de doelen van de School voor Facility Management: de doorontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, de samenwerking met de lectoraten en kenniskringen, de integratie van onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek, internationalisering. Binnen onderwijs en onderzoek hebben de strategische speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap een prominente rol. Vanuit de lectoraten werkt de School binnen twee van de zeven Kenniscentra die de Hanzehogeschool heeft samen met andere Schools: het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap.

  De School Facility Management is één van de zeventien Schools binnen de Hanze-hogeschool. De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is één van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland met ongeveer 28.000 studenten, 3.000 medewerkers en vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam. Binnen de Hanzehogeschool Groningen wordt praktijkgericht onderzoek verricht, waarmee het onderwijs zich permanent vernieuwt en toegespitst blijft op de dagelijkse praktijk. Op dit moment heeft de Hanzehogeschool Groningen meer dan 50 lectoraten, gebundeld in zeven kenniscentra: Centre of Expertise, Energy, Center of Expertise Healthy Ageing, Hanze Honours College, Kenniscentrum Biobased Economy, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Kenniscentrum NoorderRuimte en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. In deze kenniscentra worden de speerpunten Healthy Ageing, Energy en Ondernemerschap verder ontwikkeld. Niet voor niets luidt het motto ‘Share your talent, move the world’.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 9 februari 2018 mailen aan:
  vacature@talent-performance.nl met vermelding Hanzehogeschool/dean FM.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  lid Raad van Commissarissen

  Reactie termijn gesloten.Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten die de Friese huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen en is provinciebreed georganiseerd. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Dit betekent dat de Raad de strategie van de onderneming en het algemeen beleid beoordeelt, toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen, op de continuïteit van de onderneming en op de financiële positie van het bedrijf, alsmede de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan de ondernemingsactiviteiten.

  Meer informatie...

  lid Raad van Commissarissen

  Reactie termijn gesloten.Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten die de Friese huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen en is provinciebreed georganiseerd. De organisatie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid: het aantal medewerkers is ruim 200; de omzet bedraagt ruim 30 miljoen euro. Dokterszorg heeft twee divisies, de divisie Doktersdiensten (ondernemend dienst verlenen) en de divisie Dokterswacht (acute zorg huisartsenposten). Dokterszorg Friesland is een BV zonder winstoogmerk. De aandelen van Dokterszorg worden gehouden door de vereniging Ondernemende Huisartsen Friesland. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode is binnen de Raad van Commissarissen de vacature ontstaan van

  lid Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Dit betekent dat de Raad de strategie van de onderneming en het algemeen beleid beoordeelt, toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen, op de continuïteit van de onderneming en op de financiële positie van het bedrijf, alsmede de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan de ondernemingsactiviteiten. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever en de (kritische) sparringpartner voor de bestuurder. De Raad stelt de jaarrekening vast, keurt de begroting goed, beoordeelt het sociale beleid dat gevoerd wordt en beoordeelt de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan zijn functie. De Raad van Commissarissen vergadert regulier zes keer per jaar. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 80 uur per jaar.

  Het profiel
  Voor de vacature wordt een kandidaat gezocht met juridische kennis en ervaring, zo mogelijk binnen de medische wereld. Van u wordt verwacht dat u ervaring heeft met dynamische en groeiende organisaties en beschikt over bestuurlijke ervaring en aantoonbare affiniteit met zorg en welzijn. U heeft een brede belangstelling voor en kennis van regionale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. U zorgt er voor op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen die verband houden met de activiteiten binnen Dokterszorg Friesland. Van u wordt verder verwacht dat u beschikt over: het vermogen om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen en om als werkgever van de bestuurder op te treden; analytisch oordeelsvermogen en de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen; het vermogen om op een onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen.

  Onverenigbaarheid
  Gelet op de omvang en de omzet van de organisatie is de Wet Bestuur en Toezicht niet van toepassing. Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van commissarissen of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die raakvlakken heeft met Dokterszorg Friesland Holding BV of één van de bedrijfsonderdelen; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer zijn geweest van Dokterszorg Friesland Holding BV of één van de bedrijfsonderdelen; personen die een directe of indirecte opdrachtgever relatie hebben met het bedrijf.

  Vergoeding
  De vergoeding is overeenkomstig de normen van de NVTZ.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 9 februari a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van Dokterszorg Friesland. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Dean Academie voor Architectuur & Built Environment

  Reactietermijn gesloten.De Academie voor Architectuur en Built Environment (SABE) is een van de zeventien Schools binnen de Hanzehogeschool. De Academie voor Architectuur & Built Environment verzorgt op dit moment de bacheloropleidingen Built Environment, Bouwkunde en Civiele Techniek en de masteropleiding Architectuur. De school telt op dit moment ongeveer 700 studenten en ongeveer 70 medewerkers. Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en de medewerkers van de Academie voor Architectuur & Built Environment (SABE) zoeken een innovatief, analytisch, strategisch denkend en resultaatgerichte dean. Iemand met managementervaring, verbindend en samenwerkingsgericht en die het vermogen heeft om de medewerkers mee te nemen in het realiseren van de koers die binnen de School is ingezet en daar met veel enthousiasme sturing aan geeft.

  Meer informatie...

  Dean Academie voor Architectuur & Built Environment

  Reactietermijn gesloten.

  Hanzehogeschool, University of Applied Sciences

  Reactietermijn gesloten.De Academie voor Architectuur & Built Environment (SABE) is een van de zeventien Schools binnen de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool Groningen is een veelzijdig kennisinstituut waar circa 28.000 studenten worden opgeleid voor de beroepspraktijk. Met circa 3.000 medewerkers stimuleren we de studenten in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Daarnaast beantwoorden we de toenemende vraag uit de samenleving om kennis uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar innovatie in de beroepspraktijk.

  De Academie voor Architectuur & Built Environment verzorgt op dit moment de bacheloropleidingen Built Environment, Bouwkunde en Civiele Techniek en de masteropleiding Architectuur. De school telt op dit moment ongeveer 700 studenten en ongeveer 70 medewerkers. De strategische punten van de Hanzehogeschool geven richting aan de doelen van de SABE: de doorontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, de samenwerking met de lectoraten en kenniskringen, de integratie van onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek en internationalisering. De School ontwikkelt en vernieuwt het aanbod op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemen. De bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek worden in samenwerking met het werkveld omgezet naar de bachelor Built Environment. Een van de zeven Kenniscentra die de Hanzehogeschool heeft is het Kenniscentrum NoorderRuimte. In het Kenniscentrum doen lectoren praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. De onderzoeksthema’s van NoorderRuimte zijn sterk verweven met de uitdagingen en kansen in de regio: Aardbevingen, Krimp, Duurzaamheid & Overvloed en Gezondheid & Welzijn.

  Profiel
  Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en de medewerkers van de Academie voor Architectuur & Built Environment (SABE) zoeken een innovatief, analytisch, strategisch denkend en resultaatgerichte dean. Iemand met managementervaring, verbindend en samenwerkingsgericht en die het vermogen heeft om de medewerkers mee te nemen in het realiseren van de koers die binnen de School is ingezet en daar met veel enthousiasme sturing aan geeft. Een dean die een authentieke stijl van leiding geven heeft en een goed oog heeft voor de kwaliteiten van de medewerkers. Iemand die gemakkelijk benaderbaar is, vertrouwen en ruimte geeft, stimulerend en ondersteunend is, richting geeft en besluitvaardig is. De persoonlijke kenmerken die de dean typeren zijn: empathisch, communicatief, energiek, enthousiasmerend, verbindend, team player, resultaat- en doelgericht, positief ingesteld, relativeringsvermogen, evenwichtigheid, zelfreflectie, organisatie- en politieke sensitiviteit.

  De dean die gezocht wordt weet invulling te geven aan de centrale waarden van de Hanzehogeschool: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, ondernemen, respect en actieve tolerantie. Hij/zij is verbindend, zowel binnen de School als tussen de School, het College van Bestuur, de stafdiensten en de overige organisatieonderdelen van de hogeschool. De dean is een stevige persoonlijkheid die op een goede en plezierige wijze de dialoog aan gaat met zowel docenten als studenten, lectoren, het managementteam, de Medezeggenschapraad, de collega deans en directeuren en het College van Bestuur. Hij/zij is een netwerker die de School op de kaart zet en die de rol van linking pin tussen de School en de verschillende kenniscentra, opleidingen, instellingen en bedrijven met plezier vervult. Ook heeft de dean een stevig (internationaal) netwerk in het werkveld of weet dit snel op te bouwen. Hij/zij werkt op basis van de relatie en weet bestuurlijke verhoudingen goed in te schatten. Hij/zij ziet kansen, weet deze te benutten en wordt door de bestuurders en directeuren van overheden en ondernemers in het werkveld van Built Environment gezien als een gesprekspartner die er toe doet en waarmee strategische allianties worden aangegaan.

  Van de dean wordt ook verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • een afgeronde masteropleiding;
 • (bij voorkeur) ervaring in het hoger onderwijs;
 • gevoel voor proces- en bedrijfsvoering van een (onderwijs)organisatie;
 • ervaring met organisatieveranderingen en/ of het begeleiden van een transitie in een organisatie;
 • sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
 • Als dean bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de School. U geeft sturing aan de ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de School binnen de afgesproken strategische kaders van de Hanzehogeschool. U werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau en stuurt direct aan het managementteam dat uit drie teamleiders, drie lectoren en de directeur van de Academie van Bouwkunst bestaat. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering houdt in dat u verantwoordelijk bent voor:

 • de kwaliteit van het onderwijs;
 • een gezond HRM- en financieel beleid en beheer;
 • het zorgdragen voor een inspirerend en innoverend klimaat binnen de School;
 • het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op internationaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau inbrengt.
 • Behalve de verantwoordelijkheid voor de eigen School maakt u deel uit van de stuurgroep Kenniscentrum NoorderRuimte waaraan SABE deelneemt en wordt van u verwacht dat u mede vorm geeft aan het strategisch beleid van de Hanzehogeschool. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool vanuit eigen deskundigheid en domein en dat u hogeschoolbrede projecten leidt.

  U neemt deel aan het periodieke overleg tussen het College van Bestuur, de deans en stafdirecteuren en participeert tevens in een of meer portefeuille overleggen in de hogeschool. Extern neemt u deel aan landelijke overleggen zoals deelname aan de Hoger Onderwijs Groep (HOG). U legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met vrijdag 5 januari 2018 mailen aan:
  vacature@talent-performance.nl met vermelding van Hanzehogeschool/Dean.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten.De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en bieden zij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken.

  Meer informatie...

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten.De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en bieden zij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt 603 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat de vacature

  lid Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. De Raad van Toezicht van RIBW GO werkt conform de Governancecode Zorg 2017 en een vastgesteld reglement.

  Profiel
  De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen één of meer aandachtsgebieden. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de auditcommissie. De kandidaat dient te beschikken over:

 • een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau;
 • ruime ervaring op een financieel (eind-)verantwoordelijk strategisch niveau in het bedrijfsleven, de zorgsector of accountancy;
 • ervaring met de dynamiek in de bedrijfsvoering, als gevolg van ontwikkelingen in de markt;
 • gevoel voor maatschappelijk ondernemen;
 • ervaring met innovatie en innovatieve processen;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • inzicht in het werken met zelforganiserende teams;
 • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.
 • Ervaring met aanbestedingen is een pre, evenals inzicht en ervaring in gemeentelijke financiën m.b.t. zorg- inkopen/subsidies.

  De kandidaat die bij het huidige team past is een stevige persoon die de dialoog aangaat. Iemand die gericht is op samenwerking, maar zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritische wijze, opstelt, zaken ter discussie stelt en oog heeft voor de effecten van de besluiten op de kortere en langere termijn.

  De kandidaat die wordt gezocht dient woonachtig te zijn in het werkgebied van RIBW GO en te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied.

  De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

  Onverenigbaarheid
  Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die duidelijke raakvlakken heeft met RIBW GO; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer zijn geweest van RIBW GO; personen die een directe of indirecte opdrachtgeverrelatie hebben met RIBW GO. Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met woensdag 3 januari 2018 mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van RIBW GO.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten.Na een intensieve periode van zorgvuldige voorbereiding ontstaat per 1 januari 2018 NHL Stenden Hogeschool. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden waar op een onderscheidende manier onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Design Thinking’. NHL Stenden Hogeschool heeft circa 25.000 studenten en 2.250 medewerkers in binnen- en buitenland. De kandidaat die wordt gezocht is een relatief jonge alumnus van NHL Hogeschool of van Stenden Hogeschool. Een stevige persoonlijkheid, met circa 10 jaar werkervaring, waaronder managementervaring, bij voorkeur iemand uit de digitale branche en met affiniteit met het onderwijs.

  Meer informatie...

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten.Na een intensieve periode van zorgvuldige voorbereiding ontstaat per 1 januari 2018 NHL Stenden Hogeschool. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden waar op een onderscheidende manier onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Design Thinking’. NHL Stenden Hogeschool heeft circa 25.000 studenten en 2.250 medewerkers in binnen- en buitenland. De hogeschool heeft in Nederland vestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Meppel en op Terschelling. In het buitenland zijn er vestigingen in Bangkok (Thailand), Denpasar (Indonesië). Doha (Qatar) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De hogeschool heeft 14 academies waar opleidingen, lectoraten en kenniscentra/leerbedrijven zijn ondergebracht. Dit zijn de volgende academies: Hotel management; Leisure & Tourism; Technology; ICT & Creative Technologies; Economie; Business & Commerce; Maritiem; Communicatie en Media; Primair Onderwijs; Voorgezet Onderwijs; Zorg; Welzijn; Management; Bestuur.

  NHL Stenden Hogeschool zoekt een

  lid Raad van Toezicht

  De Bijzondere Medezeggenschapsraad is uitgenodigd om een kandidaat voor te dragen. De kandidaat die wordt gezocht is een relatief jonge alumnus van NHL Hogeschool of van Stenden Hogeschool. Een stevige persoonlijkheid, met circa 10 jaar werkervaring, waaronder managementervaring, bij voorkeur iemand uit de digitale branche en met affiniteit met het onderwijs. In zijn algemeenheid wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij openstaat voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen, een stevige persoonlijkheid is, kritisch, analytisch, proactief, communicatief, onafhankelijk denkend, betrouwbaar, integer, omgevingsbewust en openstaat voor andermans visie en daarover de dialoog kan aangaan.

  Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en beschikt over:

 • oog voor onderwijsleerprocessen, studenten en docenten;
 • kennis van en inzicht in (regionale) economie en arbeidsmarkt;
 • internationale oriëntatie;
 • een breed sociaal-maatschappelijk overzicht;
 • kennis van en visie op de ontwikkelingen m.b.t. een moderne toezichtcultuur of zich dit eigen wil maken;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • voldoende tijd om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.
 • De Raad van Toezicht telt negen leden en houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren-)beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool. Daarnaast staat de Raad het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur en is daarmee verantwoordelijk voor de selectie, benoeming, het vaststellen van de beloning en ontslag van de leden van het College van Bestuur. Tot slot is de Raad ook verantwoordelijk voor het jaarlijks evalueren van het functioneren van het College als geheel en de leden individueel. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht vergadert regulier circa vijf keer per jaar. Voor de commissies van de Raad geldt een vergelijkbare frequentie. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, de contacten met de medezeggenschap (minimaal twee keer per jaar), themabijeenkomsten en educatie. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 120 uur per jaar. De vergaderingen worden op een van de locaties van de hogeschool gehouden, doorgaans van 18.00 tot 20.00 uur. Commissievergaderingen worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen gepland en daarbuiten.

  Informatie
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Graag zien wij CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk vrijdag 15 december a.s. reageren naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van NHL Stenden Hogeschool.

  een voorzitter en vier leden Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten. Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan. Met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Drenthe. Biblionet Drenthe is een organisatie in verandering; van introvert naar meer extrovert, van taakgedreven naar klant en resultaatgericht. Onderdeel van de transitie is de invoer van een nieuw Bestuursmodel; van een model met algemeen en dagelijks Bestuur en directeur naar een model met Raad van Toezicht en directeur/Bestuurder. In dit licht wordt gezocht naar een voorzitter en leden van de Raad van Toezicht.

  Meer informatie...

  een voorzitter en vier leden Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten. Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan. Met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Drenthe. Naast de uitvoering van het basisbibliotheekwerk in 9 Drentse gemeenten adviseren en ondersteunen zij ook organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Zij geven tevens kennis vanuit de landelijke infrastructuur door aan alle basisbibliotheken in Drenthe. Daarmee vervullen zij een schakelfunctie. Stichting Biblionet Drenthe heeft circa 138 medewerkers (80 FTE) en 450 vrijwilligers. Biblionet Drenthe is een organisatie in verandering; van introvert naar meer extrovert, van taakgedreven naar klant en resultaatgericht. Onderdeel van de transitie is de invoer van een nieuw Bestuursmodel; van een model met algemeen en dagelijks Bestuur en directeur naar een model met Raad van Toezicht en directeur/Bestuurder. In dit licht wordt gezocht naar een voorzitter en leden van de Raad van Toezicht. Gestart wordt met het werven van

  een voorzitter en vier leden Raad van Toezicht

  Voorzitter
  Voor het voorzitterschap wordt een kandidaat gezocht met ruime bestuurlijke ervaring binnen een grote organisatie in het bedrijfsleven of non-profit organisatie. Van hem of haar wordt verwacht te beschikken over:

  • ervaring als voorzitter;
  • kennis van governance en ruime toezichthoudende ervaring;
  • de ervaring en het vermogen om als regisseur sturing te geven aan het integrale proces van toezichthouden;
  • het vermogen om op een zowel verbindende als sturende wijze de rol intern, en indien gewenst ook extern (bijvoorbeeld soepele toegang van de voorzitter bij bestuurlijke, ambtelijke of maatschappelijke partijen), te vervullen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is;
  • de kennis en ervaring om de sparringpartner te zijn van de directie en in staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van de directie in moeilijke situaties in relatie tot de positie van andere betrokkenen;
  • een bestuurlijk netwerk in Noord Nederland, ook in Drenthe.

  De leden
  Naast een kandidaat voor het voorzitterschap worden er gezocht:

 • een kandidaat met ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling;
 • een kandidaat met ruime financieel-economische ervaring;
 • een kandidaat met ruime ervaring en kennis op het gebied van marketing/online;
 • een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemen.
 • Van deze kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • een helicopterview en de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde vraagstukken;
 • de kennis en ervaring om als sparringpartner van de directie van een middelgroot bedrijf/organisatie op te treden;
 • een breed netwerk en bereid zijn dit in te zetten.
 • De kandidaten die worden gezocht hebben een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in politieke verhoudingen. Zij beschikken over het vermogen om de vraagstukken op een pragmatische en zakelijke wijze te benaderen, zijn standvastig in hun oordeel, maar tegelijkertijd bereid tot concessies en consensus. Zij vervullen hun rol op een inspirerende en stimulerende wijze, stellen zich onafhankelijk op, hebben verantwoordelijkheids-gevoel en handelen integer.

  In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van de Toezicht verwacht dat zij binding en affiniteit hebben met cultuursector en met de missie en ambitie van Biblionet Drenthe. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij:

 • voldoende tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • het vermogen om de eigen verantwoordelijkheid van de directie te respecteren en een goede balans te bewaren tussen afstand en dichtbij;
 • het functioneren van de directie zakelijk en objectief te toetsen;
 • het vermogen om in te spelen op (plotselinge) veranderingen, kunde om nieuwe ontwikkelingen;
 • het vermogen hebben om in team verband te werken en elkaar aan te spreken op zaken wanneer dat moet;
 • kennis hebben van de Governance Code Cultuur of dit eigen weten te maken;
 • de tijd beschikbaar maken die nodig is om de functie op een adequate wijze te vervullen.
 • Informatie
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Graag zien wij CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 7 december a.s. reageren naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Biblionet Drenthe en met vermelding naar welke vacature uw belangstelling uitgaat.

  twee leden Raad van Commissarissen

  Reactietermijn gesloten. De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Deze zorg wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cliënten in alle levensfasen. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met de locatie Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. Voor een van de vacante posities wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Voor de andere vacature wordt een kandidaat gezocht met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau.

  Meer informatie...

  twee leden Raad van Commissarissen

  Reactietermijn gesloten. De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Deze zorg wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cliënten in alle levensfasen. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met de locatie Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. De organisatie hecht aan een goede samenwerking met de zorgverleners in de regio. “Samen zorgen wij voor de beste zorg, veilig en dichtbij”. Zowel het ziekenhuis als de thuiszorg zijn nauw met de inwoners in haar werkgebied verbonden. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode van twee leden worden gezocht

  twee leden Raad van Commissarissen

  Voor een van de vacante posities wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Iemand die uit ervaring weet wat het vormgeven van en het uitvoering geven aan veranderingsprocessen in grote complexe organisaties met professionals betekent en tevens over ruime ervaring beschikt met betrekking tot vraagstukken op het gebied van hedendaags strategisch human resources beleid. Deze kandidaat zal tevens lid worden van de Remuneratiecommissie.

  Voor de andere vacature wordt een kandidaat gezocht met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau. Iemand met ruime kennis van en ervaring met financiën en inzicht in vraagstukken met betrekking tot bedrijfsvoering en digitalisering. Gedacht wordt aan een kandidaat met ervaring in een (eind-)verantwoordelijke managementpositie in het bedrijfsleven, de zorgsector, accountancy of bancaire sector. Deze kandidaat zal voorzitter worden van de Auditcommissie.

  De Raad van Commissarissen, bestaande uit zes leden, voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de zorg en de statuten en het reglement van de organisatie. De Raad van Commissarissen stelt zich onafhankelijk op en vervult zijn rol zonder last of ruggenspraak. De Raad houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. De tijdsbesteding die de functie vraagt is ongeveer 150 uur per jaar.

  Gelet op de samenstelling van de Raad zal bij de selectie de voorkeur uitgaan naar kandidaten die in de Noordoostpolder of Friesland woonachtig zijn en/of werken en het streven is er op gericht dat minimaal één van de vacatures vervuld gaat worden door een vrouw.

  Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij een academisch werk- en denkniveau hebben en beschikken over:

  • kennis en werkervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
  • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en de rollen tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
  • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
  • het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd dat zij in staat zijn om zich ten opzichte van elkaar binnen de Raad en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en positief kritisch op te stellen;
  • de nodige tijd en energie die nodig zijn voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie en affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie die Antonius Zorggroep.

  Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaten een juiste balans weten te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

  Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk donderdag 7 december a.s. te mailen aan vacature@talent-performance.nl met een duidelijke vermelding naar welke vacature u solliciteert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Senior Recruiter

  Reactietermijn gesloten. Arbo Unie is een innovatieve dienstverlener, actief op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in alle branches, van de bouw tot en met zakelijke dienstverlening. Arbo Unie is een van de drie grootste spelers op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in Nederland en mag de grootste organisaties van Nederland tot haar klanten rekenen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot met name bedrijfsartsen en GZ-psychologen vraagt om versterking van het recruitment team. Daarom is de vacature ontstaan van een tweede Senior Recruiter.

  Meer informatie...

  Senior Recruiter

  Reactietermijn gesloten. Arbo Unie is een innovatieve dienstverlener, actief op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in alle branches, van de bouw tot en met zakelijke dienstverlening. Arbo Unie is een van de drie grootste spelers op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in Nederland en mag de grootste organisaties van Nederland tot haar klanten rekenen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot met name bedrijfsartsen en GZ-psychologen vraagt om versterking van het recruitment team. Daarom is de vacature ontstaan van een tweede

  Senior Recruiter

  Voor de vacante positie wordt een creatieve zelfstarter gezocht die uitstekend binnen een team functioneert. De schaarste in bedrijfsgezondheidszorg personeel op de markt biedt een grote uitdaging voor het recruitment team om zoveel mogelijk mensen aan Arbo Unie te binden. De Senior Recruiter die wordt gezocht moet daarom van een uitdaging houden, stevig in zijn/haar schoenen staan, assertief en proactief zijn. Arbo Unie zoekt een echte vastbijter die niet stopt totdat er resultaat is.

  Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een academisch werk- en denkniveau heeft en daarnaast beschikt over:

  • een brede ervaring binnen het recruitmentveld (minimaal 10 jaar bij een professionele organisatie);
  • ervaring binnen de Bedrijfsgezondheidszorg is een pré;
  • een groot en relevant netwerk (of je weet dit snel op te bouwen);
  • sterke communicatieve vaardigheden;
  • proactieve houding, je zet net dat stapje extra;
  • creativiteit;
  • overtuigingskracht op basis van kennis en inhoud;
  • doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid;
  • een gezonde dosis humor en flair.

  Indien je belangstelling hebt, dan nodigen wij je graag uit om jouw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk dinsdag 5 december a.s. te mailen aan vacature@talent-performance.nl met een duidelijke vermelding van Senior Recruiter. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 december. Voor meer informatie of het uitgebreide profiel kun je contact opnemen met Laura Wilpstra: laura@talent-performance.nl / 050-4092720 of 06-20315501.

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland biedt begeleiding en behandeling op het terrein van de gespecialiseerde jeugdhulpverlening aan kinderen, jeugdigen en ouders die tijdelijk ondersteuning bij ernstige ontwikkelingsproblemen, veiligheids- en opvangvragen nodig hebben Met circa 560 medewerkers, verspreid over verschillende locaties in Friesland en meer dan 650 pleeggezinnen biedt Jeugdhulp Friesland jaarlijks hulp aan ruim 3000 kinderen, jongeren en gezinnen. De Raad van Toezicht kent zes leden en houdt toezicht op het beleid en bestuur van Jeugdhulp Friesland. In de praktijk fungeert de Raad op basis van deskundigheid en inzicht ook als klankbord voor de Raad van Bestuur.

  Meer informatie...

  lid Raad van Toezicht

  Reactietermijn gesloten.Jeugdhulp Friesland biedt begeleiding en behandeling op het terrein van de gespecialiseerde jeugdhulpverlening aan kinderen, jeugdigen en ouders die tijdelijk ondersteuning bij ernstige ontwikkelingsproblemen, veiligheids- en opvangvragen nodig hebben Met circa 560 medewerkers, verspreid over verschillende locaties in Friesland en meer dan 650 pleeggezinnen biedt Jeugdhulp Friesland jaarlijks hulp aan ruim 3000 kinderen, jongeren en gezinnen. De organisatie heeft als missie en visie dat kinderen en jeugdigen het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. De organisatie wil het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen door de eigen kracht van het kind, de jongere, en het gezin te versterken, de zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Jeugdhulp Friesland staat op het standpunt dat op basis van een ernstige hulpvraag alle kinderen, jeugdigen en ouders in Friesland het recht hebben op passende, kwalitatief goede en efficiënte hulpverlening. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode van een van de leden zoekt Jeugdhulp Friesland.

  De Raad van Toezicht kent zes leden en houdt toezicht op het beleid en bestuur van Jeugdhulp Friesland. In de praktijk fungeert de Raad op basis van deskundigheid en inzicht ook als klankbord voor de Raad van Bestuur. Belangrijke uitgangspunten voor het vervullen van de functie zijn: teamgeest; integriteit; onafhankelijkheid en betrokkenheid. Naast algemene kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid. De Raad van Toezicht vergadert zes tot acht keer per jaar en streeft naar professionele, effectieve ondersteuning van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, de contacten met de Ondernemingsraad, Pleegouderraad en Cliëntenraad en voor educatie. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 120 uur per jaar.

  Voor de vacature die per 1 maart 2018 ontstaat wordt een kandidaat gezocht met:

 • een sterk bedrijfseconomisch profiel;
 • kennis van IT (bij voorkeur in de zorg) en digitale ontwikkelingen;
 • kennis van de nieuwe ontwikkelingen in de administratie;
 • kennis van cultuurverandering in het werken;
 • kennis van en ervaring met aanbestedingstrajecten.
 • Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat;

 • affiniteit heeft met de zorg en de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt;
 • over algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring beschikt;
 • beschikt over de kennis en de ervaring om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen heeft om op een constructieve wijze de bestuurder te adviseren, waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen governance en guidance;
 • beschikt over een open attitude, integriteit en verantwoordelijkheidsbesef en een onafhankelijke opstelling kiest, reflectie heeft op de eigen rol, invloed en gedrag en de bereidheid om daarop aangesproken te worden en omgekeerd anderen daarop aan te spreken;
 • het vermogen heeft om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • beschikt over relevante netwerken;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en die van de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt in het bijzonder, kan vrijmaken.
 • Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 23 november a.s. uw CV en begeleidende brief mailen aan: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Jeugdhulp Friesland. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Directeur

  Reactietermijn gesloten.De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is in 1992 opgericht na een fusie van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (KNRV) en de Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine handelsvaart (VNRK). De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) behartigt de belangen van haar leden en zoveel als mogelijk ook voor de geassocieerde leden. Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor de opdracht die het bureau heeft en de rol die het vervult voor de leden en de geassocieerde leden.

  Meer informatie...

  Directeur

  Reactietermijn gesloten.Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor de opdracht die het bureau heeft en de rol die het vervult voor de leden en de geassocieerde leden. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat u direct leiding geeft aan de medewerkers van het bureau en verantwoordelijk bent voor onder meer:

  • het ontwikkelen van strategisch beleid en de vertaling daarvan naar uitvoering;
  • de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties, samenwerkingspartners en de ambtelijke en politieke leiding van de relevante departementen;
  • de acquisitie van en het contact met de leden;
  • een gezonde financiële bedrijfsvoering; het personeels- en organisatiebeleid en het public relations- en marketingbeleid;
  • de inhoudelijke voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.

  U rapporteert rechtstreeks aan het bestuur.

  Functie-eisen
  Voor het succesvol kunnen vervullen van deze functie wordt van u verwacht dat u een WO-werk- en denkniveau heeft en beschikt over:

  • ervaring in het managen van professionals op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
  • uitstekende lobbyvaardigheden;
  • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
  • het vermogen om een visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar strategisch beleid;
  • goede kennis van de zeevaartsector of het vermogen zich de noodzakelijke kennis snel eigen te maken;
  • inzicht in het functioneren van ambtelijke organisaties in relatie tot het bedrijfsleven;
  • ervaring met het omgaan met media;
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

  De inhoud van de functie betekent dat u enkele weken per jaar in het buitenland verblijft.

  Het profiel
  De directeur die gezocht wordt heeft een hands-on mentaliteit en kan gemakkelijk schakelen van strategisch, naar tactisch en operationeel niveau. U bent ondernemend, resultaatgericht en besluitvaardig. Als directeur toont u leiderschap door richtinggevend te zijn, ruimte te geven, te stimuleren en te motiveren. U schept een werkklimaat waarin gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten en capaciteiten van de medewerkers van het bureau en waarin medewerkers gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen. Bij de aansturing van de processen kiest u de stijl van ‘passend organiseren’, brengt en houdt u de medewerkers in positie en bent daarbij faciliterend.

  U begrijpt goed hoe politiek- bestuurlijke processen verlopen en wat voor de leden van de KVNR van belang is. Daarbij heeft u een goede antenne voor de ontwikkelingen in de samenleving en het bedrijfsleven en beschikt u over een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. U kan snel schakelen en speelt (proactief) gemakkelijk in op de nationale en internationale ontwikkelingen waarmee de vereniging, haar leden en het bureau worden geconfronteerd. U maakt met uiteenlopende mensen gemakkelijk contact en bent communicatief sterk, ook in het beïnvloeden van anderen, waarbij u in staat bent om zowel de ander te overtuigen als om de gewenste en noodzakelijke commitment te verkrijgen. Bij het behalen van resultaten heeft u een goed oog voor de effecten van de besluiten die worden genomen, kunt u zich, indien nodig, flexibel opstellen en bent u in staat om over de eigen schaduw heen te stappen. Persoonlijke kenmerken zijn: samenwerkingsgericht, verbindend, energiek, niet risicomijdend, open en een goed vermogen tot zelfreflectie.

  De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
  De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) behartigt de belangen van haar leden en zoveel als mogelijk ook voor de geassocieerde leden. De leden, ruim 360 reders, zijn de in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water exploiteren. De geassocieerde leden, ongeveer 100, zijn organisaties en bedrijven die binding hebben met de Nederlandse zeescheepvaart, maar geen eigenaar zijn van zeeschepen of zeeschepen beheren in tegenstelling tot de gewone leden, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, verzekeraars, scheepsmakelaars, banken en ‘natte’ advocatuur. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is in 1992 opgericht na een fusie van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (KNRV) en de Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine handelsvaart (VNRK).

  Het bureau waar u leiding aan geeft is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan en de uitvoering daarvan, is het secretariaat van de vereniging en biedt ondersteuning aan het bestuur, de commissies, werkgroepen en aan individuele leden. Op het bureau (gevestigd in Rotterdam) werken professionals met kennis en know how over onder meer de maritieme arbeidsmarkt (onderwijs en bemanning), duurzaamheid (milieu, innovatie, veiligheid en kwaliteit) en ondernemingsklimaat (fiscaal, juridisch, assurantiën en scheepvaart politiek). De medewerkers volgen, denkend en handelend vanuit het belang van de leden, de nationale, Europese en internationale ontwikkelingen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 06-53897499 of 050-4092720. Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidend schrijven graag tegemoet. De sluitingsdatum van deze vacature is op donderdag 23 november a.s.

  Onze klanten

  Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

  • gezondheidszorg
  • chemische industrie
  • leisure
  • advocatuur
  • media
  • telecommunicatie
  • cultuur
  • food
  • overheid/publieke sector
  • ICT
  • afval en milieu
  • woningcorporatie
  • financiële dienstverlening
  • bouw
  • onderwijs
  • interieurbouw
  • politie
  • openbaar vervoer
  • grafische industrie
  • Zakelijke dienstverlening
  • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • ontwikkelingswerk