Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

Superintendent

MF Shipping Group is een onafhankelijke scheepsmanagement- onderneming die opgericht is in 1994. De organisatie biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de wereld. Momenteel heeft MF Shipping Group de uitdagende taak om voor haar klanten 10 tanker nieuwbouwprojecten te begeleiden, zowel in Nederland als in China. MF Shipping Group is op zoek naar een bevlogen Superintendent met een grote passie voor de scheepsvaart. De Superintendent is verantwoordelijk voor de gehele technische en nautische begeleiding van de schepen die de MF Shipping Group in management heeft.

Meer informatie...

Superintendent

MF Shipping Group is op zoek naar een bevlogen Superintendent met een grote passie voor de scheepsvaart. De Superintendent is verantwoordelijk voor de gehele technische en nautische begeleiding van de schepen die de MF Shipping Group in management heeft. Dit vraagt veel flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een behoorlijke mate van zelfredzaamheid. De Superintendent heeft ook veel te maken met klanten en hun specifieke wensen en eisen. Iets dat sensitiviteit met betrekking tot anderen vergt.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur Hogere Zeevaartschool of Diploma Scheepswerktuigkundige B of C;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de scheepvaart, bij voorkeur als Superintendent/Technisch inspecteur of minimaal 3 jaar relevante ervaring in combinatie als Hoofdwerktuigkundige of als manager in een technische/nautische omgeving;
 • Ervaring met chemicaliën tankers is een must;
 • Bekendheid met internationale wet- en regelgeving (IMO);
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen;
 • Goede contactuele- en communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré;
 • Kennis van automatiseringssystem, zoals Word, Excel en database programma’s;
 • Flexibel met betrekking tot werktijden.

De Superintendent is bevoegd om schepen te inspecteren en alle support te geven die noodzakelijk is voor de dagelijkse operatie en tevens is de Superintendent budgetverantwoordelijk. De functie is in de organisatie opgenomen als lijnfunctie en wordt aangemerkt als ‘Key staff member’. De Superintendent rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst.

MF Shipping Group
MF Shipping Group is een onafhankelijke scheepsmanagement- onderneming die opgericht is in 1994. De organisatie biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de wereld. MF Shipping Group ondersteunt, faciliteert en ontzorgt scheepseigenaren rondom alle facetten van scheepsmanagement en vlootbeheer. Op dit moment telt de organisatie ongeveer 1000 medewerkers en beheren zij een vloot van rond de 50 schepen waaronder ook nieuwbouwschepen waarvan de bouw ook is/wordt begeleid.

Momenteel heeft MF Shipping Group de uitdagende taak om voor haar klanten 10 tanker nieuwbouwprojecten te begeleiden, zowel in Nederland als in China. Daardoor zal de vloot tussen eind 2018 en 2020 veranderen. (Het gaat daarbij o.a. om IMO2 tankers intermediate size van 17500 DWT, IMO2 tankers small size 8000 DWT die LNG voortgestuwd zijn en cement nieuwbouw 8000DWT op LNG).

Arbeidsvoorwaarden
MF Shipping Group biedt een prettige werkomgeving en een grote mate van zelfstandigheid. De primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de functie.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk 22 juni a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van MF Shipping Group. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan, met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Als directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe geeft u leiding aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en de lokale bibliotheken en bent u integraal verantwoordelijk voor de organisatie.

Meer informatie...

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten.

Directeur-bestuurder Biblionet Drenthe

Als directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe geeft u leiding aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en de lokale bibliotheken en bent u integraal verantwoordelijk voor de organisatie. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat u verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, gericht op het bevorderen van de kwaliteit, de samenhang en de  innovatie van de met Biblionet Drenthe verbonden bibliotheken en de uitvoering van de wettelijke taken zoals die vastgelegd zijn in de PIO (provinciale ondersteuningsinstelling) in het belang van duurzaam en innovatief bibliotheekwerk voor de inwoners van Drenthe. Daarmee bent u ook verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, het marketing- en communicatiebeleid, het personeels- en organisatiebeleid en het financiële resultaat. Als  ‘boegbeeld’ van de organisatie zorgt u voor de externe representatie, voor de verbinding van buiten naar binnen, voor het opbouwen en onderhouden van contacten met externe relaties waaronder met beleidsmedewerkers en bestuurders van provincie en gemeenten, VNO-NCW, de vakbonden, directies van alle relevante Drentse organisaties en regionale en landelijke partners in het culturele landschap, zoals de Vereniging voor Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.U geeft direct leiding aan de manager provinciaal, manager lokaal, manager financiën, de beleidsmedewerker, de coördinator secretariaat en de coördinator HRM.

De directeur-bestuurder die wordt gezocht is een (maatschappelijk) ondernemer, commercieel, innovatief en met een scherp oog voor marktontwikkelingen en weet daarop in te spelen. U bent toegankelijk, staat open voor gedachten en meningen van anderen en werkt vanuit de verbinding. Bij de aansturing van de organisatie toont u leiderschap, bent u richting gevend, faciliterend, stelt u heldere kaders en doelen en pakt waar nodig door. Daarbij laat u de verantwoordelijkheid liggen waar het kan. U heeft het vermogen om draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en weet de stakeholders (waaronder de medewerkers en de vrijwilligers) mee te nemen in de verandering. Persoonlijke eigenschappen die u typeren zijn: authentiek, energiek, ambitieus in het behalen van resultaten, stevig, stabiel, communicatief en samenwerkingsgericht. Daarnaast wordt van u verwacht dat u beschikt over:

 • een bedrijfskundige opleiding op WO-niveau;
 • ervaring als bestuurder of op een vergelijkbaar niveau;
 • expertise in de bedrijfsvoering en financieel goed onderlegd;
 • analytisch en strategisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met cultuur en de maatschappelijke opdracht die bibliotheken hebben;
 • ervaring met en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en dat u daar gemakkelijk mee om weet te gaan;
 • ervaring met veranderingsprocessen.

Ervaring met het samenwerken met vrijwilligers is een pre.

U bent woonachtig in Noord-Nederland of bent bereid om daar naartoe te verhuizen.

Biblionet Drenthe
Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan, met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Drenthe. Naast de uitvoering van het basisbibliotheekwerk in negen Drentse gemeenten adviseren en ondersteunen zij ook organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Zij geven tevens kennis vanuit de landelijke infrastructuur door aan alle basisbibliotheken in Drenthe. Daarmee vervullen zij een schakelfunctie. Stichting Biblionet Drenthe heeft 140 medewerkers (81 FTE) en 500 vrijwilligers. Biblionet Drenthe is een organisatie in verandering; van introvert naar meer extrovert, van taakgedreven naar klant- en resultaatgericht.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Graag zien wij uw CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijkdonderdag 7 juni a.s.reageren naar: vacature@talent-performance.nlonder vermelding van Biblionet Drenthe.

Directeur Bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten

Meer informatie...

Directeur Bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten

Noorderbreedte is op zoek naar een energieke, positief ingestelde, ondernemende directeur bedrijfsvoering met een stevige persoonlijkheid. Iemand die initiatief neemt, aanpakt en doorpakt, maar daarbij zeker ook veiligheid en vertrouwen biedt.

De kandidaat is duidelijk in de communicatie, gaat de dialoog aan, biedt tegenspel en weet mensen, indien nodig, aan te spreken. Als motiverende directeur weet de kandidaat medewerkers in beweging te krijgen en mee te nemen in veranderingen, te stimuleren en te coachen.

In de aanpak is de kandidaat nuchter, pragmatisch, oplossingsgericht en proactief denkend en handelend. Er wordt in grote lijnen gedacht, maar er is ook een scherp oog voor details. De kandidaat die we zoeken heeft flair, humor en relativeringsvermogen. Verder heeft de directeur die wij zoeken  een goed ontwikkeld inzicht in bestuurlijke- en politieke verhoudingen, is samenwerkingsgericht en werkt vanuit de verbinding. Hij of zij heeft visie op digitalisering en ruime financiële ervaring in de zorg.

Om de functie succesvol inhoud te geven worden verder de volgende eisen gesteld:

 • een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau;
 • ruime managementervaring in een vergelijkbare functie, in een grote complexe organisatie en ervaring met of begrip van de bekostigings-methodiek binnen de zorg;
 • ervaring met veranderprocessen;
 • het vermogen om op bestuurlijk en strategisch niveau te werken.

Als directeur bedrijfsvoering bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Noorderbreedte. U geeft leiding aan de bedrijfsonderdelen Vastgoed & Facilitaire zaken, Inkoop, Financiën & Zorgadministratie, IT en Finance & Control. U treedt als adviseur en als (kritische) sparringpartner op het gebied van bedrijfsvoering op voor de directeur-bestuurder en voor de leden van het management team. U bent tevens gesprekspartner voor de auditcommissie van de Raad van Commissarissen waartoe u rechtstreeks toegang heeft. U heeft regelmatig overleg met de financiële commissie van de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad.

U kent de politieke context waarin wordt gewerkt. U volgt ontwikkelingen in de zorgmarkt en op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen en anticipeert op een proactieve wijze op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. U draagt bij aan het meerjarenbeleid van de organisatie, waarbij u specifiek aandacht heeft voor de beleidsterreinen waar u direct verantwoordelijk voor bent.

Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt op 15 locaties in Friesland veilige, persoonsgerichte en liefdevolle zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals Korsakov, gerontopsychiatrie- en Huntington-cliënten. De cliënten van Noorderbreedte hebben complexe, intensieve zorg nodig. Als specialistop dit gebied in Friesland biedt Noorderbreedte deze zorg met circa 2.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers in vijftien woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats in FWG 80, op basis van de CAO Ziekenhuizen (gaat over naar CAO VVT).

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag 31 mei a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Noorderbreedte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53987499.

Drie leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten Zienn en Het Kopland zijn gedegen organisaties voor maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang.
Zienn en Het Kopland werken sinds 2015 samen vanuit een gezamenlijke missie met als drijfveer het duurzaam voorkomen van dakloosheid en huiselijk geweld. Deze missie sluit aan bij de visie: een samenleving waarin kinderen en volwassenen veilig kunnen opgroeien. Dit vanuit het besef dat niet iedereen volledig zelfredzaam is en zelf verantwoordelijkheid kan dragen. De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen een of meer aandachtsgebieden. Voor de vacatures die ontstaan wordt gezocht naar kandidaten voor de aandachtsgebieden: (geestelijke) gezondheidszorg, bestuurlijk-juridisch en financieel-economisch.

Meer informatie...

Drie leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.

Zienn en Het Kopland zijn gedegen organisaties voor maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang.
Zienn en Het Kopland werken sinds 2015 samen vanuit een gezamenlijke missie met als drijfveer het duurzaam voorkomen van dakloosheid en huiselijk geweld. Deze missie sluit aan bij de visie: een samenleving waarin kinderen en volwassenen veilig kunnen opgroeien. Dit vanuit het besef dat niet iedereen volledig zelfredzaam is en zelf verantwoordelijkheid kan dragen. Het streven is dat mensen zich, binnen de mogelijkheden die zij hebben, maximaal kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk zelf de regie nemen. Het gaat daarbij om hoe iemand zich voelt: “ik doe er toe en ik tel mee”. Zienn en Het Kopland kunnen lokaal maatwerk bieden en inspringen op lokale afspraken/wensen.

“We zijn er met opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden.”

Binnen Zienn-Het Kopland ontstaan vacatures voor

drie leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen een of meer aandachtsgebieden. Voor de vacatures die ontstaan wordt gezocht naar kandidaten voor de aandachtsgebieden: (geestelijke) gezondheidszorg, bestuurlijk-juridisch en financieel-economisch.

Lid Raad van Toezicht – financieel-economisch
Een kandidaat met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau, ruime kennis van en ervaring met financiën en inzicht in vraagstukken met betrekking tot bedrijfsvoering, bij voorkeur in de zorg, het sociale domein en het openbaar bestuur. De kandidaat beschikt over de deskundigheid die nodig is om kritisch toezicht te houden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. De kandidaat wordt voorzitter van de auditcommissie.

Lid Raad van Toezicht – (geestelijke) gezondheidszorg
Een kandidaat die over ruime ervaring beschikt in de (bij voorkeur geestelijke) gezondheidszorg en daarin werkzaam is op strategisch niveau. De kandidaat beschikt over kennis van de financiële en bestuurlijke verhoudingen en is in staat om op strategisch niveau een bijdrage te leveren als toezichthouder. De kandidaat zal op voordracht van de centrale ondernemingsraad worden benoemd.

Lid Raad van Toezicht – bestuurlijk-juridisch
Een kandidaat met kennis van en ervaring met algemene juridische en bestuurlijke zaken/verhoudingen in de samenleving. Hij of zij heeft ervaring met en kennis van statuten, interne regelingen en arbeidsregelingen. De kandidaat zal op voordracht van de cliëntenraad worden benoemd.

Voor alle leden van de Raad geldt dat zij:

• inzicht hebben in het sociale domein en affiniteit met de doelstelling, missie en visie van de organisatie;
• kennis hebben van besturing c.q. ervaring hebben als bestuurder en/of als toezichthouder;
• op strategisch niveau kunnen functioneren;
• inzicht kunnen ontwikkelen in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
• de beschikking hebben over een relevant netwerk.
Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat zij beschikken over:
• een integere opstelling en de bereidheid hebben om zich te verantwoorden;
• het vermogen om zich onafhankelijk op te stellen;
• het vermogen om in een collegiaal team te functioneren;
• voldoende tijd en energie om de functie goed te kunnen vervullen;
• de bereidheid om de deskundigheid te bevorderen door het volgen van relevante cursussen, congressen en seminars.
Tevens wordt van de kandidaten verwacht dat zij woonachtig en/of werkzaam zijn in het werkgebied van Zienn-Het Kopland. Gelet op de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar vrouwen.

De Raad van Toezicht komt in de regel zes keer per jaar formeel plenair bijeen. De Auditcommissie vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De Remuneratiecommissie vergadert gemiddeld drie maal per jaar. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 120 tot 150 uur per jaar.

Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk 31 mei te mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding naar welke vacature u solliciteert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Manager Personeel en Ontwikkeling

Reactietermijn gesloten Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Het is een stichting voor onderwijs en begeleiding met 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Catent is op zoek naar een samenwerkingsgerichte, verbindende manager Personeel en Ontwikkeling dieinnovatief is, initiatiefrijk en een creatieve probleemoplosser. De kandidaat heeft een hands-on mentaliteit en is een stevige persoonlijkheid: zelfbewust en zelfverzekerd. Hij of zij heeft inlevingsvermogen en is toegankelijk.

Meer informatie...

Manager Personeel en Ontwikkeling

Reactietermijn gesloten.

Catent is op zoek naar een samenwerkingsgerichte, verbindende manager Personeel en Ontwikkeling die innovatief is, initiatiefrijk en een creatieve probleemoplosser. De kandidaat heeft een hands-on mentaliteit en is een stevige persoonlijkheid: zelfbewust en zelfverzekerd. Hij of zij heeft inlevingsvermogen en is toegankelijk. De kandidaat die gezocht wordt heeft een goed oog voor de verschillende belangen, is een stevige gesprekspartner, gaat de dialoog aan, is helder en duidelijk in de communicatie en durft mensen waar nodig aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De kandidaat is organisatiebewust en heeft een visie op hoe medewerkers te binden en te boeien. Kennis en ervaring op het gebied van strategisch personeelsbeleid alsmede reflectie op eigen handelen en communicatieve vaardigheden sluiten daar op aan. Als leidinggevende is hij of zij een manager die ruimte geeft en anderen weet te inspireren en te stimuleren.

Om de functie succesvol inhoud te geven worden de volgende eisen gesteld:

 • een relevante opleiding op hbo-/wo-niveau;
 • ruime werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • affiniteit met onderwijs en inzicht in de cultuur van het onderwijs;
 • het vermogen en de ervaring om een visie te ontwikkelen deze te vertalen naar human resources beleid, hiervoor draagkracht te creëren en de implementatie te ondersteunen en te bevorderen;
 • brede en gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van ontwikkelingen op het beleidsterrein personeel en organisatie, de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving en van personeelsinstrumenten;
 • vaardig in het toetsen van regelingen en procedures, de vertaling naar aanpassingsvoorstellen en in het adviseren met betrekking tot rechtspositionele zaken;
 • het onderschrijven van de doelstelling van de stichting en in staat zijn om de identiteit van de stichting uit te dragen.

De manager personeel en ontwikkeling is sparringpartner voor het College van Bestuur en directeuren op het gebied van personeelsbeleid en -ontwikkeling en opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij/zij ontwikkelt, implementeert en evalueert integraal personeelsbeleid voor Stichting Catent. De manager is de direct leidinggevende voor de overige (drie) stafmedewerkers van het bestuurskantoor en krijgt ondersteuning van een personeelsadviseur. De personeels- en salarisadministratie wordt verzorgd door een extern bureau. De manager legt verantwoording af aan (de voorzitter van) het College van Bestuur over de afgesproken en gerealiseerde resultaten en maakt deel uit van het directeurenberaad.

Stichting Catent
Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Het is een stichting voor onderwijs en begeleiding met 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ongeveer 5.000 leerlingen. Catent is een waarden- gestuurde stichting en baseert zich van oorsprong op een katholiek-christelijke grondslag waarbij andere overtuigingen niet uit het oog worden verloren. Voor meer informatie verwijzen we graag naar: www.catent.nl

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris is gebaseerd op schaal 12 van de cao po. De standplaats is Zwolle.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag24mei uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Catent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

voorzitter en lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling voor primair onderwijs in de gemeente Zuidwest-Friesland. De 15 scholen die onderdeel zijn van Palludara zijn gevestigd in de stad Sneek en een aantal dorpen die daar omheen liggen. Op deze scholen krijgen ongeveer 2.300 kinderen les. Er werken circa 250 medewerkers, dit in zowel onderwijzende als in ondersteunende functies als management. Vanuit de christelijke levensvisie staan binnen de organisatie de optimale ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind centraal. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De werkwijze van de Raad ligt vastgelegd in de statuten en de Raad past de code ‘goed bestuur in het primair onderwijs’ toe. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Vanwege reglementaire redenen ontstaan er twee vacatures.

Meer informatie...

voorzitter en lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. 

Stichting Palludara is een onderwijsinstelling voor primair onderwijs in de gemeente Zuidwest-Friesland. De 15 scholen die onderdeel zijn van Palludara zijn gevestigd in de stad Sneek en een aantal dorpen die daar omheen liggen. Op deze scholen krijgen ongeveer 2.300 kinderen les. Er werken circa 250 medewerkers, dit in zowel onderwijzende als in ondersteunende functies als management. Vanuit de christelijke levensvisie staan binnen de organisatie de optimale ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind centraal. Dat komt ook tot uitdrukking in de naam die de organisatie een aantal jaren geleden heeft gekozen. Palludara is opgebouwd uit twee woorden: Pallu dat “onderscheiden” betekent en “Dara ”hetgeen betekent “Parel der wijsheid”. De onderwijsorganisatie wil zich onderscheiden door de kwaliteit van het onderwijs dat aangeboden wordt en daarbij alle kinderen “wijsheid” meegeven. Daarbij gaat het om zowel kennisoverdracht als om vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen ontplooien en handhaven. Palludara richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat betekent dat de samenwerking met kinderopvang, peuterspeelzalen en het voorgezet onderwijs nadrukkelijk wordt gezocht. Vanwege reglementaire redenen ontstaan er de vacatures

voorzitter en lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De werkwijze van de Raad ligt vastgelegd in de statuten en de Raad past de code ‘goed bestuur in het primair onderwijs’ toe. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur en een (kritische) sparringpartner die gevraagd en ongevraagd adviseert en de bestuurder uitdaagt om de ambitie die er ligt te realiseren.

Voorzitter Raad van Toezicht
Voor de functie van voorzitter wordt een kandidaat gezocht met ruime bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau, bij voorkeur in het onderwijs. Als voorzitter zorgt hij of zij ervoor dat: de Raad werkt als een team, met goede onderlinge verhoudingen; de dialoog goed wordt gevoerd en tegelijkertijd dat de Raad slagvaardig en besluitvaardig is en goed bewaakt wat de rol van het College van Bestuur is en die van de Raad van Toezicht. Tussen de reguliere vergaderingen in heeft de voorzitter regelmatig bilateraal overleg met de bestuurder en bereidt in samenwerking met de bestuurder de vergaderingen voor. Hij of zij is vaak het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder bij lastige situaties. Dit betekent dat de voorzitter ervoor zorgt dat de raad goed aangesloten blijft bij datgene wat tussen hem of haar en de bestuurder wordt uitgewisseld.

Van de voorzitter die wordt gezocht wordt verwacht dat hij of zij:
• ruime bestuurlijke ervaring heeft op een eindverantwoordelijk niveau, bij voorkeur in het onderwijs;
• beschikt over strategisch en beleidsmatig inzicht en in staat is om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen en het beleid en de uitvoering daarvan te toetsen;
• in staat is om als werkgever en als sparringpartner van de bestuurder op te treden;
Ervaring als voorzitter van een Raad van Toezicht is een pre.

Lid Raad van Toezicht – financieel-economisch
Voor deze positie wordt een kandidaat gezocht met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau. Iemand die ruime ervaring heeft in een financieel eindverantwoordelijke, of vergelijkbare, positie en bij voorkeur ook ervaring heeft met financiën binnen het onderwijs. De kandidaat weet op een ondernemende wijze om te gaan met de verschillende (financiële) vraagstukken, denkt in grote lijnen, maar heeft ook, wanneer dat nodig is, oog voor de details. Daarbij heeft de kandidaat tevens een scherp oog voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:
• zich verbonden voelen met de christelijke identiteit die Palludara heeft;
• affiniteit hebben met het onderwijs en de dynamiek begrijpen die past bij het onderwijs;
• op strategisch niveau kunnen functioneren;
• bekend zijn met de beginselen van good governance;
• woonachtig en/of werkzaam zijn in Noord-Nederland.

Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden personen en hun echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die:

• in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van Palludara zijn geweest;
• in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met Palludara hebben gehad;
• een functie bekleden waarvan de werkzaamheden concurrerend zijn met de belangen van de stichting Palludara of waardoor er een ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding die de functie van voorzitter vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar en de tijdsbesteding van het lid zal ongeveer 120 uur per jaar zijn.

Belangstelling
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag 17 mei uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Palludara en te vermelden naar welke functie uw belangstelling uitgaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Bestuurssecretaris

Reactie termijn gesloten. Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke regeling SW ‘Fryslân’, waarin de acht gemeenten participeren, de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarvoor zoekt en onderhoudt Caparis een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Als bestuurssecretaris vervult u met betrekking tot de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol voor de directeur-bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en voor de Raad van Commissarissen.

Meer informatie...

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten.

Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke regeling SW ‘Fryslân’, waarin de acht gemeenten participeren, de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarvoor zoekt en onderhoudt Caparis een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Caparis kijkt welk werk bij mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt past, ontwikkelt en bemiddelt mensen naar regulier of beschut werk en zorgt voor begeleiding indien een bedrijf dat wenst. Op dit moment werken er circa 2.300 mensen. Per 1 mei ontstaat een vacature voor de functie van

Bestuurssecretaris

Als bestuurssecretaris vervult u met betrekking tot de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol voor de directeur-bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en voor de Raad van Commissarissen.

Dit betekent onder meer dat u in opdracht van de directeur/bestuurder (strategische) beleidsnotities voorbereidt en schrijft; de uitvoering van het beleid monitort; de (beleids-)voorstellen, waaronder die van MT-leden, toetst aan de wet- en regelgeving; ondersteuning biedt bij de communicatie en informatiestroom tussen de directeur-bestuurder en het managementteam, de ondernemingsraad en de AVA; het overleg met het managementteam, de ondernemingsraad en de AVA voorbereidt; de rol van secretaris vervult voor de Raad van Commissarissen en de AVA; sparringpartner bent voor de directeur-bestuurder en voor de directeur Bedrijfsvoering en het bestuurssecretariaat, de afdeling communicatie, de afdeling juridische zaken en de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad aanstuurt.

U bent communicatief sterk, verbindend, maakt gemakkelijk contact met anderen en weet mensen op een positieve wijze te beïnvloeden. U bent een strategisch denker met analytische vaardigheden en sterk in het voeren van regie. U stelt zich onafhankelijk op, bent in staat om de dialoog te voeren en waar nodig tegenspel te bieden. U beschikt over mensenkennis, bent sensitief en heeft een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen. U bent servicegericht en stelt u proactief op. U bent accuraat, planmatig en behoudt goed het overzicht. Van u wordt tevens verwacht dat u beschikt over:
– een relevante academische opleiding;
– het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken;
– het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken en te schrijven;
– ervaring met zowel interne als externe bestuurlijke processen in complexe omgevingen;
– een goed oog voor zowel interne als externe politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
– uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
Kennis over het sociale domein is een (sterke) pre.

Het betreft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk donderdag 12 april uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Caparis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

Drie leden Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten.Interzorg Nederland is een zorgorganisatie die een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings en servicemogelijkheden levert aan cliënten in Noord- en Midden-Drenthe. Er wordt zorg verleend aan 1.300 mensen op één van de negen locaties, of bij hen thuis door Wijkzorg. De organisatie is eind jaren ‘90 ontstaan door het samengaan van negen zorginstellingen in Noord- en Midden-Drenthe. Interzorg bestaat uit de service-, (woon)zorg- en expertisecentra: Anholt, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik in Assen; Hendrik Kok in Rolde; De Driemaster in Smilde; De Hoprank in Peize; De Hullen in Roden en Kornoeljehof in Vries.

Meer informatie...

Drie leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.

Interzorg Nederland is een zorgorganisatie die een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings en servicemogelijkheden levert aan cliënten in Noord- en Midden-Drenthe. Er wordt zorg verleend aan 1.300 mensen op één van de negen locaties, of bij hen thuis door Wijkzorg. De organisatie is eind jaren ‘90 ontstaan door het samengaan van negen zorginstellingen in Noord- en Midden-Drenthe. Interzorg bestaat uit de service-, (woon)zorg- en expertisecentra: Anholt, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik in Assen; Hendrik Kok in Rolde; De Driemaster in Smilde; De Hoprank in Peize; De Hullen in Roden en Kornoeljehof in Vries. De organisatie werkt nauw samen met gespecialiseerde partijen om zo de aanwezige expertise te versterken. Ook hecht Interzorg aan een goede samenwerking met de regionale overheden om zo goed ingebed te blijven in de directe omgeving. Er is een strategische keuze gemaakt voor de zware complexe zorgvraag. Dit houdt in dat de organisatie de omslag heeft gemaakt van het bieden van zorg zonder behandeling naar het bieden van zorg met behandeling. De organisatie brengt focus aan in het zorgaanbod, onder andere door de regio-overstijgende expertisecentra Nieuw Graswijk, Hendrik Kok en Anholt die specialistische zorg bieden op het gebied van dementie en niet-aangeboren hersenletsel, ouderen met een visuele beperking, revalidatie en reactivering en palliatieve en terminale zorg. I.v.m. aftreden van drie leden worden er gezocht

drie leden Raad van Toezicht

Voor de drie vacante posities wordt gezocht:
• een kandidaat met een sterk financieel-bedrijfseconomisch profiel;
• een kandidaat met een zorginhoudelijke achtergrond;
• een kandidaat met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en human resources

Voor de kandidaat met een sterk financieel-bedrijfseconomisch profiel gaat de voorkeur uit naar iemand met financiële expertise met kennis van financiën in de zorg en ervaring met juridische vraagstukken. De kandidaat gaat deel uitmaken van de Auditcommissie.

Van de kandidaat met ruime (para-)medische kennis en ervaring in de gezondheidszorg wordt tevens verwacht dat hij of zij een visie heeft op wat kwaliteit en veiligheid in de zorg betekent en beschikt over ervaring met de eerstelijns gezondheidszorg. Iemand die begrijpt welke vereisten er aan de zorg worden gesteld op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 in werking is getreden. Deze kandidaat gaat deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Van de kandidaat met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en human resources management wordt verwacht dat hij of zij ruime managementervaring heeft in de top van complexe organisaties. Deze kandidaat zal lid worden van de Bestuurscommissie.

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de Zorg en de statuten en het reglement van de organisatie. De Raad houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. Daarnaast is de Raad de werkgever van de Raad van Bestuur en treedt hij als klankbord voor de Raad van Bestuur op en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. De tijdsbesteding die de functie vraagt is ongeveer 150 uur per jaar.

• Gelet op de samenstelling van de Raad zal bij de selectie de voorkeur uitgaan naar kandidaten die in het noorden woonachtig zijn en/of werken en het streven is er op gericht dat minimaal één van de vacatures vervuld gaat worden door een vrouw en voor minimaal één van de vacatures geldt tevens dat de kandidaat dient te beschikken over toezichthoudende ervaring. Van alle drie de kandidaten wordt verwacht dat zij een academisch werk- en denkniveau hebben en beschikken over:
• binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichting Interzorg;
• brede maatschappelijke belangstelling;
• affiniteit met de zorg voor (kwetsbare)( ouderen en jong dementerenden;
• inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in grote organisaties dan wel toonaangevend in haar/zijn branche (vakgebied);
• een regionaal, eventueel landelijk, netwerk en bereidheid tot inzet van dit netwerk.

Indien u belangstelling heeft dan nodigen wij u graag uit om uw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk vrijdag 6 april te mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding naar welke vacature u solliciteert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, telefoon:050-4092720 of 06-53897499.

Directeur / Bestuurder

Reactie termijn gesloten.VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De stichting is op 31 december 2008 opgericht en biedt asielzoekers en vluchtelingen persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang, maatschappelijke participatie en integratie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is gevestigd in Groningen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is actief in 28 gemeenten en heeft 11 ACZ’s plus locatie Ter Apel (“asielhoofdstad”). Er werken 150 betaalde medewerkers en 2.000 vrijwilligers. Als directeur-bestuurder geeft u op strategisch en tactisch niveau leiding aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bent u integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de uitvoering daarvan op het gebied van bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraad (de raad van de vrijwilligers) en de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.

Meer informatie...

Directeur / Bestuurder

Reactietermijn gesloten.

Directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De stichting is op 31 december 2008 opgericht en biedt asielzoekers en vluchtelingen persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang, maatschappelijke participatie en integratie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is gevestigd in Groningen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is actief in 28 gemeenten en heeft 11 ACZ’s plus locatie Ter Apel (“asielhoofdstad”). Er werken 150 betaalde medewerkers en 2.000 vrijwilligers.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie. Dit doet VluchtelingenWerk Nederland in de rol van metgezel, ondernemende idealist en bruggenbouwer. De leden van de vereniging zijn de vijf regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de AZC’s, locaties integratie en inburgeringslocaties. De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties met een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht van de eigen stichting. Er is een (landelijke) raad van toezicht die verantwoordelijk is voor het toezicht op (het bestuur van) de vereniging

Als directeur-bestuurder geeft u op strategisch en tactisch niveau leiding aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bent u integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de uitvoering daarvan op het gebied van bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraad (de raad van de vrijwilligers) en de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.

Van u wordt naast de verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland verwacht dat u een wezenlijke bijdrage levert aan het landelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het landelijk bestuur draagt namelijk gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Nederland. Van u wordt verwacht dat u een goed oog te heeft voor de effecten die het landelijk beleid heeft voor de eigen regio en zorg draagt voor de verbinding tussen het hoofdkantoor en de verschillende onderdelen van VluchtelingenWerk Noord-Nederland en tussen VluchtelingenWerk Noord-Nederland en de andere regio’s van VluchtelingenWerk Nederland. Op deze wijze draagt het bestuur gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geven van vorm en inhoud aan de één-organisatie-gedachte. De landelijke rol vraagt om een tijdsbesteding van ongeveer 40% en betekent dat u regelmatig in Amersfoort of Amsterdam werkzaam bent. Voor de organisatie is het van belang dat u een goede balans weet aan te brengen tussen de verantwoordelijkheden (en de daarbij behorende tijdsinvestering) als bestuurder op landelijk niveau en de verantwoordelijkheden als bestuurder op regionaal niveau.

De opdracht die er ligt vraagt om een directeur-bestuurder met affiniteit of ervaring met vluchtelingen, die de missie van de organisatie onderschrijft. Gezocht wordt iemand die aandacht heeft voor en betrokkenheid bij de medewerkers en de vrijwilligers binnen de organisatie. Een samenwerkingsgerichte netwerker die zichtbaar en toegankelijk is, die werkt vanuit de verbinding en communicatief sterk is. Een ambitieuze, ondernemende en innovatieve directeur-bestuurder die in staat is om de effecten van krimp alsmede van mogelijke groei voor de organisatie in goede banen te leiden. U ziet kansen, bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en heeft een goed gevoel voor verhoudingen. U maakt gemakkelijk contact met de verschillende stakeholders en toont de flexibiliteit die nodig is in een sterk aan verandering onderhevige omgeving.

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn dan ook: energiek, positief ingesteld, besluitvaardig en resultaatgericht, samenwerkingsgericht, duidelijk in de communicatie, openstaand voor meningen van anderen, onconventionele denker, durf, koersvast maar flexibel waar nodig, met humor en relativeringsvermogen.

Uw stijl van leiderschap kenmerkt zich als:
• faciliterend, stimulerend en enthousiasmerend;
• medewerkers en vrijwilligers meenemen in de verandering;
• zakelijke benadering maar met gevoel;
• richtinggevend en daarbij goed de focus weten te bewaren en prioriteiten te stellen;
• ruimte geven, zorgen voor draagvlak.

Verder dient u te beschikken over:
• een academisch werk- en denkniveau;
• analytisch en strategisch inzicht;
• de ervaring en het vermogen om op een eindverantwoordelijk niveau te werken, wat onder meer betekent het hebben van het vermogen om een strategische visie te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering;
• de lenigheid om te kunnen schakelen van verenigingsbelang naar stichtingsbelang en v.v.;
• ervaring binnen het Sociale Domein;
• sterk in de bedrijfsvoering en financieel goed onderlegd.

Het betreft een fulltime dienstverband voor gemiddeld 36 uur gemiddeld per week. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de CAO Welzijn gevolgd.
Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl met vermelding VWNN/directeur-bestuurder.
De reactietermijn sluit op donderdag 22 maart a.s.

lid Investeringscommissie N.V. NOM

Reactie termijn gesloten.De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en heeft als missie dat zij de permanente katalysator wil zijn van economische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken. De rol van de Investeringscommissie is het, vanuit een onafhankelijke
positie, kritisch beoordelen van de aanvragen die binnen komen voor het verstrekken van Participaties boven de € 200.000,- en daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de directie.

Meer informatie...

lid Investeringscommissie N.V. NOM

Reactietermijn gesloten.

De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en heeft als missie dat zij de permanente katalysator wil zijn van economische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken.

De NOM is een regionale ontwikkelingsbank en spant zich maximaal in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door de inzet van menskracht, kennis en ervaring en het haar toevertrouwde kapitaal. De NOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland. Het samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven in Noord- Nederland is daarbij leidend. De NOM richt zich met haar revolving fund op economische kansen op de langere termijn en vervult op professionele wijze de daarvoor benodigde brugfunctie tussen overheid, bedrijfsleven en kennis-/onderwijsinstellingen. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoekt de NOM een lid voor de Investeringscommissie

De rol van de Investeringscommissie is het, vanuit een onafhankelijke
positie, kritisch beoordelen van de aanvragen die binnen komen voor het verstrekken van Participaties boven de € 200.000,- en daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de directie. De commissie is “het zakelijke geweten”, denkt mee en is een klankbord en sparringpartner voor de directie met betrekking tot de aanvragen die worden gedaan.

Profiel
De persoon die wordt gezocht is een ondernemer die ook over een sterke intuïtie beschikt en snel ondernemersplannen en ondernemers kan doorgronden. Van het lid dat wordt gezocht wordt tevens verwacht dat hij of zij ruime ervaring heeft met het doen van investeringen (bij voorkeur in
verschillende ondernemingen), netwerkconstructies begrijpt, de dialoog niet uit de weg gaat en samenwerkt vanuit wederzijds respect op basis van inhoudelijke kennis.

Tijdsinvestering
De commissie komt eenmaal in de zes weken bijeen en waar nodig is er ook tussentijds overleg. Elke bijeenkomst duurt, inclusief voorbereiding,
ongeveer een dag. In totaal zal de functie ongeveer twee dagen per maand in beslag nemen. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op vrijdag plaats.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van NOM/Investeringscommissie. De reactietermijn sluit op donderdag 1 maart a.s. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Voorzitter College van Bestuur

Reactie termijn gesloten.Katholieke Pabo Zwolle is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. De hogeschool draagt met ongeveer 120 medewerkers bij aan de ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0–14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Als voorzitter van het College van Bestuur bent u eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die Katholieke Pabo Zwolle heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, de bedrijfsvoering en het financiële resultaat.

Meer informatie...

Voorzitter College van Bestuur

Reactie termijn gesloten.

Voorzitter College van Bestuur van Katholieke Pabo Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. De hogeschool draagt met ongeveer 120 medewerkers bij aan de ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0–14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Voor het handelen van de hogeschool als organisatie en het professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend: persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend, verbindend. Katholieke Pabo Zwolle heeft ruim 650 bachelor-, 150 Ad- en 50 masterstudenten. Jaarlijks verzorgt de hogeschool diverse vormen van professionalisering voor ruim 1300 leraren en schoolleiders. Studenten en cursisten waarderen Katholieke Pabo Zwolle al jaren als één van beste opleidingen van Nederland. Per 1 september 2016 zijn zij gestart met de Ad opleiding Pedagogische Professional Kind en Educatie en de Master Leadership in Education.

Als voorzitter van het College van Bestuur bent u eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die Katholieke Pabo Zwolle heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, de bedrijfsvoering en het financiële resultaat. De integrale verantwoordelijkheid betekent tevens dat u verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid, de positionering van de hogeschool, de verbinding van buiten naar binnen en het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op zowel regionaal, nationaal als ook internationaal niveau, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, het financiële resultaat en de goede samenwerking met de medezeggenschapsraad.

De opdracht die er ligt vraagt om een voorzitter College van Bestuur die ondernemend is, een bouwer, innovatief, met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om de organisatie en de medewerkers mee te nemen in de ontwikkeling van de hogeschool. Een voorzitter die weet wat leiderschap anno 2018 betekent. Die richting geeft en stuurt als het moet. Een voorzitter die mensen in beweging brengt, stimuleert, ruimte geeft en zorgt dat medewerkers ook zelf leiderschap tonen wanneer het gaat om hun werk of om hun eigen ontwikkeling. U bent iemand die zichzelf maar ook de medewerkers scherp houdt op het doel dat het altijd beter kan.

Uw stijl van werken zal ervaren worden als: werken vanuit verbinding en samenwerkingsgericht, zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar voor zowel medewerkers als studenten, duidelijk en helder in het stellen van de doelen en resultaten die behaald moeten worden, focus bewaren, keuzes maken, aanpakken en besluitvaardig. De persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: een stevige persoonlijkheid met levenservaring; authentiek; humor en relativeringsvermogen; empathisch en communicatief sterk; een open mind, objectief luisterend en een oor hebbend voor de mening en het oordeel van anderen en een goed vermogen tot zelfreflectie.

Van u wordt tevens verwacht dat u beschikt over:
• bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
• kennis en ervaring in het domein hoger beroepsonderwijs;
• het vermogen om te zorgen dat er een eigentijdse visie wordt ontwikkeld op het leraarschap;
• bekend bent met de ontwikkelingen in het publieke domein;
• een goed ontwikkeld analytisch en conceptueel denkvermogen;
• financieel-economisch goed onderlegd en sterk in de bedrijfsvoering;
• een relevant netwerk in het werkgebied van KPZ en op landelijk niveau en het vermogen om dit (ook internationaal) snel op te bouwen;
• een academische of vergelijkbare relevante opleiding;
• woonachtig in de regio waarin KPZ actief is of de bereidheid hebben zich in de regio te vestigen.

Het betreft een fulltime dienstverband, in principe voor onbepaalde tijd. De honorering is conform de WNT.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV met begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl met vermelding KPZ/voorzitter CvB.
De reactietermijn sluit op donderdag 22 februari a.s.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk