Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

Directeur/Bestuurder

De Raad van Toezicht en de medewerkers van Zwolse theaters zoeken een ondernemende en innoverende directeur/bestuurder met visie en lef. Een directeur die onconventioneel denkt, stimulerend is, gericht is op samenwerking en met een grote culturele maatschappelijke betrokkenheid. De cultureel maatschappelijk betrokkenheid vertaalt zich onder meer in het hebben van een goed ontwikkeld gevoel voor de rol die het theater vervult in een stedelijke regio.

Meer informatie...

Directeur/Bestuurder

De Raad van Toezicht en de medewerkers van Zwolse theaters zoeken een ondernemende en innoverende directeur/bestuurder met visie en lef. Een directeur die onconventioneel denkt, stimulerend is, gericht is op samenwerking en met een grote culturele maatschappelijke betrokkenheid. De cultureel maatschappelijk betrokkenheid vertaalt zich onder meer in het hebben van een goed ontwikkeld gevoel voor de rol die het theater vervult in een stedelijke regio. Een directeur/bestuurder die het vermogen heeft om de strategische koers die is ingezet verder te implementeren, maar ook het vermogen heeft om een visie te ontwikkelen voor de langere termijn.

De medewerkers zoeken iemand die leiderschap toont door richting te geven, besluitvaardig te zijn, ruimte te geven, stimulerend, motiverend en ondersteunend te zijn. Iemand die in de communicatie open en transparant is en een werkklimaat schept waarin gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten die medewerkers hebben en waarin medewerkers gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen. Een directeur/bestuurder die werkt vanuit de verbinding en het vermogen heeft om de medewerkers mee te nemen in veranderingen en het realiseren van de strategische koers die is ingezet. De persoonlijke kenmerken die de directeur/bestuurder typeren zijn: communicatief; team player; verbindend; empathisch; energiek; resultaat- en doelgericht; positief ingesteld; flexibel en vermogen tot zelfreflectie.

Als directeur/bestuurder van Zwolse theaters bent u eindverantwoordelijk voor de opdracht die de organisatie heeft en daarmee integraal verantwoordelijk voor de organisatie. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat u inhoudelijk, zakelijk en strategisch eindverantwoordelijk bent voor Zwolse theaters. U geeft vorm en inhoud aan het beleid van de organisatie en draagt zorg voor de operationalisering van het beleid. U bent “het boegbeeld” van de organisatie, het externe aanspreekpunt en speelt een belangrijke rol in de verankering van de organisatie in de stad en de directe omgeving.

Van u wordt verwacht dat u het vermogen heeft om op strategisch niveau te denken en te werken, dat u analytisch bent ingesteld en commercieel en bedrijfsmatig denkt en werkt. Daarbij heeft u een goede antenne voor de ontwikkelingen in de samenleving, de aard van de regio en beschikt u over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. U bent een trendwatcher, ziet kansen, deze weet te creëren en te vertalen naar concrete doelen. Daarbij hanteert u het uitgangspunt dat het theater een belangrijke rol speelt in de regio en dat de doelen alleen bereikt kunnen worden door nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen te zoeken.

Van u wordt dan ook verwacht dat u beschikt over:

 • kennis en bij voorkeur ervaring op cultureel gebied, gecombineerd met commerciële ervaring en visie op de totaalbeleving die Zwolse theaters de gasten wil bieden;
 • inzicht in de actuele trends in de culturele sector en de relevante veranderingen in de samenleving;
 • het vermogen en de ervaring om een visie en ambitie te formuleren voor de langere termijn, hiervoor draagvlak te creëren en deze te implementeren;
 • een relevant netwerk, zowel landelijk als in de regio Zwolle, of het vermogen om dit snel weten op te bouwen;
 • ruime managementervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau;
 • een academisch denk- en werkniveau.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die woonachtig is in de regio Zwolle of de bereidheid heeft om daar naar toe te verhuizen.

Zwolse theaters
Zwolse theaters is een ondernemend, innoverend, betrouwbaar en financieel gezond theater, met een breed artistiek en populair aanbod voor een groot en divers publiek. Zwolse theaters investeert in samenwerking in de stad en in de regio met diverse gezelschappen, culturele instellingen en betrokken ondernemers om zo de positionering in de stad Zwolle en in de regio te optimaliseren, zowel voor haar inwoners als ook voor het bedrijfsleven. Zwolse theaters biedt daarnaast ruimte aan Club Cele, het eigen stadspodium. Zwolse theaters toont regionale en landelijke ambitie om middels het theater de positie van de sterk groeiende stad Zwolle in de regio en landelijk te versterken. Centraal staat het verrijken van de levens van de inwoners van Zwolle en (ver) daar buiten. Het publiek herkent zich in de programmering en voelt zich hierdoor uitgedaagd. Een bezoek aan het theater is een beginpunt van waaruit het publiek de nieuw opgedane ervaring weer in de maatschappij kan brengen. Niemand verlaat onveranderd het theater. Zwolse theaters bestaat uit twee theaters: Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel. Schouwburg Odeon: het culturele hart van de stad. Waar je overdag terecht kunt voor een goede kop koffie, informatie over het culturele aanbod, concerten in de foyer of om te werken. En waar ’s avonds inspiratie en vernieuwing centraal staan tijdens één van de vele programma’s. Theatermaker en -bezoeker treffen elkaar op deze plek waar het de hele dag goed toeven is, ook als er geen voorstelling op het programma staat. De stadsschouwburg voor de theaterkenner en de theatermaagd: Odeon bruist, schuurt en verleidt. Theater de Spiegel: groots en met allure. Het prachtige theater aan het stijlvolle Spinhuisplein. Waar je heen gaat voor een complete avond uit en culinair verrast wordt met arrangementen en diners. Vanuit de rode pluche stoelen kun je hier genieten van grote namen van eigen bodem en indrukwekkende internationale producties. Een locatie die de zintuigen prikkelt en regelmatig gebruikt wordt voor intieme meetings, grote congressen en zakelijke events. Het theater waar men samenkomt voor culturele ontmoetingen: De Spiegel verbindt, raakt en inspireert.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met donderdag 8 juni a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van Zwolse theaters. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra 050-4092720 of 06-53897499.

lid Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten.

Meer informatie...

lid Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten.

Directeur/Bestuurder

Reactie termijn gesloten.

Meer informatie...

Directeur/Bestuurder

Reactie termijn gesloten.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk